Social Media

Helpdesk Kerkenvisies en Subsidies

Het project Kerkenvisies zoals dat is gestart door de Rijksoverheid roept diverse vragen bij kerken op. Die kunt u aan ons stellen. Net als vragen over subsidie of ondersteuning die u als kerk hierbij kunt krijgen.

Wie zijn wij

Als adviseurs van Kerkelijk Waardebeheer zoeken wij samen met u naar goede (her)bestemmingen voor boventallig kerkelijk vastgoed. Dit doen wij onder andere door het delen van onze kennis.

Kerkenvisies

Het project ‘Kerkenvisies’ van het ministerie van OC&W heeft tot doel om in lokale dorpen en steden met alle betrokkenen te bepalen welke kerkgebouwen er in de toekomst behouden (moeten) blijven.

Beleid van kerken

Inzake de bestemming van boventallige kerkgebouwen hebben denominaties verschillend beleid gemaakt voor wanneer het kerkgebouw niet meer voor de eredienst gebruikt kan of zal worden.

Terugblik regionale bijeenkomsten

In november en december 2019 organiseerde Kerkelijk Waardebeheer weer vier regionale bijeenkomsten. Ditmaal over kerkenvisies, een project van het Ministerie […]

Kerkelijk Waardebeheer, adviseurs met verstand van kerken

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto