Tender Kerkgebouw De Kapel Schuinesloot

Verkocht via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht: Kerkgebouw De Kapel te Schuinesloot

 

Verkoop middels uitnodiging en presentatie (‘tender’) van het Kerkgebouw De Kapel met parkeerplaats, ondergrond en verder aan- en toebehoren in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Lutten – Slagharen – Schuinesloot.

 

Algemene gegevens

Ligging: Het object is ligt aan de doorgaande weg in het dorp Schuinesloot. Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functies van wonen.

Adres: Schuineslootweg 104, 7777 RD Schuinesloot.

De kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg:

 • sectie W nummer 2251, groot 1.290 m² (Kerkgebouw);
 • sectie W nummer 115, groot 840 m² (parkeren).

Het kadastrale perceel gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W nummer 2250, behoort NIET bij het object. Zie kadastrale kaart.

 

Bestemming

De bestemming van object is, ingevolge de vigerende ‘Beheersverordening Schuinesloot’ van de Gemeente Hardenberg:

 • Maatschappelijk; dubbelbestemming “Waarde archeologie-5”

Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen
Het object is aan één zijde ontsloten langs de openbare weg en is goed bereikbaar. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens de eigendomstitel is op perceel Ambt-Hardenberg W 2251 en het aangrenzende perceel Ambt-Hardenberg W 2250 de volgende erfdienstbaarheid gevestigd, volgens Hyp4 deel 79706 nummer 198:
“VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
Verkoper en koper verklaarden, als onderdeel van voormelde koopovereenkomst, bij deze om niet de navolgende erfdienstbaarheid te vestigen en aan te nemen:
als dienend erf: het verkochte perceel gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W nummer 2250;
als heersend erf: het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W nummer 2251, eigendom van verkoper.
De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat de eigenaar van het heersend erf gebruik kan maken van het pad, ten behoeve van groot onderhoud aan het kerkgebouw. Het is de eigenaar van het heersenderf toegestaan om voor dit onderhoud tijdelijk een steiger op het dienend erf te bouwen.
Dit alles op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze.
Deze erfdienstbaarheid komt te vervallen zodra verkoper geen eigenaar meer is van het heersend erf.”

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Niet van toepassing

 

Diversen

Blijkens een asbestinventarisatie gedateerd 23 september 2020 uitgevoerd door de Gebouwen Inspectie Nederland, rapportnummer 21508, is vastgesteld dat er asbest aanwezig is in de drie vensterbanken en in de consistorie en in de pakkingen van de zeven radiotoren.

 

Bouwjaar

Het object is gebouwd in 1914. Sindsdien hebben zich geen wezenlijke bouwkundige aanpassingen voorgedaan, behoudens het normale onderhoud.
De aanbouw is in 1959 gerealiseerd. In 1994 is de berging aan de achterzijde aangebouwd.

 

Bouwaard, constructie

Het object is op staal gefundeerd. De bakstenen gevels, gemetseld in halfsteensverband, bestaan uit spouwmuren. Aan de geveleinden van de aanbouw is trespa plaatwerk met aluminium daktrimmen aangebracht.

De Kapel heeft een zadeldak met een schilddak boven de zijbeuken beiden met harde dekking bestaande uit dakpannen. De aanbouw heeft een plat dak gedekt met bitumen.
De kapconstructie boven de kerkzaal is uitgevoerd in hout met een beschoten kap. De dakconstructie van de aanbouw bestaat uit een plat dak met bitumen. Het regenwater wordt afgevoerd via mastgoten (de Kapel) en kunststof hemelwaterafvoeren met opvangbakken (de aanbouw).

De vloeren zijn uitgevoerd in hout (de Kapel) en beton (de aanbouw) en deels voorzien van tegels en/of vloerbedekking.

De wanden zijn deels gestukt en deels voorzien van behang. In de kerkzaal is lambrisering aanwezig.

De plafonds zijn grotendeels voorzien van houten plaatwerk of gipsplaten.

De kozijnen in de kerkzaal zijn uitgevoerd in hout en enkelglas. De kozijnen van de consistorie zijn van kunststof met dubbelglas.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

 • Hoofdentree aan de straatzijde, garderobe, opgang naar kleine galerij en vlizotrap naar de zolder, grootte 19 m²;
 • Kerkzaal met ca. 100 zitplaatsen, grootte 120 m²;
 • Consistorie met inbouwkast en meterkast grootte 22 m²;
 • Keuken met bergruimte en garderobe, grootte 18 m².

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair
Bij de keuken is een gecombineerd dames-/herentoilet. De warmwatervoorziening is een close-in boiler merk Stiebel.

Centrale verwarming
De aanwezige CV-ketel is van het merk Nefit type Ecomline HR met bouwjaar 1999. Het hele object wordt verwarmd door middel van radiatoren.

Isolatie
Boven het dakbeschot van de kerk is isolatie met een dampremmende folie aangebracht. De consistorie is voorzien van dubbelglas. Voor het overige zijn er in of aan het object geen isolerende voorzieningen aangebracht.

Energielabel
Kerkgebouwen zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, nieuwe asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris en het orgel.
 • Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie en bliksemafleiding.
 • In de kerkzaal is geen ringleiding aanwezig.
 • Behoudens het hiervoor vermelde met betrekking tot asbest, is het eigenaar niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen geen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.
 • Het Kerkbestuur heeft besloten dat het complex verkocht mag worden aan de hoogstbiedende en tegen elke mogelijke bestemming. Echter omdat het kerkgebouw een gezichtsbepalend object is in het dorp Schuinesloot en indien een bieder de gebouwen wil benutten voor kerkelijke of sociale en culturele activiteiten dan geeft het Kerkbestuur hier de voorkeur aan. Het kerkbestuur is echter vrij in zijn keuze en kan daarvoor ook niet worden aangesproken.
 • In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, tevens zal er een kettingbeding worden gevestigd met betrekking tot de bestemming van het object.

 

Datum bezichtiging

Op woensdag 29 september van 10:00 tot 12:00 uur en daarna eventueel op afspraak.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

 

Kenmerken

Type object: Kerk
Adres: Schuineslootweg 104, 7777 RD Schuinesloot
Kadastrale gegevens: Gemeente Ambt-Hardenberg: sectie W nummer 2251, groot 1.290 m² (Kerkgebouw); sectie W nummer 115, groot 840 m² (parkeren)
Bestemming: Maatschappelijk; dubbelbestemming “Waarde archeologie-5”

Informatie

Nadere informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • ing. G.J. Kolkman (06 – 20 79 32 16)
 • of bij KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen).

 

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto