PRIVACY KKA, KKG en KKG Adviseurs

KKA, KKG en KKG Adviseurs verwerken persoonsgegevens en andere data en doen dat in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is voor leidend. Privacy is belangrijk. Dit privacy statement geeft aan hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • persoonsgegevens die wij van onze opdrachtgevers hebben ontvangen, c.q. namens hen verwerken;
 • persoonsgegevens van onze eigen organisatie;
 • persoonsgegevens die wij via onze website ontvangen;

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de financiële administratie, salarisadministratie en het bijhouden van de administratie van begraafplaatsen. Verder worden persoonsgegevens verwerkt in verband met werkzaamheden die plaatsvinden op een kerkelijk bureau.

Daarbij geldt het volgende:

 • persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de werkzaamheden in onze eigen organisatie en voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening voor onze opdrachtgevers.
 • Verwerking van gegevens vindt alleen plaats voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
 • Gegevens worden nooit, in welke vorm dan ook, ter beschikking gesteld aan derden.
 • De gegevens die wij verwerken voor onze opdrachtgevers zijn niet ons eigendom. De rechten van betrokkenen, zoals die in de AVG zijn vastgelegd, worden ten volle gerespecteerd.

Rechten

De AVG kent rechten toe aan een ieder waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • op inzage,
 • op rectificatie en aanvulling,
 • op beperking van de verwerking,
 • op vergetelheid,
 • op dataportabiliteit,
 • op het maken van bezwaar tegen verwerking.

Aangezien wij persoonsgegevens verwerken voor onze opdrachtgever, zullen wij altijd een verzoek om gebruik te maken van een van de rechten neerleggen bij de opdrachtgever. Die zal hieraan uitvoering geven op de wijze die de AVG daarvoor heeft vastgelegd en binnen de termijn die daarvoor is gesteld.

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief kan iedereen zich persoonlijk opgeven. Genoteerd worden alleen: de naam, het mailadres en eventueel de postcode. Dit laatste in verband met het versturen van gerichte informatie (bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten). De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven aan u. De toezending van de nieuwsbrief kan te allen tijde door de ontvanger worden stopgezet via de optie ‘afmelden’, onder aan de nieuwsbrief.

Website en cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert. Daarnaast verzamelen wij hiermee statistieken over het gebruik van onze website. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. U kunt onze cookies naar wens accepteren, instellen of weigeren middels de cookiebar.  

Bewaren

Voor financiële gegevens wordt de fiscale bewaartermijn gehanteerd.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Vragen over ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid kunt u contact opnemen met ons kantoor,

Postbus 675
3800 AR  Amersfoort

Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 23
3818 HN  Amersfoort
T (033) 467 10 12
E info-administratie@kkgkka.nl