28 november 2019: Verslag Lemmer – Gereformeerde kerk

De Nederlands Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in Lemmer willen fuseren en kunnen dit pas doen nadat de Gereformeerde Kerk is verkocht. De Hervormde kerk is een Rijksmonument. De Gereformeerde kerk is een gemeentelijk monument, en bestaat uit een kerkzaal, een oude pastorie, een oude kosterswoning en verenigingsgebouw ‘het Baken’. Om en om wordt er nog in een van beide gebouwen gekerkt met een halfvolle kerk. Beide gebouwen hebben zo hun voor- en nadelen. Financieel gezien was het niet mogelijk om beide gebouwen te houden. Er werd daarom besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen, door twee instellingen. Het advies dat hieruit naar voren kwam, zou leidend worden. Onafhankelijk van elkaar kwamen beide onderzoekers tot de conclusie dat het Gereformeerde Kerkcomplex meer kansen tot verkoop en herbestemming zou hebben.

Alternatieven

Deze conclusie viel niet goed bij een aantal gemeenteleden. Met begeleiding van een kerkconsulent van Kerkdialoog is er een projectgroep aan het werk gegaan. Er is onderzocht of het kerkgebouw onder te brengen was bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Die hadden geen belangstelling en de bruidsschat zou ook veel te hoog zijn geworden. Dus ging men op zoek naar andere instanties, met als doelstelling om de kerkzaal te kunnen behouden. De meerderheid van de geloofsgemeenschap ging akkoord met verkoop, onder voorbehoud dat het gebouw behouden bleef voor het dorp. Na het uitschrijven van een tender is vervolgens gekozen voor CU Living als koper. Nu beslissingen zijn genomen is er weer rust in de geloofsgemeenschap gekomen.

Een passende bestemming

Amanda Boesjes van CU Living vertelt dat het doel van CU Living is om niemand uit het oog te verliezen met behulp van duurzame innovaties. Zodra de gemeentelijke vergunningen binnen zijn zal CU living 17 levensloopbestendige appartementen voor ouderen en jongeren ontwikkelen en een gemeenschappelijke ruimte. Monumentale details worden behouden. Met de GGD en met de bibliotheek worden gesprekken gevoerd, wellicht dat de bibliotheek in de kerkzaal kan worden gevestigd. Er komt een gemeenschappelijke binnentuin. De buitenzijde blijft hetzelfde.
Naar aanleiding van de presentaties worden een aantal onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld dat het niet altijd makkelijk was en dat er ook wel gemeenteleden zijn vertrokken. Dit is spijtig Inmiddels is men vol goede moed, wordt er opgebouwd en dat is positief.
Aanwezigen zijn niet direct enthousiast geworden om mee te doen aan het project Kerkenvisies en willen wel graag op de hoogte blijven de ervaringen in de proefprojecten.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto