26 november 2019: Halfweg – OLV Geboorte kerk

Gedurende zes jaar heeft de heer Nibbering – die een vastgoedtechnische en bouwkundige achtergrond heeft – dit project getrokken. Niet voor niets staat er in het logo van 125 jarig jubileum van de kerk nu OLV Herboren. Ook hier was de situatie dat er te weinig kerkgangers waren voor de te grote kerk. In 2008 werd begroot dat er een kleine 2 miljoen nodig was om alle bezit in stand te houden. Daarop is de keuze gemaakt om het kerkgebouw te halveren en het hele kerkterrein opnieuw te ontwikkelen.

Alles op de schop

Dit vergde een ‘lange adem’, waarbij het een voordeel was dat het kerkgebouw (nog) niet op de gemeentelijke monumentenlijst stond en dat men met de ‘oude’ (kleinschalige) gemeente nog goed afspraken kon maken. Dit zorgde voor een gewijzigde gebiedsvisie met kleinschalige woningbouwlocaties na sloop van de helft van het kerkgebouw.

Haalbaarheid en bezwaren

Marktconsultaties gaven inzicht in de financiële haalbaarheid en in december 2004 gaf het bisdom toestemming. Bestemmingsplanwijzigingen, inloopavonden, bezwaren van bewoners en van het Cuijpergenootschap, overleg met de belastingdienst (BTW), subsidieaanvragen, renovatie van het kerkhof en van het glas-in-lood en een spectaculair nieuw raam van de kunstenaar Niek Kemps dat is geplaatst in de stalenconstructie die de kerk nu afsluit. Woningen rondom zijn aangepast aan het gehalveerde kerkgebouw en de pastorie is in oude luister hersteld. Deze biedt nu onderdak aan drie gezinnen. Ook de begraafplaats ligt er weer keurig bij.

Tijdens de vragenronde kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde.
·      Ter afdekking van risico’s was het uitgangspunt dat het plan kostendekkend moest zijn en dat het na uitvoering een gemeentelijk monument zou worden.
·      Wanneer men geen geld heeft om een monument te onderhouden, kan men er dan toch vanaf komen? Dit is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Ervaring leert dat Rijksmonumenten gemakkelijker een nieuwe bestemming vinden dan gemeentelijke of provinciale monumenten. Overigens is het niet zo dat monumenten nooit gesloopt mogen worden.
·      Kerkenvisies zijn lastig te ontwikkelen omdat kerkelijk erfgoed niet erg leeft bij niet bij de kerk betrokken mensen en ambtenaren.
·      Een gebouwenonderzoek kan meer gebouwen betreffen en globaal zijn, en kost dan gemiddeld 1.500 euro per kerkgebouw. Voor een gedetailleerd onderzoek naar een concrete en haalbare bestemming voor een kerkgebouw komt daar de helft bij.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto