Maria ter Steeg-van Wayenburg

Consultoren


Is lid van de Rooms Katholieke kerk. Pastoraat en wat mensen beweegt interesseren haar. Niet alleen in het individuele pastoraat, ook maatschappelijk en bestuurlijk werkt zij mee aan een relevante en zichtbare plaats voor de kerk in deze tijd. Ze heeft de nodige ervaring met het samenbrengen van pastorale wensen en voorwaardenscheppende mogelijkheden.

Pastoraat heeft behoefte aan deskundig advies op financieel, bouwkundig en juridisch terrein. Ook een kerkelijk bestuurder kan niet zonder goed advies. Daarom is zij blij met het initiatief van Kerkelijk Waardebeheer, een betrouwbare partner in het omgaan met het teveel aan kerkgebouwen.

Maria ter Steeg-van Wayenburg studeerde als eerste vrouwelijke leek theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1974 was zij werkzaam bij het KRO-omroeppastoraat. Eerst als pastoraal werkster, daarna als hoofd godsdienstige programma’s. Van 1994 tot 2008 was ze staf- en bestuurslid van het Aartsbisdom Utrecht. In haar arbeidzame leven – en ook nu nog – is zij bij tal van kerkelijke en wetenschappelijke initiatieven betrokken.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto