Social Media

Consultoren

Onze consultoren zijn ons klankbord. Kritisch, soms dwarsdenkend en inspirerend. Zij vragen zich vooral af hoe een organisatie als Kerkelijk Waardebeheer zich tot de kerkelijke en maatschappelijke realiteit verhoudt. Consultoren kunnen daar vanuit hun eigen kennis, achtergrond en ervaring heel verschillend op reflecteren. Dat helpt ons dan weer om scherp te blijven en onze werkzaamheden voor onze klanten te optimaliseren.

Consultoren voelen zich betrokken bij de doelstellingen van Kerkelijk Waardebeheer. Zij worden voor hun zeer gewaardeerde bijdrage aan onze werkzaamheden niet betaald.

Ad van der Helm

Is priester in de Rooms Katholieke kerk. Voor hem vormt het pastoraat het hart van zijn leven als priester...

Agnes van Ardenne – van der Hoeven

Is lid van de Rooms Katholieke kerk. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat de komende jaren het overschot aan kerkgebouwen zal toenemen."...

Ds. Ruben van Zwieten

“In een samenleving, waar veel dingen voor het oprapen liggen, is het behoud van het kerkgebouw als een gewijde plek van vitaal belang."...

Eric Holterhues

“Kerken zijn door de generaties voor ons met veel geloof, hoop en liefde neergezet. Zij verdienen met dezelfde instelling"...

John Brenninkmeijer

“De komende jaren zullen veel kerkgebouwen naar verwachting hun deuren sluiten. Dat is voor plaatselijke geloofsgemeenschappen een ingrijpend en complex proces."...

Lans Bovenberg

Was lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland en sloot zich na zijn verblijf in de Verenigde Staten aan bij de evangelische Rafael gemeente Jefta in Breda...

Maria ter Steeg-van Wayenburg

Is lid van de Rooms Katholieke kerk. Pastoraat en wat mensen beweegt interesseren haar...

Monika Chao-Duivis

"Ook voor niet-gelovigen zijn religieuze gebouwen de moeite van het koesteren waard. Zij bepalen mede ons landschap en vormen een fysieke band met het verleden."...

Paul van Geest

Is neerlandicus en theoloog. Over kerkgebouwen zegt hij: "Mensen komen daar in een ruimte die veel meer is dan alleen een functionele."...

Simon Kadijk

Is lid van de Nederlands Gereformeerde kerk. Hij kent niet alleen deze maar ook andere Protestantse Kerken in Nederland zeer goed...

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto