Andere objecten

Te koop: bouwkavel met eenvoudige woning te Wanneperveen

Verkocht via KKG | Prijs: Verkoop bij inschrijving

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht 

Verkoop van een bouwkavel met vrijstaande eenvoudige woning (boerderijtype)

aan de Veneweg 236 te Wanneperveen met bijhorende schuur, erf, tuin en ondergrond, in eigendom bij het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot.

 

Algemene gegevens

 • Type object: Eenvoudige boerenbehuizing.
 • Adres: Veneweg 236, 7946 LT Wanneperveen
 • De kadastrale gegevens: gemeente Brederwiede, sectie C, nummer 726, groot circa 815 m2 (wordt nog uitgemeten)
 • Bouwjaar: ca. 1850
 • Woonoppervlakte: ca. 68 m2

 

Ligging

Het object ligt langs aan de doorgaande weg (Veneweg) in het buitengebied tussen Wanneperveen en Blauwe Hand in de Gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel.
Wanneperveen is een typisch lintdorp nabij het plassengebied van Nationaal Park Weerribben/Wieden. De recreatiesector is van groot belang in het dorp.

 

Bestemming

Het object valt onder het bestemmingsplannen van de gemeente Steenwijkerland:
 • Zuidelijke Kernen, vastgesteld op 04-12-2012;
 • Veegplan Zuidelijke Kernen, vastgesteld op 12-08-2015;
 • Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Zuidelijke Kernen op 25-01-2022;
 • Voorbereidingsbesluit Zonneparken van de Provincie Overijssel.
Volgens genoemde bestemmingsplannen heeft het object de enkelbestemming wonen 1 en dubbelbestemming waarde archeologie 2/cultuurhistorie Wanneperveen. Zie voor meer informatie: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Goede bereikbaarheid via de openbare weg en eigen inrit. Het object is aangesloten op alle nutsvoorzieningen. De achterzijde van het object grenst aan een perceel rietland (niet onder het object begrepen) en de toegang tot het rietland gaat langs de oostkant van het object.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Middels kadastrale recherche is gebleken dat er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd zijn ten laste van het object.

 

Opstallen

Bouwjaar
Het oorspronkelijke object is gebouwd in ca. 1850.

 

Bouwaard, constructie
Op palen gefundeerd. Gevels opgetrokken uit baksteen, gedeeltelijk spouw en gedeeltelijk (half)steensmuren met voorzetwanden. Houten vloeren en gedeeltelijk beton (natte ruimtes). Houten kozijnen met overwegend enkelglas. Rieten dak met halfronde nokvorsten. Houten schuur gedekt met dakpannen en een houten garage/opslag met asbesthoudende golfplaten.

 

Globale inhoud/oppervlakte/inrichting
Het object heeft een totale inhoud van ca. 220 m³. Het gebruiksoppervlak is als volgt verdeeld: wonen: 68 m2, schuur 14 m2, garage/opslag 35 m2. Het object bestaat voor het overige uit erf en tuin. De inrichting van de woning is eenvoudig en enigszins gedateerd.

 

Sanitair/Cv/isolatie/energielabel

Sanitair
Eenvoudige douche en toilet op de begane grond.

 

Verwarming
De woning wordt verwarmd met gaskachels.

 

Isolatie
Geen isolatievoorzieningen aanwezig en overwegend enkel glas.

 

Energielabel
De woning heeft geen voorlopig energielabel. Afhankelijk of het object wordt verkocht primair als bouwkavel of als woning met verder aan- en toebehoren zal er in het tweede geval een energielabel worden aangevraagd.

 

Overige opmerkingen

 • Het object wordt in eerste instantie aangeboden als bouwkavel, de beschrijving van de opstallen is daarom beperkt.
 • Er is asbestverdacht materiaal aanwezig.
 • Het is de koper toegestaan op zijn kosten een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Het is de eigenaar niet bekend dat in het object zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn, behoudens hetgeen in de verkoopbrochure vermeld is.
 • De verkoop vindt plaats overeenkomstig de bijgevoegde voorwaarden en de koopovereenkomst welke een onlosmakelijk onderdeel vormen met de brochure.
 • Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot behoudt zich het recht van gunning voor en is vrij in zijn keuze.
 • De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincie Overijssel zal eveneens zijn goedkeuring dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de wederpartij.

 

Nadere informatie

Het object is te bezichtigen op dinsdag 27 februari tussen 14:30 en 15:30 uur en daarna uitsluitend op afspraak.

 

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort, telefoon 033 – 467 10 10, via e-mailadres a.jansen@kkgkka.nl en hieronder te downloaden.

 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 1 maart 2024 digitaal te worden ingediend bij Ada Jansen op e-mailadres: a.jansen@kkgkka.nl

U kunt hieronder een brochure downloaden met daarin o.a. een fotopresentatie, de kadastrale kaart en legger, inschrijfformulier, voorwaarden en toelichting inschrijving en de concept koopovereenkomst.

Kenmerken

Type object: Bouwkavel
Adres: Veneweg 236, 7946 LT Wanneperveen
Kadastrale gegevens: Gemeente Brederwiede, sectie C nummer 726, ter grootte van ongeveer 815 m²
Bestemming: Wonen

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Rentmeester Adriaan Prins (06 – 51 39 14 78) of bij 
 • KKG, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort (mevrouw Ada Jansen)

 

NB De inschrijftermijn is gesloten, brochures kunnen niet meer opgevraagd worden.

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto