Gerealiseerde projecten

Hier vindt u een overzicht van onze gerealiseerde projecten.

Opdrachtgever Project
Gereformeerde Kerk Provincie Zuid Holland Advies optimalisatie exploitatie kerkgebouw
Vrijzinnige gemeente Amersfoort Advies optimalisatie exploitatie kerkgebouw
PG Provincie Zuid Holland Advies in verband met keuze uit twee kerkgebouwen
Remonstrantse gemeente Advies over mogelijkheden exploitatie
RK Parochie in bisdom Rotterdam Locatiestudie kerkgebouw
PG Gemeente Provincie Drenthe Advies over herinrichting kerkgebouw
RK Parochie in bisdom Den Bosch Presentatie over gebouwenbeleid
PG Provincie Noord Holland Verkoop kerkgebouw
RK Parochie in bisdom Haarlem-Amsterdam Advies/begeleiding aanpak gebouwenbeleid
RK Parochie in bisdom Den Bosch Gebouwenstudie 12 gebouwen (kerken en pastorieën)
RK Parochie in bisdom Haarlem-Amsterdam Gebouwenstudie 4 kerkgebouwen afstoten, advies transformatie van te behouden kerkgebouw
RK Parochie in bisdom Den Bosch Second opinion verkoopovereenkomst
PG Provincie Noord-Holland Gebouwenstudie 2 kerkgebouwen ivm afstoten van een kerkgebouw
PG Provincie Noord Holland Advies afstoten kerkgebouw
RK parochie in bisdom Utrecht Locatiestudie
RK parochie in bisdom Den Bosch Begeleiding zoeken nieuwe bestemming
PG Provincie Drenthe Advies herinrichting i.v.m. nevengebruik
RK Parochie in bisdom Haarlem-Amsterdam Locatiestudie
RK parochie in bisdom Den Bosch Locatiestudie
Religieuze Orde Second opinion op uitbreidingplannen
Religieuze Orde Locatiestudie in verband met gedeeltelijke herbestemming
PG Provincie Noord-Holland Motivering in verband met bezwaarschrift tegen monumentenstatus
PG Provincie Noord-Holland Locatiestudies 2 kerkgebouwen
RK Parochie in bisdom Rotterdam Begeleiding afstoten 2 kerkgebouwen
PG Provincie Gelderland Begeleiding afstoten kerkgebouw
Religieuze Orde Uitwerken mogelijkheden uit locatiestudie
RK Parochie in bisdom Haarlem-Amsterdam Verkoop locatie uit locatiestudie
RK parochie in bisdom Utrecht Gebouwenstudie 3 kerkgebouwen in verband met te nemen beslissingen toekomst
PG Provincie Gelderland Gebouwenstudie 3 kerkgebouwen in verband met te nemen beslissingen toekomst
PG Provincie Friesland Locatiestudies 2 kerkgebouwen in verband met afstoten van 1 kerkgebouw
PG Provincie Noord Holland Second opinion op voorstellen inzake herbestemming van 2 kerkgebouwen
Dekenaat Roermond Presentatie inzake afstoten kerkgebouwen en werkwijze
PG Provincie Gelderland Gebouwenstudie 3 kerkgebouwen in verband met beslissingen toekomst
RK Parochie in bisdom Utrecht Locatiestudie
Het Oversticht Pilot project herbestemming drie kerkgebouwen Overijssel
PG Provincie Noord Holland Gebouwenstudie 4 kerkgebouwen
PG Provincie NOP Locatiestudie klooster
RK Parochie in bisdom Rotterdam Herbestemming pastorie uit eerder project
RK Parochie in bisdom Rotterdam Waardebepaling kerkgebouw
RK Parochie in bisdom Den Bosch Globale gebouwenstudie 11kerkgebouwen in verband met te nemen beslissingen in de toekomst
RK Parochie in bisdom Groningen-Leeuwarden Locatiestudie
RK Parochie in bisdom Rotterdam Locatiestudie ontwikkellocatie
Religieuze Orde Locatiestudie aantal gebouwen in verband met verbetering mogelijkheden en exploitatie
RK Parochie in bisdom Rotterdam Locatiestudies 2 kerkgebouwen
RK Parochie in bisdom Rotterdam Locatiestudie naar aanleiding van globale gebouwenstudie
RK Parochie in bisdom Rotterdam Advies over plan parochie om 4 kerkgebouwen af te stoten en een nieuwe locatie te bouwen
RK Parochie in bisdom Rotterdam Locatiestudies 2 kerkgebouwen
RK Parochie in bisdom Rotterdam Globale gebouwenstudie 7 kerkgebouwen in verband met voorgenomen samenvoeging van parochies
RK Parochie in bisdom Rotterdam Globale gebouwenstudie 7 kerkgebouwen en nadere locatiestudie 2 daarvan
RK Parochie in bisdom Rotterdam Globale gebouwenstudie 7 kerkgebouwen in relatie tot wens voor de bouw van een nieuw parochiecentrum

 

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto