Social Media

Wie zijn wij

Als adviseurs van Kerkelijk Waardebeheer zoeken wij samen met u naar goede (her)bestemmingen voor boventallig kerkelijk vastgoed. Dit doen wij onder andere door het delen van onze kennis.

Kerkenvisies

Het project ‘Kerkenvisies’ van het ministerie van OC&W heeft tot doel om in lokale dorpen en steden met alle betrokkenen te bepalen welke kerkgebouwen er in de toekomst behouden (moeten) blijven.

Verder lezen

Over het thema (her)bestemming van kerkgebouwen wordt veel gepubliceerd. Wij verzamelen hier voor u relevante artikelen, boeken en andere publicaties over deze thematiek.

Roerende zaken

Onder de ‘roerende zaken’ wordt alles verstaan dat niet vast verbonden is met het kerkgebouw en er daardoor onderdeel van […]

Kerkelijk Waardebeheer, adviseurs met verstand van kerken

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto