Meer dan een makelaar…

Over de bijzondere waarde van Kerkelijk Waardebeheer

In gesprekken met Kerkelijk Waardebeheer gaat het vaak over het afstoten en herbestemmen van kerkgebouwen. Toch is de slagzin met mooie foto van de organisatie: houd de kerk in uw midden. Het lijkt een vreemde combinatie: een kerkgebouw afstoten en de kerk in uw midden houden. Hoe kan dat?
Nota bene: in de slogan staat niet dat u ‘de kerk in het midden moet houden’….. hetgeen zoiets betekent als ‘de zaak laten waar ze behoort, haar niet overdrijven; ook: een geschil zo bijleggen, dat alle partijen tevreden zijn.’ Ook een nobel streven waar Kerkelijk Waardebeheer graag aan (mee)werkt, en daarover een andere keer.

Ons geheim

Het geheim is dat Kerkelijk Waardebeheer meer is dan een makelaar. We hebben niets tegen makelaars, alleen: Kerkelijk Waardebeheer kijkt verder terug en verder vooruit dan alleen de kwestie van koop en verkoop. De feitelijke overdracht van een kerkgebouw is voor Kerkelijk Waardebeheer onderdeel van een veel breder proces waarin draagvlak voor beslissingen, de besluitvorming zelf, de kerkvisie die men heeft ontwikkeld, de toekomst van de lokale geloofsgemeenschap en dergelijke belangrijk zijn. Hoe willen wij, als geloofsgemeenschap ter plekke en op basis van ons verleden vandaag de toekomst in? Wat hebben we daarvoor nodig, aan gebouwen en locaties? Anders dan makelaars kijken we óók, maar niet alleen, naar de opbrengst in euro’s. We geloven dat er meer is tussen hemel en aarde.

 Kennisdeling

Die bredere aanpak en aandacht komt ook terug in onze afdeling ‘kennisdeling’.
Als Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI) hebben we het algemeen belang op het oog en werken we mee aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Dat doen we naast concrete projecten door het delen van kennis en door kerken en andere betrokkenen bewust te maken van de vele aspecten die met het vraagstuk van de kerkgebouwen samenhangen. Hoe beter alle betrokkenen elkaar kennen en waarderen, des te beter verloopt de dialoog over concrete oplossingen voor kerkgebouwen.

Silasgroep

Wij geloven dus niet dat God uit Nederland verdwijnt. Ons motto is dan ook: Houd de kerk in uw midden! De Silas Groep is een partner van kerken die niet zelf bepaalt wat kerken geloven en die ook niet zelf het Evangelie verspreid. Dat is immers aan de kerken zelf! We vinden het wel belangrijk dat de christelijke kerken in Nederland zichtbaar en aanwezig blijven. Dat heeft alles te maken met de Boodschap die zij verspreiden en waar wij in geloven, én met de wijze waarop de middelen die daarbij nodig zijn worden beheerd. Precies daar zit onze expertise.

Kerkelijk Waardebeheer lost elk gebouwenvraagstuk deskundig en marktconform op en houdt ondertussen het belang van de geloofsgemeenschap in de gaten. Juist dat is kerkelijk bezien van grote waarde!

Cor Schaap

Overig Nieuws

kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto