Tender Verenigingsgebouw de Klincke en pand Zoer te Steenwijk

Te koop via KKG | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Te koop middels uitnodiging en presentatie (‘tender’)

Verenigingsgebouw de Klincke en pand Zoer te Steenwijk

in eigendom bij Protestantse Gemeente Steenwijk

 

 

Algemene gegevens

 • Adres: Kerkstraat 12/14, 8331 JC Steenwijk
 • De kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie E, nummers 6505, 6506, 6666 (gedeeltelijk: ca. 160 m2 wordt nog nader ingemeten) en 4779 totaal groot 625 m2.
 • Ligging: Het object is aan één zijde ontsloten langs de openbare weg, te weten de Kerkstraat in het centrum van de stad Steenwijk, nabij de Grote of Sint-Clemenskerk. Omliggende bebouwing bestaat met name uit woningen en detailhandel.

 

Bestemming

De bestemming van het object is volgens het bestemmingsplan Steenwijk en Tuk van de gemeente Steenwijkerland:

 • maatschappelijk (artikel 23);
 • dubbelbestemming “Waarde archeologie 1” (artikel 40);
 • dubbelbestemming “Waarde Cultuurhistorie Binnenstad” (artikel 42).

Het bestemmingsplan kan separaat worden opgevraagd of nader worden bekeken via: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

 

Nutsvoorzieningen

Beide objecten zijn afzonderlijk aangesloten op gas, water en elektra.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Voor zover bekend zijn op het object geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd behoudens die rechten zoals vermeld in de eigendomstitel deel 51993 nummer 160 (pand Zoer).

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Op de kadastrale leggers zijn geen aantekeningen van bijzondere bepalingen of vestigingseisen opgenomen.

 

Diversen

 • Er zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.
 • Op perceel Steenwijk E 4779 en 6505 zijn twee huisnummers ingeschreven in het Kadaster, namelijk 10 en 12 respectievelijk 14 en 16. De nummers 10 en 16 zijn officieel niet bekend in het BAG-systeem.
 • Op de kadastrale legger van perceel Steenwijk E 6505 is de omschrijving ‘wonen’ vermeld.
 • Van pand Zoer is de algehele onderhoudstoestand matig tot slecht.
 • In de Klincke is aan enkele binnengevels scheurvorming geconstateerd, ook zijn er enkele (oude) sporen van lekkage.

 

Beschrijving de Klincke

Bouwjaar

De Klincke is in 1992 volledig opnieuw herbouwd.

 

Vloeroppervlakte

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 629 m2 waarvan de begane grond: circa 369 men de verdieping: circa 260 m2.

 

Bouwaard, constructie (globale omschrijving)

De Klincke is (waarschijnlijk) op staal gefundeerd. De gevels bestaan uit spouwmuren.
De Klincke heeft diverse dakvormen: afgeknotte zadeldaken en plat dak met harde dekking (dakpannen) en bitumen. De kapconstructie is uitgevoerd in metaal/hout.
Het regenwater wordt afgevoerd via met zink/bitumen ingelegde houten bakgoten/kilgoten.
De hemelwaterafvoeren zijn van kunststof/zink met enkele vergaarbakken (bladvangers).
De vloeren op de begane grond zijn van beton met onder andere vloerbedekking/tegels/linoleum.
De binnenmuren bestaan uit schoonmetselwerk met stucwerk/tegels/plaatwerk of zijn gesausd.
De plafonds bestaan uit systeemplafonds of gipsplaten.
De kozijnen en de ramen bestaan uit kunststof voorzien van dubbelglas.

 

Indeling

Begane grond

 • Entree/vestibule met meterkast;
 • Archief/copyruimte;
 • Kerkelijk Bureau;
 • Garderobe met koffiebar/uitgifteloket met keuken (losse apparatuur) en berging;
 • Toiletgroepen (volledig betegeld en systeemplafonds):
  • dames (2 closets / 2 wastafels),
  • heren (1 closet / 1 urinoir / 1 wastafel),
  • mindervaliden (1 closet / 1 wastafel);
 • Zaal 1 en 2 met schuifwanden;
 • Gangetje naar:
  • Magazijn met centrale verwarming;
  • Reproruimte met daklicht;
  • Zaal 3 met berging achter en tussenwand.

 

Verdieping

 • Houten trapopgang met 2 x plateau en traplift;
 • Gang/overloop naar diverse ruimten met tussendeur.
 • Deur naar plat dak (nooduitgang met brandtrap) en 2 inbouwkasten;
 • Toiletgroepen: dames/heren met elk 2 closets en 2 wastafels;
 • Zaal 4 met berging;
 • Zaal 5 met patio;
 • Zaal 6;
 • Zaal 7 met baropstelling, proviandkast en centrale verwarming.

 

Beschrijving pand Zoer

Bouwjaar

Pand Zoer is waarschijnlijk gebouwd aan het eind van de 19e eeuw of begin 20e eeuw.
Het oorspronkelijke bouwjaar is bij het gereedkomen van deze brochure niet gevonden.
Oorspronkelijk is het pand een opslagruimte op de begane grond geweest en een bovenwoning op de verdiepingen.

 

Vloeroppervlakte

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 300 m2, verdeeld over de begane grond 2 verdiepingen.

 

Indeling en bouwkundig (voorzover waarneembaar)

Begane grond

 • Entree via houten deur met houten trapopgang naar verdieping;
 • Voormalige opslagruimte: betonnen vloer (onafgewerkt), stucwerk op de wanden, plafonds bestaande uit houten balken met planken. Aan de voorzijde 3 grote houten deuren met enkelglas, metalen ramen met roedeverdeling;

 

1e verdieping

 • Houten vloeren met (oude) vloerbedekking en linoleum, plafonds met houten platen afgedekt; diverse ruimten waarvan 1 met schouw, houten kozijnen en ramen met enkelglas, keuken, douche, toilet en overige ruimten;

 

2e verdieping/zolder

 • Houten vloeren met (oude) vloerbedekking, dak zonder dakbeschot, gordingen vernieuwd onder zadeldak. Gedeeltelijk gipsplaten / houten lambrisering langs diverse wanden.

 

Centrale verwarming

De Klincke wordt verwarmd middels centrale verwarming, er zijn twee cv-ketels aanwezig (Nefit Topline 2011 en Intergas HR 2016). In pand Zoer is geen centrale verwarming aanwezig.

 

Isolerende voorzieningen

In de Klincke zijn spouwmuren met isolatie aanwezig en de ramen zijn voorzien van dubbelglas. In pand Zoer zijn geen isolerende voorzieningen aanwezig.

 

Algemeen

Energielabel

Gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel voor de Klincke. Bij verkoop zal voor pand Zoer een energielabel aangevraagd worden.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris.
 • Het is de eigenaar niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig of verwerkt zijn. In pand Zoer is (in geringe mate) asbest aanwezig.
 • De op het object rustende erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen blijken uit de aan de brochure toegevoegde eigendomstitels.
 • Het Kerkbestuur heeft besloten dat het object verkocht mag worden overeenkomstig bijgevoegde voorwaarden “Tender” die een onlosmakelijk onderdeel vormen met de brochure. Het kerkbestuur behoudt zich het recht van gunning voor en is vrij in zijn keuze.
 • De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenwijk. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincie Overijssel zal eveneens zijn goedkeuring dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de wederpartij.
 • In de koopovereenkomst zullen een ouderdomsclausule en kettingbeding worden opgenomen, meer informatie hierover vindt u in de brochure.

 

Datum bezichtiging

Eventueel op afspraak.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

De inschrijftermijn is inmiddels verstreken. Het is daarom niet meer mogelijk om de brochure te downloaden of aan te vragen.

 

Kenmerken

Type object: Verenigingsgebouw
Adres: Kerkstraat 12/14, 8331 JC Steenwijk
Kadastrale gegevens: Gemeente Steenwijk, sectie E, nummers 6505, 6506, 6666 (gedeeltelijk: ca. 160 m² wordt nog nader ingemeten) en 4779 totaal groot 625 m2.
Bestemming: maatschappelijk; dubbelbestemming “Waarde archeologie 1”; dubbelbestemming “Waarde Cultuurhistorie Binnenstad”

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Rentmeester de heer G.J. (Gerrit) Kolkman, 06 – 20 79 32 16;
 • of bij Kantoor Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen; a.jansen@kkgkka.nl).

 

De inschrijftermijn is inmiddels verstreken. Het is daarom niet meer mogelijk om de brochure te downloaden of aan te vragen.

 

 

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto