Conflictbeheersing

Soms komt men er samen niet meer uit. In kerkelijke verhoudingen wordt het nogal eens als ongepast ervaren om dan naar een rechter of andere instantie te gaan, die een beslissing moet nemen. Een waardevol alternatief tussen ‘pappen en nathouden’ en ‘naar een externe beslisser’ is professionele conflictbeheersing oftewel mediation. Met elkaar worden mogelijke oplossingen onderzocht, betrokkenen maken uiteindelijk zelf hun keuze voor de oplosing. Zeker in kerkelijke kring is het belangrijk dat er ook voldoende aandacht wordt geschonken aan motieven die met het geloof te maken hebben.

Bij conflictbeheersing is het vooral belangrijk dat alle betrokkenen er het belang van inzien en eraan mee willen werken. Soms zijn enkele gesprekken nodig, soms meer. Een belangrijk voordeel van mediation is dat betrokkenen samen tot een oplossing komen. Dit maakt het mogelijk om met elkaar verder te gaan. In vergelijk tot het voeren van juridische procedures werkt conflictbeheersing sneller en is het goedkoper.

In een door ons zorgvuldig begeleid proces rondom het vraagstuk van de kerkgebouwen komt de noodzaak tot conflictbeheersing niet aan de orde. Dit neemt niet weg dat er situaties elders zijn waar men in de geloofsgemeenschap of in relatie tot derden in vervelende situaties kan zijn vastgelopen. Kerkelijk Waardebeheer heeft de kennis in huis om zulke processen vlot te trekken. Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden over de mogelijkheden? Schrijf ons en wij nemen contact met u op.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto