Second opinion

Contracten, overeenkomsten, afspraken, ontbindende voorwaarden, fiscale regelingen: het speelt allemaal een rol bij de overdracht van gebouwen. Ook bij kerkgebouwen, of misschien zelfs wel: met name bij kerkgebouwen. Hoe weet u als kerkbestuurder dat de juiste beslissingen worden genomen? Kerkelijke regelingen voorzien in goedkeuringsmechanismen, zodat daar al een waarborg zit voor een zorgvuldige afweging. Als het om grote projecten gaat, wordt het erg ingewikkeld om een goede afweging te maken. Ook onduidelijkheid of de angst voor een verkeerde beslissing kan een streep door de rekening betekenen. Het is dus belangrijk om transparant te handelen en de consequenties van een overeenkomst goed te kennen. Legio kerkgebouwen en kloosters zijn in andere handen overgegaan zonder dat de verkopende partij in de gaten had wat er eigenlijk gebeurde. Dat veroorzaakt achteraf veel leed en ellende, zeker als mensen dachten iets goeds te hebben gedaan.

In de stapel contractuele bepalingen waarvoor men tekent, kunnen vervelende bepalingen zitten, die men zich niet voldoende realiseert. Het kan ook zijn dat allerlei toezeggingen boterzacht zijn, terwijl die voor de verkopende partij belangrijk waren om tot een beslissing te komen. Onze specialisten kennen de wereld van het vastgoed als hun broekzak en kunnen dus snel zien of u een goede beslissing neemt, of niet. Ook als wij niet betrokken zijn bij uw proces kunnen wij u net die zekerheid geven in de vorm van een second opinion. Dat kan zijn op een deel van het proces, op formele zaken of op het eindresultaat. We kijken naar uw belang en of dat gediend wordt.

Mail naar info@kerkelijkwaardebeheer.nl als wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto