Andere objecten

Tender Kerkgebouw ‘Open Hof’ met zalen en overige nevenruimten te Dronten

Verkocht onder voorbehoud via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht onder voorbehoud

 

 

De Protestantse Gemeente te Dronten biedt te koop aan:

Kerkgebouw de “Open Hof” met zalen en overige nevenruimten, ondergrond, erf en tuin te Dronten

 

Het geheel wordt als 1 complex aangeboden (inclusief hospicegedeelte).

 

Algemene gegevens

  • Adres: Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten / De Zuid 2, 8251 BH Dronten.
  • De kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie A, nummer 6828,  groot 4.178 m2.
  • Bouwjaar: 1965. In 2013 is in de voormalige kosterswoning en pastorie een hospice gerealiseerd met aanpassing van de binnenruimten inclusief een onderlinge verbinding middels nieuwe entree met gang en bijbehorende overkapping (zie ook plattegrond hospice).
  • Ligging: De Open Hof is gelegen aan een doorgaande weg (De Zuid) in de nabijheid van het stadscentrum “Suydersee” te Dronten. Het hospice (voormalige kosterswoning en pastorie) aan de Copernicuslaan 1 maakt onderdeel uit van het complex de Open Hof en is gesitueerd op hetzelfde kadastrale perceel (Dronten, sectie A, nummer 6828). Tegenover de Open Hof in noordelijke richting is het gemeentehuis van de gemeente Dronten gesitueerd. Achter de Open Hof is een school (“Ichtuscollege”) gevestigd. Verder zijn er in de directe omgeving rijtjes en vrijstaande woningen aanwezig met aan de westzijde een kleinschalig bosperceel. Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functie maatschappelijk, groen, bos en wonen.

 

Bestemming

De bestemming van de Open Hof is volgens het bestemmingsplan Woongebieden Dronten (D1000): Maatschappelijk (enkelbestemming) onherroepelijk vastgesteld door de gemeente Dronten op 31 januari 2019 alsmede een wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000), vastgesteld door de gemeente Dronten op 28 juli 2022. Tevens is op de Open Hof van toepassing de structuurvisie Dronten 2030, onherroepelijk vastgesteld door de gemeente Dronten 28 januari 2013.

Het bestemmingsplan kan separaat worden opgevraagd of nader worden bekeken via: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

 

Nutsvoorzieningen

De Open Hof is aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens de eigendomstitel zijn op de Open Hof geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Op de kadastrale legger is geen aantekening van bijzondere bepalingen of vestigingseisen opgenomen.

 

Monument

De kerktoren van de Open Hof is aangewezen als Gemeentelijk Monument en ingeschreven bij het Kadaster op 6 april 2021 in register Hypotheken 4 deel 80961 nummer 187.

 

Diversen

  • Rondom de toren zijn een beperkt aantal (circa 5) parkeerplaatsen aanwezig, voor het  overige vindt het parkeren plaats in de nabije omgeving.
  • In de Open Hof is ringleiding, noodverlichting en bliksembeveiliging aanwezig.
  • De voormalige pastorie en de kosterwoning zijn thans verhuurd aan Hospice Dronten, welke huurovereenkomst niet wordt gebroken (‘koop breekt geen huur’) door onderhavige (ver)koop.
  • De overige ruimten in de Open Hof worden op dit moment nog regelmatig en structureel  verhuurd op basis van een exploitatieovereenkomst.

 

Beschrijving van de Open Hof

De Open Hof is één van de drie oorspronkelijke kerken in Dronten. De kerk is ontworpen door architect W. van de Kuilen en in 1965 in gebruik genomen. Van de Kuilen ontwierp het  kerkgebouw in de stijl van het Nieuwe Bouwen waarin functionaliteit een belangrijke waarde was en gebouwen geen versieringen hadden. De stijl van Van de Kuilen wordt gekenmerkt door kubistische vormen en platte daken. Hij ontwierp naast de Open Hof ook de hervormde kerken in Nagele en Emmen.

Als onderdeel van architectenbureau Nielsen, Spruit en Van de Kuilen ontwierp hij meerdere gereformeerde kerken.

De functionaliteit van de Open Hof vormt een tegenstelling met kerkgebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog die vaak traditioneler van uiterlijk waren. Deze nieuwe invulling van dit kerkgebouw is typisch voor een wederopbouwkerk. De losstaande kerktoren als herkenningspunt in de omgeving is bijvoorbeeld veel voorkomend in kerkontwerpen na de oorlog. De drie eerste kerken in Dronten komen daarin alle drie overeen met het tijdsbeeld.

De Open Hof is met zijn ontwerp in harmonie met de vormgeving van Dronten zoals die bedacht was: lage woningbouw en overige functies die in blokvormige gebouwen werden ondergebracht. Het gebouw sluit daarnaast goed aan op de omgeving doordat de stedenbouwkundige hoek hoger is en de rest lager.

De kerk met aangrenzend het hospice (in de woningen) ligt op de hoek waar de Zuid en de West in elkaar overgaan en is ruimtelijk opgezet. Het belang dat werd gehecht aan groenvoorzieningen tijdens de planning van Dronten is terug te zien in de opzet van het perceel: aan alle kanten is het kerkgebouw omringd door groenstroken (geen eigendom).

Ook de zichtbaarheid van de toren als herkenningspunt, zoals bedoeld bij de planning, is nog steeds intact. Hiermee heeft de losse kerktoren een belangrijke stedenbouwkundige rol in de grotere omgeving en het gebouw zelf meer lokaal.

Bron: gebouwenstudie KKG Adviseurs i.s.m. Kaader kerkadvies).

 

Bouwaard, constructie (globaal)

Uit baksteen opgetrokken spouwmuren gefundeerd op palen. De binnenmuren bestaan uit schoonmetselwerk (centrale hal) of zijn gesausd. Het gehele object is voorzien van een plat dak, variërend in hoogte boven de verschillende vertrekken. De dakbedekking bestaat uit geïsoleerd plaatwerk afgedekt met een bitumineuze dakbedekking en grind.

De Open Hof is voorzien van betonnen vloeren met als afwerking: vloerbedekking (consistorie, zaal zuid en vergaderzaal), laminaat, zeil (grote zaal ) of tegels (keuken, sanitaire ruimten). De kerk- en podiumzaal hebben gedeeltelijk en de centrale hal een volledig gegoten grindvloer. Daarnaast is een gedeelte van de kerk- en podiumzaal voorzien van linoleum.

De ramen/kozijnen zijn van hout, in het hospicegedeelte zijn enkele kunststof kozijnen aanwezig. De ramen zijn voorzien van dubbelglas.

De plafonds zijn voorzien van houten planken (kerkzaal, ontmoetingsruimte), stucwerk (o.a. keuken) of een systeemplafond. In de kerkzaal zijn metalen staanders aangebracht.

 

Vloeroppervlakte

De Open Hof (de Zuid 2) heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 1.172 m² en het hospicegedeelte (voormalige pastorie en kosterswoning) ca. 431 m².

 

Indeling met globale vloeroppervlaktes

Kerkgebouw
Kerk en nevenruimten:

Entree vanaf zijde De Zuid bij de toren voorzien van dubbele toegangsdeuren uitkomend in de centrale gang (ca. 268 m2). Via de centrale gang zijn alle overige ruimten bereikbaar. Zaal achterin, gang, consistorie ca. 32 m², gecombineerd toilet (ca. 2 m²). In westelijke richting bevindt zich de doorgang tot kerkzaal (ca. 494 m²) met er tegenover de podiumzaal (ca. 156 m²).

Daarnaast de ontmoetingsruimte (ca. 216 m²) die door een vouwwand af te scheiden is van de centrale gang en een aparte vouwwand voor afscheiding met de podiumzaal. Toegang tot de volledig betegelde keuken (ca. 30 m²) met uitgifteloket en een zoldertje bereikbaar met vlizotrap. Doorgang naar magazijn (ca. 30 m²) en berging (ca. 6 m²).

Het magazijn komt verderop uit in een afgescheiden verhoogd gedeelte (ca. 30 m²), voorzien van baropstelling in de ontmoetingszaal.

De gang is in het tussengedeelte voorzien van houten puien afgewerkt met trespa plaatwerk. Tevens zijn hier aan weerszijden dubbele toegangsdeuren aangebracht. Toegang tot een dames-, invaliden- en herentoiletgroep (ca. 26 m²). Gang gaat in zuidelijke richting over in een zijwaarts gedeelte (ca. 30 m²) met trap naar de kelder (ca. 36 m²) in gebruik als cv-ruimte. Tussenzaal (ca. 44 m²) en zaal zuid (ca. 82 m²).

 

Hospice

Het hospice is via een afzonderlijke entree aan de westzijde bereikbaar (Copernicuslaan). Via de centrale hal/gang bereikt men de verschillende vertrekken en de binnenplaats.

De indeling is als volgt:
Entree/hal (ca. 10 m²) met toegang tot woonkamer (ca. 33 m²) en eetkamer (ca. 12 m²),
gangetje met toegang tot: kantoor (ca. 9 m²), logeerkamer (ca. 11 m²), badkamer (ca. 5 m²), keuken (ca. 9 m²) en algemene ruimte/gangetje(ca. 8 m²) met toegang naar cv-ruimte (ca. 10 m²) en twee achterelkaar geschakelde algemene ruimten (elk ca. 10 m²).

Via entree in zuidelijke richting zijn via een centrale gang de volgende ruimten bereikbaar: berging (ruimte 20; ca. 6 m²) met daartegenover de stille ruimte (ruimte 21; ca. 12 m²).

Via de gang (ruimte 18) is de binnenplaats/binnentuin bereikbaar met een buitenberging (ca. 10 m²). Via dezelfde gang (ruimten 6 en 13) zijn in het zuidwestelijk gedeelte van het hospice de volgende ruimten bereikbaar: 2 patiëntenruimten (nr.17; ca. 27 m² en nr. 14; ca. 24 m²) elk  met badkamer/douche en toilet, algemeen toilet, cv-ruimte (ca. 4 m²) met aansluitend een patiëntenruimte(nr. 7; ca. 25 m²) met badkamer/douche en toilet, tegenover deze ruimte is een verpleegkundigenruimte (nr. 5; ca. 8 m²), een spoelkeuken (nr. 4; ca. 5 m²) en kantoorruimte (nr. 3; ca. 9 m²) gesitueerd. Daarnaast is in het meest westelijke gedeelte nog een patiëntenruimte (nr. 1; ca. 26 m²) met eigen bad-/douchevoorziening en toilet aanwezig.

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair
In de Open Hof is aan het einde van de hal (oostzijde) een toilet aanwezig één closet en één fonteintje. Aan de andere zijde van de hal (westzijde), richting hospice, zijn twee toiletgroepen gesitueerd met geïntegreerd mindervalide toilet, beide voorzien van een voorruimte en dubbele wastafels. Het herentoilet bestaat uit één closet en twee urinoirs en het daarnaast gelegen damestoilet heeft twee closetten. De muren zijn volledig betegeld, de vloeren voorzien van vloertegels en er is een systeemplafond aangebracht.

Het hospicegedeelte heeft eigen toilet en badkamer-/douchevoorzieningen gerelateerd aan de verschillende cliëntenruimten of voor algemeen gebruik (zie bij bovenstaande beschrijving van de indeling hospice).

 

Centrale verwarming
De Open Hof wordt verwarmd door radiatoren, de kerkzaal is voorzien van heteluchtverwarming. Hiervoor zijn 3 cv-ketels aanwezig (1 voor kerkzaal, 1 voor zaal zuid, de tussenzaal en het bijbehorende deel van de gang en 1 voor overige ruimten) allen van het merk Remeha met als bouwjaar 2013.

In het hospice zijn 2 cv-ketels aanwezig: merk Nefit bouwjaar 2013 voor o.a. (vloer)verwarming van de patiëntenkamers en merk Nefit met bouwjaar 2018 voor de ruimten in het noordelijk gedeelte van het pand.

 

Isolatie
De isolerende voorzieningen van de Open Hof bestaan uit spouwmuren, dakisolatie en ramen met dubbelglas. Voor het overige zijn er geen isolerende voorzieningen aangebracht.

 

Energielabel

Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de verkoopbrochure.

 

Datum bezichtiging

Op woensdag 16 november 2022 van 13:00 tot 16:00 uur en daarna eventueel op afspraak.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

De inschrijftermijn is gesloten. Het is daarom niet meer mogelijk om de brochure te downloaden.

 

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Copernicuslaan 1 / De Zuid 2 te Dronten
Kadastrale gegevens: Gemeente Dronten, sectie A nummer 6828, groot 4.178 m2
Bestemming: Maatschappelijk

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

  • Rentmeester de heer G.J. (Gerrit) Kolkman, 06 – 20 79 32 16;
  • of bij Kantoor Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen; a.jansen@kkgkka.nl).

 

 

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto