Drie stichtingen

Silas Groep bestaat uit drie stichtingen: KKA, KKG en KKG Adviseurs. Samen bieden wij een brede waaier aan dienstverlening aan christelijke kerken. Dit doen wij zonder winstoogmerk en met veel kennis en ervaring over de specifieke context waarin kerken werkzaam zijn. Met onze jarenlange deskundigheid en ervaring staan wij naast de kerken omdat wij vanuit onze christelijke inspiratie werken. 

KKA, KKG en KKG Adviseurs zijn gerenommeerde organisaties die al gedurende decennia de protestantse kerken terzijde staan.

KKA stelt uw jaarrekening samen en uw begroting op, verzorgt uw financiële administratie, ledenadministratie, salarisadministratie, traktementsberekeningen en begraafplaatsadministratie. Wij geven advies over een efficiënte inrichting van uw administratieve organisatie en ondersteunen bij ziekte of vacatures op het kerkelijk bureau.

KKG neemt kerken het beheer van vastgoed uit handen. Wij beheren voor onze opdrachtgevers landbouwgrond en stedelijk vastgoed (uitgezonderd kerkgebouwen). We innen pacht en huur, voeren het debiteurenbeheer, bemiddelen bij aan- en verkoop van grond en onroerend goed, stellen (erf)pacht- en huurovereenkomsten op, adviseren en bemiddelen bij ruilverkaveling, onteigening, herbestemming en ontwikkeling van grond en gebouwen en taxeren vastgoed.

KKG Adviseurs verleent daarnaast ook diensten voor kerkgebouwgerelateerde vraagstukken die verband houden met boventalligheid van kerkgebouwen. Bij deze vraagstukken gaat het over taxatie van kerkgebouwen, aan- en verkoopbemiddeling, herbestemming en/of ontwikkeling van kerkgebouwen. Verder adviseren en bemiddelen we voor geloofsgemeenschappen die op zoek zijn naar een kerkgebouw. We streven ernaar de kerk zoveel mogelijk in ons midden te houden.

KKG en KKG Adviseurs voeren voor inmiddels meer dan 500 vooral PKN-kerken het beheer van bijna 14.000 ha landbouwgrond. Wij bedienen daarmee een heel specifieke klantengroep. Bij de dienstverlening draait het om vertrouwen, langdurige relaties en professionaliteit.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto