3 december 2019: Roermond – Ursulakapel

Het Kloostercomplex dat de Zusters Ursuline in Roermond hebben gesticht stamt uit 1840. De Ursulakapel vormde daarvan maar een heel klein onderdeel. Deze kapel is gebouwd in 1905, naar een ontwerp van Jos Cuypers. Geïnspireerd door het tweede Vaticaans concilie (eind jaren zestig)  hebben de zusters er een witte kerk van gemaakt door alle muren wit te schilderen. Ook de glas-in-loodramen zijn verstopt achter witte muren. In 1975 is het kloostercomplex afgebroken. De kapel is blijven bestaan en diende aanvankelijk als opslag tijdens de nieuwbouw van de woningen op het terrein. Niemand had interesse in de kapel.

Het budget

Met behulp van diverse katholieke organisaties heeft de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk in het bisdom Roermond de kapel uiteindelijk voor 100.000 gulden kunnen kopen. Samen met een bedrag van 250.000 gulden en heel veel bloed, zweet en tranen heeft de Stichting Ursulakapel de kapel vervolgens verbouwd en in 1985 weer in gebruik genomen.

Tegenslag

Een inbraak met brandstichting in 1991 en een aardbeving een jaar later leverde schadeposten op van respectievelijk 400.000 en 40.000 gulden. Gelukkig was men goed verzekerd en werden de schaden vergoed. In 2001 is de kapel voor wat betreft de buitenkant een Rijksmonument geworden. Voor groot onderhoud kon daardoor naast de 20% eigen inbreng door de stichting een beroep gedaan worden op het Rijk, de Provincie, en de gemeente. In 2015 is de laatste renovatie voltooid.

Een lichte kapel

Het resultaat is nu een lichte kapel met een mooi glas-in-loodraam boven de ingang. Naast de vieringen van de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk wordt de kapel ook voor andere bijeenkomsten gebruikt. Met hulp van heel veel vrijwilligers is het mogelijk de exploitatie in de zwarte cijfers te houden.

Naar aanleiding van de presentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.
·      Een parochie heeft vijf kerkgebouwen waarvan er drie dicht moeten. De kerkgebouwen staan in twee verschillende burgerlijke gemeenten. Het is dan van belang om de gesprekken met beide gemeenten op te starten om zo mogelijkheden te creëren voor de kerkgebouwen.
·      Deze kerkgebouwen staan allemaal in kleine dorpskernen. Met sluiting amputeer je de gemeenschap en men kan niet overal buurthuizen van maken. Wat kan men dan wel? Dit hangt erg van de plaatselijke omstandigheden af. Te denken valt aan  een ander christelijk kerkgenootschap. Het is altijd belangrijk om bij het afstoten van een kerkgebouw ervoor te zorgen dat contracten juridisch goed zijn afgedekt. Het is nog niet duidelijk hoe de huidige bisschop, Mgr H. Smeets, met het teveel aan kerkgebouwen in zijn bisdom wil omgaan.
·      Van de 355 burgerlijke gemeente in Nederland, werken er nu 66 aan een kerkenvisie. Het afstaan van gegevens van de kerk moet altijd zorgvuldig gebeuren. Goede voorwaarden vooraf zijn belangrijk en wees ervan bewust dat ook de gemeentelijke belastingdienst meekijkt. Een kerkgebouw dat niet voor 70% of meer voor de eredienst wordt gebruikt valt ineens in een andere categorie voor de WOZ en de OZB.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto