Social Media

Comité van aanbeveling

Kerkelijk Waardebeheer kent een Comité van Aanbeveling dat intern als klankbord voor de organisatie fungeert. Extern kunnen leden van het Comité de werkzaamheden en activiteiten van Kerkelijk Waardebeheer aanbevelen. Dit doet men op eigen initiatief en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe van de organisatie.

Werkwijze van het Comité

Het Comité van Aanbeveling komt tweemaal per jaar bijeen, ter bespreking van een thema, het bezoeken van locaties en andere activiteiten die het Comité nuttig acht voor de vervulling van zijn taak. Leden van het Comité worden daarnaast regelmatig van informatie voorzien door toezending van nieuwsbrieven. Zij worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten die Kerkelijk Waardebeheer organiseert.

Samenstelling

Het Comité bestaat uit mannen en vrouwen met verschillende achtergrond, kennis en ervaring die relevant is voor een goede ondersteuning van, en kritische reflectie op de werkzaamheden van Kerkelijk Waardebeheer. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van disciplines en kerkelijk betrokkenheid, met een Protestantse of Rooms Katholieke achtergrond.

Leden van het Comité voelen zich betrokken bij de doelstellingen van Kerkelijk Waardebeheer en hebben een voor de werkzaamheden relevant netwerk. Zij besteden een deel van hun kostbare tijd aan deze taak en worden daarvoor niet betaald.

Ad van der Helm

Is priester in de Rooms Katholieke kerk. Voor hem vormt het pastoraat het hart van zijn leven als priester...

Agnes van Ardenne – van der Hoeven

Is lid van de Rooms Katholieke kerk. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat de komende jaren het overschot aan kerkgebouwen zal toenemen."...

Ds. Ruben van Zwieten

“In een samenleving, waar veel dingen voor het oprapen liggen, is het behoud van het kerkgebouw als een gewijde plek van vitaal belang."...

Eric Holterhues

“Kerken zijn door de generaties voor ons met veel geloof, hoop en liefde neergezet. Zij verdienen met dezelfde instelling"...

John Brenninkmeijer

“De komende jaren zullen veel kerkgebouwen naar verwachting hun deuren sluiten. Dat is voor plaatselijke geloofsgemeenschappen een ingrijpend en complex proces."...

Lans Bovenberg

Was lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland en sloot zich na zijn verblijf in de Verenigde Staten aan bij de evangelische Rafael gemeente Jefta in Breda...

Maria ter Steeg-van Wayenburg

Is lid van de Rooms Katholieke kerk. Pastoraat en wat mensen beweegt interesseren haar...

Monika Chao-Duivis

"Ook voor niet-gelovigen zijn religieuze gebouwen de moeite van het koesteren waard. Zij bepalen mede ons landschap en vormen een fysieke band met het verleden."...

Paul van Geest

Is neerlandicus en theoloog. Over kerkgebouwen zegt hij: "Mensen komen daar in een ruimte die veel meer is dan alleen een functionele."...

Simon Kadijk

Is lid van de Nederlands Gereformeerde kerk. Hij kent niet alleen deze maar ook andere Protestantse Kerken in Nederland zeer goed...

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto