Andere objecten

Tender Kerkgebouw Elim met nevenruimten te Groningen

Verkocht via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht

 

Kerkgebouw Elim met bijbehorende nevenruimten, ondergrond en verder aan- en toebehoren

in eigendom bij Protestantse Gemeente Hoogkerk

Voor de goede orde: Barkstraat 3 (woning) is van deze koop uitgesloten.

 

 

Algemene gegevens

 • Ligging: omliggende bebouwing bestaat met name uit vrijstaande en geschakelde woonhuizen. In de nabijheid zijn enkele bedrijventerreinen gesitueerd waar onder andere Cosun Beet Company en Solidus Solution Board BV. Ook is er detailhandel gevestigd met onder andere enkele supermarkten.
 • Adres: Barkstraat 5, 9745 BT Groningen
 • De kadastrale gegevens: kadastraal bekend gemeente Hoogkerk, sectie C nummers 1604 (deels), 1605, 2731 en 3670 (deels), tezamen groot circa 1.640 m². Kadastrale inmeting zal nog plaatsvinden, zie bijlage. De kadastrale inmetingskosten zijn niet voor koper. Barkstraat 3 (woning) wordt van de koop uitgesloten.

 

Bestemming

De bestemming van het object is volgens het bestemmingsplan: maatschappelijk.

De naam van het bestemmingsplan is:

 • 1. BP Hoogkerk-Gravenburg van de gemeente Groningen Bestemming: Maatschappelijk (art. 10) met gebiedsaanduiding: geluidzone – industrie (art. 22.1). Met daarbij geldend:
  • 1.a. BP Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 met gebiedsaanduiding:
   Overige zone – Herziening Hoogkerk-Gravenburg (art. 31)
  • 1.b. Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorie (art.3) conform bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen (voorontwerp).
 • 2. Veegplan 2019 met gebiedsaanduiding: Overige zone – Herziening Hoogkerk-Gravenburg (art.12).

Voor het overige zijn nog de volgende plannen van toepassing op dit gebied:

 • 3. BP Woningsplitsing.
 • 4. BP Facetherziening Parkeren.
 • 5. Inpassingsplan Agrarische Bouwpercelen van de provincie Groningen.
 • 6. Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen.
 • 7. Gebouwd Erfgoed Groningen

De status van de plannen:

 • 1. 23 januari 2013 (onherroepelijk).
 • 1.a. 1 april 2020 (vastgesteld).
 • 1.b. 4 juni 2020 (voorontwerp).
 • 2. 2 juni 2021 (vastgesteld).
 • 3. 23 april 2014 (vastgesteld).
 • 4. 8 juni 2016 (vastgesteld).
 • 5. 31 januari 2018 (vastgesteld).
 • 6. 2 juni 2021 (vastgesteld).
 • 7. 6 januari 2022 (ontwerp)

Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder de volgende link: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

Als bijlage in de brochure is tekst toegevoegd uit de brief de dato 1 maart 2022 van de gemeente Groningen inzake de voorbehandeling voor functiewijziging kerkgebouw naar wonen.

 

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan één zijde ontsloten aan de openbare weg, te weten de Barkstraat. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn op het object geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Volgens de kadastrale eigendomsinformatie geldt er voor alle percelen (Hoogkerk C 1604, 1605, 2731 en 3670) een publiekrechtelijke beperking inzake een ‘Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014’.

 

Diversen

 • Er zijn op eigen terrein geen parkeerplaatsen aanwezig. Parkeren vindt plaats aan de openbare weg in de nabijheid van het object.
 • Het linoleum in het oude gedeelte van de kerkzaal is mogelijk asbesthoudend.
 • In de kerkzaal is ringleiding aanwezig.

 

Beschrijving van kerkgebouw Elim

Objectomschrijving en bouwjaar

Kerkgebouw Elim is gebouwd in 1949 en uitgebreid met een zalencomplex in 1984.
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 846 m2.

 

Bouwaard, constructie

Het object is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd en heeft gedeeltelijk spouwmuren (nieuwe gedeelte).
Het object bevat aluminium daktrimmen en damwandprofiel plaatwerk (bij verhoogde gedeelte boven kerkzaal).
Er zijn betonplex platen boven de ramen van de aanbouw aangebracht.
Het kerkgebouw is in halfsteensverband gemetseld en de zalen/nevenruimten in klezorenverband.
Het kerkgebouw heeft een zadeldak en een lessenaarsdak bij de vooraanbouw van de kerk.
De aanbouw (met nevenruimten) bevat platte daken welke verschillen in hoogte.
Het object heeft een houten dakconstructie en de dakbedekking bestaat uit dakpannen en bitumen.
Er zijn kunststof en zinken hemelwaterafvoeren aanwezig voorzien van houten bakgoten met klossen.
De vloeren van het oude gedeelte van het kerkgebouw zijn uitgevoerd in hout en van de aanbouw in beton.
De binnenmuren/-wanden bestaan uit schoonmetselwerk deels voorzien van stucwerk en/of gesausd.
De diverse plafonds bestaan uit kunststof vezelplaat (systeemplafonds), houten schroten, zachtboard en gipsplaten.
De kozijnen/ramen zijn van hout en deels voorzien van dubbelglas en deels van enkelglas.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

 • Entree met ontvangstruimte, garderobe, dubbele deuren met pui, werk- en meterkast, circa 88 m2.
 • Zaal 3 en 4 met panelenwand, circa 61 m2.
 • Keuken zonder vaste apparatuur, circa 20 m2.
 • Doorgang naar zaal 5 met gang en toiletruimten, circa 10 m2.
 • Jeugdzaal met baropstelling, keukentje met bergruimte erachter, circa 86 m2.
 • Kerkzaal met ca. 150 zitplaatsen, inclusief twee galerijen in het oude gedeelte van de kerk, stoelenberging, twee bijruimten af te scheiden met harmonicawand, panelenwand tussen het oude en nieuwe gedeelte, dubbele deuren naar de ruimte bij de zijingang. Het totale vloeroppervlak van de kerkzaal bedraagt circa 406 m2.
 • Ruimte bij de zijingang, naar het zijpad langs de kerk; aparte kantoorruimte, circa 15 m2.
 • Ruimte achter liturgisch centrum met twee zijportalen, circa 50 m2.
 • CV-ruimte met twee bergkasten, circa 15 m2.
 • Voormalige keuken bij het zijportaal, via schuifdeur bereikbaar, circa 15 m2.

 

Sanitair/centrale verwarming

Sanitair

In de centrale hal/ontvangstruimte is een toiletgroep bestemd voor dames (met een minder invalide toilet) en een toiletgroep bestemd voor heren. Bij de jeugdzaal is een toiletgroep bestemd voor dames en een toiletgroep bestemd voor heren.

 

Centrale verwarming

Er is een ECO Heating systeem Ambassador uit 2019.
De kerkzaal heeft buizenverwarming met radiatoren. De nevenruimte heeft vloerverwarming.

 

Algemeen

Energielabel

Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Elim blijft in gebruik voor kerkdiensten totdat de Olle Kerk aan het Hoendiep 210 te Groningen is opgeleverd, naar verwachting rond pasen 2023.
 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris, de kroonluchters en het kerkorgel. Bij belangstelling kunnen hier eventueel aparte afspraken over worden gemaakt.
 • Behoudens het hiervoor vermelde met betrekking tot asbest, is het eigenaar voor het overige niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.
 • Het Kerkbestuur heeft besloten dat het object verkocht mag worden overeenkomstig bijgevoegde voorwaarden “Tender” die een onlosmakelijk onderdeel vormen met de brochure. Het kerkbestuur behoudt zich het recht van gunning voor en is vrij in zijn keuze. Het kerkbestuur heeft de tender bedoeld om een goede afweging te kunnen maken tussen een bieder die de gebouwen wil benutten voor kerkelijke/religieuze of sociale, culturele activiteiten en een bieder die het object wil benutten voor een commercieel doel zoals woningbouw/appartementen.
 • In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Barkstraat 5, 9745 BT Groningen
Kadastrale gegevens: Gemeente Hoogkerk, sectie C nummers 1604 (deels), 1605, 2731 en 3670 (deels), tezamen groot circa 1.640 m²
Bestemming: Maatschappelijk

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij

 • Ing. G.J. Kolkman, 06 – 20 79 32 16 of bij 
 • KKG Adviseurs, Postbus  675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen; a.jansen@kkgkka.nl).

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto