Wie zijn wij

Materiële vraagstukken van kerken benaderen wij vanuit de missie van de kerken. Hoe wilt u kerk-zijn nu en in de toekomst? Daar gaat het om en dat maakt onze aanpak uniek. De Silas Groep ondersteunt daarom geloofsgemeenschappen en helpt hen op voorwaardenscheppend terrein. Deze ondersteuning kan tijdelijk zijn, voor een project of voor een specifieke vraag, of langdurig. Kerken zijn heel verschillend, hebben specifieke vragen en kunnen of willen soms veel zelf doen. Bij al deze situaties sluiten we graag aan en leveren maatwerk. De medewerkers van de Silas Groep lopen een tijd met de kerk op en delen hun kennis en ervaring. Zij helpen hen om de voor hun geloofsgemeenschap beste route te vinden en bemoedigen kerkbestuurders in hun werk.

De Silas Groep bestaat uit drie stichtingen: KKA, KKG en KKG Adviseurs. Deze drie stichtingen worden bestuurd door een bestuur. Zij verrichten hun werk pro Deo en sturen de werkzaamheden van de directie aan. U kunt het bestuur bereiken via deze contactgegevens.

Ons bestuur ziet er als volgt uit:

Drs. P.D. Eenshuistra, voorzitter
Dr. A.J. Plaisier, secretaris
Vacant, penningmeester
Mr. M. Prins-Meindertsma, bestuurslid
H. Wobben, bestuurslid
Ir. J. Floor, bestuurslid

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto