Partner VKB

Wij zijn blij dat wij ons als Silas Groep ‘partner van de VKB’ mogen noemen. Dit partnerschap ervaren wij als een erkenning voor ons werk voor de kerken. Het houdt ons scherp om onze dienstverlening up-to-date en kwalitatief goed te houden.

Wij willen een waardige en professionele partner van de VKB zijn, die tegen redelijke prijzen en condities werkt voor kerken. Winstmaximalisatie is niet ons doel, wel willen we zoveel mogelijk geld bij en binnen de kerk houden.

Partners hebben elkaar nodig

We leren van elkaar omdat we geregeld in gesprek zijn of betrokken worden bij expertbijeenkomsten van de VKB. We zijn weliswaar gelieerd aan de PKN met specifieke deskundigheden op het materiële terrein, maar de partners hebben elkaar wel nodig! Alles moet blijven passen in het grotere geheel.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto