Verenigingsgebouw De Rank te Vaassen

Verkocht via KKG | Prijs: Verkoop bij inschrijving

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht:

Verenigingsgebouw De Rank met ondergrond, tuin en erf

 

Algemene gegevens

 • Ligging: het object is centraal gelegen in het dorp Vaassen. Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functies restaurant, verzorgingstehuis en wonen.
 • Adres: Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen
 • De kadastrale gegevens: Gemeente Vaassen, Sectie D, nummers: 2388 en 2389, groot 1.265 m2.

 

Bestemming

Op dit moment is de bestemming in gevolge het bestemmingsplan “Centrum Vaassen” van de gemeente Epe “Maatschappelijk”. Echter, het betreft een potentiële herontwikkelingslocatie.

De op de plankaart voor maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden zijn momenteel bestemd voor:

 • a. Maatschappelijke voorzieningen

Met daarbij behorende

 • b. Gebouwen
 • c. Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • d. Standplaatsen, ter plaatste van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel-standplaatsen”
 • e. Werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen

 

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het perceel is aan één zijde ontsloten aan de openbare weg en is met de auto bereikbaar. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Uit kadastrale recherche is niet gebleken dat zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd zijn ten laste van het object.

 

Bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen

Uit navraag bij de gemeente Epe blijkt dat geen bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen van toepassing zijn op het object.

 

Diversen

Op het terrein zijn acht eigen parkeerplaatsen gesitueerd. In de directe nabijheid zijn voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar.

 

Bouwjaar

Het achterste deel van het object is in 1964 gebouwd. Het voorste deel van het object is gebouwd in 1977. Sindsdien hebben zich geen wezenlijke bouwkundige aanpassingen voorgedaan.

 

Bouwaard, constructie

Achterste deel

Op staal gefundeerd, maar voor het overige nagenoeg volledig uit hout opgetrokken gevels. Kozijnen en ramen zijn eveneens in hout uitgevoerd en voorzien van enkele beglazing. Het geheel is voorzien van een houten platdakconstructie welke met kunststof (2013) is gedekt. Plafonds zijn uitgevoerd als zogenaamde systeemplafonds (zalen G en D), gips (toiletten) en persvezelplaat (magazijn en zaal E).

De betonnen vloeren zijn voorzien van:

 • Vloerbedekking – zaal G
 • Pvc – zaal E
 • Linoleum – zaal D
 • Linoleum (mogelijk asbest houdend) – magazijn.

 

Voorste deel

Op staal gefundeerde bakstenen spouwmuren, voorzien van houten ramen en houten kozijnen, voorzien van dubbel glas. De vloeren zijn deels uitgevoerd in beton en deels als klinkers/grindtegels op zand. De zwak hellende en gedeeltelijke platdakconstructie is uitgevoerd in hout en voorzien van een kunststof dakbedekking (2013). De gevelbeplating is deels uitgevoerd in Trespa. De binnenmuren zijn grotendeels uitgevoerd in schoon metselwerk. De plafonds zijn deels uitgevoerd met houten schroten en deels als een zogenaamd systeemplafond.

De vloeren zijn voorzien van:

 • Entree/hal – klinkers/grindtegels op zand
 • Zaal H – parket
 • Keuken en toiletten – tegels
 • Zaal A – pvc
 • Zaal B – laminaat
 • Administratie – vloerbedekking.

 

Globale inhoud

Het object heeft een totale inhoud van ca. 1.900 m2.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

Entree/grote hal ca. 217 m2, zaal H ca. 160 m2, kelder ca. 24 m2, zaal A ca. 52 m2, zaal B ca. 62 m2, toiletgroep dames, kantoor ca. 17 m2, eenvoudige keuken (1977) ca. 25 m2, berging keuken ca. 6 m2, gang ca. 23 m2, zaal G ca. 69 m2, magazijn ca. 9 m2, zaal E ca. 18 m2, toiletgroep heren, meterkast, invalidentoilet, zaal D ca. 44 m2.

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair

In het object zijn een herentoiletgroep (met twee urinoirs, één closet en één wastafel), 1 damestoiletgroep (met vier closetten en twee wastafels) en een invalidentoilet (met één closet en één wastafel) gesitueerd.

 

Centrale verwarming

Het gehele object wordt verwarmd middels radiatoren verwarming. De twee CV-ketels van het merk ATAG S-HR solo dateren uit 2004.

 

Isolatie

De isolerende voorzieningen van het object bestaan uit spouwmuren (voorste deel), deels dubbele beglazing en dakisolatie. Voor het overige zijn er in of aan het object geen isolerende voorzieningen aangebracht.

 

Energielabel

Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals dit verenigingsgebouw, zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Nadere omstandigheden c.q. aanvullende opmerkingen

 • Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie.
 • Er zijn tijdens de opname op één plaats in het achterste deel sporen van oude lekkage geconstateerd.
 • Bij de waardering is de waarde van de inventaris niet meegenomen.
 • Bij de waardering is als uitgangspunt genomen dat in zowel de grond alsmede de opstallen geen verontreinigingen of voor het milieubelastende materialen verwerkt of aanwezig zijn die een negatieve invloed op de waarde zouden kunnen hebben.

 

Datum bezichtiging

Bezichtiging van het object is mogelijk op dinsdag 26 april 2022 tussen 15.00 en 16.30 uur.

 

U kunt hieronder een brochure downloaden met daarin o.a. het inschrijfformulier, verkoopvoorwaarden en toelichting, fotopresentatie, concept koopovereenkomst, kadastrale kaart, omgevingskaart, eigendomsinformatie, bouwtekeningen, het bestemmingsrapport, het rapport van het verkennend bodemonderzoek en het asbestinventarisatierapport.

 

 

Kenmerken

Type object: Verenigingsgebouw
Adres: Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen
Kadastrale gegevens: Gemeente Vaassen, sectie D, nummers 2388 en 2389, groot 0.12.65 ha
Bestemming: Maatschappelijk

Informatie

Meer informatie of inschrijven?

Nadere informatie kan worden verkregen bij heer ing. L. ten Hooven of bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op donderdag 9 juni 2022 tussen 14.00 en 14.15 uur worden ingeleverd in het verenigingsgebouw De Rank, Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen. Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemde gebouw. Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.

  Brochure(s) aanvragen

  U kunt ook een brochure aanvragen. Dit kan telefonisch via KKG (Adviseurs) of vul hieronder uw gegevens in en klik op 'Volgende' om toegang te krijgen tot de brochure. U kunt het bestand vervolgens downloaden.


  Neem contact met mij op  Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

  Kaart

  Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

  Er geldt copyright op deze foto