Heurnse Kerk

Verkocht onder voorbehoud via KKG | Prijs: € 235.000,- k.k.

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht onder voorbehoud:
Heurnse Kerk met bijbehorende ondergrond, erf en aanhorigheden

in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Dinxperlo

Vraagprijs

De vraagprijs voor dit pand is € 235.000,- kosten koper.

Algemene gegevens

Type object: kerkgebouw met ondergrond en erf
Adres: Lage Heurnseweg 58, 7095 AV De Heurne
De kadastrale gegevens: gemeente Dinxperlo, sectie C, nummer 3786, groot 882 m²
Vloeroppervlakte: ca. 366 m²
Bouwjaar: 1909

Bestemming

De bestemming ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Kern De Heurne 2010’ is “Maatschappelijk”. De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: sociale-, educatieve-, gezondheids-, levensbeschouwelijke-, en overheids-voorzieningen met bijbehorende voorzieningen zoals erven, terreinen, beplanting, parkeervoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding.

Naaste omgeving

Het object is gelegen aan een doorgaande weg (Lage Heurnseweg) in De Heurne in de gemeente Aalten. Omliggende bebouwing bestaat uit met name vrijstaande woningen en wordt gebruikt voor de functie wonen.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan twee zijden ontsloten. Aan de westzijde via de Lage Heurnseweg en aan de zuidzijde via de D.H. Keuperweg. Het object is aangesloten op alle nutsvoorzieningen

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Uit kadastrale recherche bleek dat er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden zijn gevestigd op het perceel.

Bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen

Op het kerkerf staat een monumentale kastanjeboom.

Diversen

Het object is, ondanks dat in het verleden sprake is geweest van een mogelijke aanwijzing, niet aangemerkt als gemeentelijk monument.

Bouwjaar

Het kerkgebouw is gebouwd in 1909. In 1995 is de aanbouw gerealiseerd en heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Sindsdien hebben er zich geen noemenswaardige bouwkundige veranderingen voorgedaan.

Bouwaard, constructie

Het object heeft uit baksteen opgetrokken zijgevels waarbij de nevenruimten zijn voorzien van spouwmuren. Het geheel is voorzien van zadeldaken gedekt met dakpannen. De kapconstructie bestaat uit houten spanten en liggers. De binnenmuren bestaan uit schoonmetsel- of stucwerk (nevenruimten), zijn gesausd of voorzien van houten lambrisering (kerkzaal).

In de nevenruimten zijn systeemplafonds aangebracht. In de kerkzaal en het voorportaal zijn de plafonds afgewerkt met zachtboard. De kerkzaal heeft een houten vloer de overige vertrekken zijn voorzien van betonnen vloeren afgewerkt met vloerbedekking. De toiletten hebben een tegelvloer. In de kerkzaal zijn stalen ramen aangebracht voorzien van enkel glas. In de overige vertrekken zijn, voor zover voorzien van raamopeningen, hardhouten kozijnen en ramen met dubbelglas aangebracht.

Er is een eenvoudige keukenruimte aanwezig met baropstelling.

Globale vloeroppervlakte van de opstallen

De kerkzaal heeft een vloeroppervlakte van ca.194 m² en de nevenruimten van ca. 164 m². De totale vloeroppervlakte van het object bedraagt ca. 366 m².

Indeling

Toegang tot kerkzaal (ca. 194 m²) via portaal (ca. 8 m²). Aan weerszijden van de kansel is de foyer (ca. 23 m²) bereikbaar. Via de foyer waarin een meterkast (ca. 1 m²) is aangebracht zijn de overige vertrekken te bereiken, te weten: de vergaderzaal (ca. 76 m²), de toiletgroepen (totaal ca. 9 m²), de kerkenraadkamer (ca. 30 m²) en de tochtsluis (ca. 2 m²). Via de tochtsluis is de cv-ruimte (ca. 4 m²) bereikbaar. Zie ook plattegrondtekening in de brochure.

Sanitair

In de nevenruimte is een invaliden- en een gecombineerd (dames/heren) toilet aanwezig. Het invalidentoilet is voorzien van één closet en een wastafel. Het gecombineerde toilet heeft één closet en een fonteintje. Bij de toiletruimten zijn de muren volledig betegeld en voorzien van een tegelvloer.

Centrale verwarming

De kerkzaal is voorzien van heteluchtverwarming en de nevenruimten worden verwarmd middels radiatoren. Er zijn twee cv-ketels aanwezig: voor de kerkzaal een Mark G75H met als bouwjaar 1985 en voor de nevenruimten een Nefit ketel uit 2001.

Isolatie

In de nevenruimten is volledige dubbele beglazing aanwezig. Tevens zijn de nevenruimten voorzien van spouwmuren en van geïsoleerde dakplaten. Voor het overige zijn er geen isolerende maatregelen in, op of aan het object aangebracht.

Energielabel

Er is geen energielabel aanwezig.

Verklaringen verkoper

  • Op het perceel zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig, parkeren doet men met name in de aanliggende straten.
  • Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie.
  • Aan verkoper is bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt. (Asbestinventarisatie door Obelink asbestinventarisatie te Aalten, rapportnummer 2018574, versie 1, d.d. 5 oktober 2018)
  • Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik als kerkgebouw of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Verder is aan verkoper niet bekend dat in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. (Verkennend Bodemonderzoek door Ecopart BV Doetinchem, rapportnummer 16356, versie 1.0, d.d. 8 oktober 2018).

Kenmerken

Type object: Kerk
Adres: Lage Heurnseweg 58, De Heurne
Kadastrale gegevens: Gemeente Dinxperlo, sectie C, nummer 3786, groot 882 m²
Bestemming: Maatschappelijk

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

  • Dhr. L. ten Hooven, 06 – 51 34 12 00
  • Bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Koningin Wilhelminalaan 23, 3818 HN Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10

Brochure(s) aanvragen

U kunt ook een brochure aanvragen. Dit kan telefonisch via KKG of vul hieronder uw gegevens in en klik op 'Volgende' om toegang te krijgen tot de brochure. U kunt het bestand vervolgens downloaden.


Neem contact met mij opKaart

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto