Andere objecten

Hessenwegkerk met zalencomplex De Esch en kosterswoning te Hardenberg

Verkocht via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop bij inschrijving

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht:

Hessenwegkerk met zalencomplex De Esch, kosterswoning, parkeerterrein, tuin en aanhorigheden

in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse

 

Algemene gegevens

 • Adres: Hessenweg 47 en 49, 7771 RD Hardenberg
 • Kadastrale gegevens:
  • Kerkgebouw en kosterswoning: Gemeente Ambt-Hardenberg, sectie O, nummer 3698, groot 5.100 m²
  • Parkeerterrein en tuin: Gemeente Ambt-Hardenberg, sectie O, nummer 3570, groot 3.395 m²
  • Totale grootte 8.495 m²
 • Ligging: De omliggende bebouwing bestaat met name uit vrijstaande woonhuizen.

 

Bestemming

De bestemming van het object is volgens het bestemmingsplan ‘Beheersverordening Hardenberg-wonen’ maatschappelijk met een archeologische dubbelbestemming. Het bestemmingsplan is goedgekeurd op 28 juni 2016.

Het bestemmingsplan kan separaat worden opgevraagd of nader worden bekeken via: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

 

De Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse heeft contact opgenomen met de gemeente Hardenberg inzake de voorgenomen verkoop van de Hessenwegkerk, waarbij de gemeente Hardenberg:

 • kennis heeft genomen van de voorgenomen verkoop van de Hessenwegkerk (inclusief de daarbij behorende kosterswoning);
 • op verzoek van de PKN Hardenberg Heemse beoordeeld heeft of herontwikkeling van de locatie met woningbouw mogelijk is;
 • positief heeft gereageerd op dat verzoek en daarbij twee mogelijke varianten heeft uitgewerkt van herontwikkeling met woningen (tot totaal 16);
 • hiermee een indicatie heeft gegeven van de mogelijkheden, maar dat bij verder uitwerking van de plannen (door de toekomstige koper) het reguliere traject van bestemmingsplan wel doorlopen moet worden;
 • eventuele andere invulling van de herontwikkeling binnen de gestelde kaders (als genoemd in de uitwerking, maar ook bijvoorbeeld de inpassing en het aantal en type woningen) zal beoordelen.

 

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

De objecten zijn aan één zijde ontsloten langs de openbare weg.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bouwjaar

Kerkgebouw met zalencomplex De Esch
1951 en nadien in 1968 (‘De Esch’) en 1995 uitgebreid.

Kosterswoning
1952.

 

Bouwaard, constructie

Kerkgebouw met zalencomplex De Esch
Het object is op staal (= dragende ondergrond) gefundeerd.

De gevels bestaan uit meerdere lagen steens muren. De uitbreiding uit 1968 is opgetrokken uit spouwmuren.

Het object is voorzien van een zadeldak. De dakbedekking bestaat uit dakpannen, het platte dak is bedekt met bitumen. Het dak heeft een houten dakconstructie en is voorzien van zinken bakgoten.

Het object heeft voornamelijk betonnen vloeren, de aangebouwde unit en de consistorie hebben houten vloeren.
In de entree en hal is de vloer voorzien van vloertegels. In de aangebouwde unit, de grote zaal/het toneel en de kerk ligt linoleum. In de tussenhal, ontmoetingsruimte en keuken, de vergaderzalen, de entree van de kerk en de toren, de consistorie en de kerkzaal ligt tapijt.

Binnenmuren zijn overwegend afgewerkt met stuc- en/of schoonmetselwerk. In de aangebouwde unit zijn de binnenmuren afgewerkt met board. In de tussenhal bestaan de binnenmuren uit schoonmetselwerk en board.

In de entree, de entree van de kerk en de consistorie bestaan de plafonds uit gips. De hal, grote zaal/het toneel, de ontmoetingsruimte en keuken zijn voorzien van een systeemplafond. De tussenhal en kerkzaal hebben een plafond van board. De plafonds van de kelder en de entree van de toren zijn gestuct. De vergaderzalen hebben zachtboard plafonds.

De kozijnen en ramen zijn voornamelijk van hout. De aangebouwde unit heeft stalen kozijnen en ramen. De entree, de aangebouwde unit en de kerkzaal hebben enkelglas. De overige ruimten hebben dubbelglas. In de hal is een daklicht.

Kosterswoning
Het object is op staal (= dragende ondergrond) gefundeerd en heeft uit bakstenen opgetrokken gevels voorzien van spouwmuren. Het object heeft een zadeldak voorzien van harde dekking (dakpannen). De dakconstructie is van hout, de goten van zink.

Het object heeft overwegend houten vloeren. De entree aan de achterzijde, het toilet en een deel van de woonkamer/eetkamer hebben een betonnen vloer. In de entree en de badkamer liggen vloertegels. In de woonkamer/eetkamer, keuken, hal, het toilet, de overloop en de berging ligt vinyl op de vloer. In de slaapkamers ligt laminaat. De vloer van de schuur bestaat uit tegels.

De binnenmuren zijn overwegend afgewerkt met (glasvlies-)behang. In de hal zijn de muren afgewerkt met glasvliesbehang en stucwerk. De binnenmuren van de entree, overloop en berging zijn gestuct. De wanden in het toilet en de badkamer zijn voorzien van wandtegels. De binnenmuren van de vliering zijn voorzien van isolatieplaten. De wanden van de schuur bestaan uit schoonmetselwerk.

De meeste plafonds in het object zijn van gips. In de berging is het plafond van zachtboard. Het plafond van de vliering is voorzien van isolatieplaten. Het plafond van de schuur is van hout.

Het object is voorzien van houten kozijnen en ramen met dubbelglas. Alleen in de entree, het toilet en de schuur hebben de ramen enkelglas.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

Kerkgebouw met zalencomplex De Esch

De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 800 m² en bestaat uit:

 • Entree (7 m2)
 • Hal (22 m2)
 • Aangebouwde unit (55 m2)
 • Tussenhal (24 m2)
 • Grote zaal/toneel (107 m2)
 • Ontmoetingsruimte + keuken (101 m2)
 • Kelder (51 m2)
 • Vergaderzaal 1 (27 m2)
 • Vergaderzaal 2 (24 m2)
 • Entree kerk (5 m2)
 • Consistorie (30 m2)
 • Kerkzaal (290 m2)
 • Entree toren (41 m2)

Kosterswoning

De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 159 m² en bestaat uit:

 • Entree (achterzijde) (12 m2)
 • Woonkamer/eetkamer (44 m2)
 • Keuken (7 m2)
 • Hal (8 m2)
 • Toilet (1 m2)
 • Slaapkamer (BG) (15 m2)
 • Overloop (3 m2)
 • Kamer 1 (15 m2)
 • Badkamer (2 m2)
 • Berging (6 m2)
 • Kamer 2 (11 m2)
 • Vliering (16 m2)
 • Schuur (20 m2)

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair kerkgebouw met zalencomplex De Esch

 • In ‘De Esch’ is een herentoilet met twee closetten, twee urinoirs en een fontein.
  De tegelvloer en wanden zijn volledig betegeld.
 • In ‘De Esch’ is een damestoilet met drie closetten en een fontein.
  De tegelvloer en wanden zijn volledig betegeld.
 • In de entree van de kerk is een mindervalidentoilet met een closet en fontein.
  Op de vloer ligt vinyl, de wanden het het plafond zijn gestuct/betegeld.

 

Centrale verwarming kerkgebouw met zalencomplex De Esch

De verschillende vertrekken worden verwarmd middels radiatoren.

De aanwezige cv-ketels zijn:

 • Nefit Topline Compact HR met bouwjaar 2007 (ontmoetingsruimte)
 • Nefit Topline HR 70 met bouwjaar 2005 (kerk)
 • Intergas HRE Kompakt 28/24A met bouwjaar 2016 (werkruimte)
 • Nefit Smartline 24 HR met bouwjaar 2008 (werkruimte)
 • Intergas Kompakt HR22 met bouwjaar 2006 (aanbouw)

 

Centrale verwarming kosterswoning

De cv-ketel in de kosterswoning is van het merk Nefit HR, proline Hrc 24 cw4, bouwjaar 2006.

 

Isolatie

De objecten zijn deels voorzien van spouwmuren en deels voorzien van dubbelglas.

 

Energielabel

Kerkgebouw met zalencomplex De Esch
Kerkgebouwen en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

Kosterswoning
Het energielabel voor de kosterswoning is aangevraagd.

 

Staat van onderhoud

Kerkgebouw met zalencomplex De Esch

 • De staat van het dak, de goten, het sanitair, het erf en de tuin is redelijk.
 • De staat van de gevels, de kozijnen, het schilderwerk (in- en uitwendig), het hang- en sluitwerk, de vloeren, plafonds en keuken is goed.

 

Kosterswoning

 • De staat van het dak, de gevels en de goten is redelijk.
 • De staat van de kozijnen, het schilderwerk (in- en uitwendig, hang- en sluitwerk, de vloeren, plafonds, keuken, het sanitair, het erf en de tuin is goed.

 

Voor de warmwatervoorziening en elektrische installatie is nadere inspectie gewenst.
Het is te verwachten dat de cv-apparatuur binnen nu en vijf jaar vernieuwd zal moeten worden.

 

Overige bepalingen

 • In de kerk is een noodverlichtinginstallatie aanwezig.
 • Er zijn ruime mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein.

 

Datum bezichtiging

Bezichtiging van de objecten is mogelijk op donderdag 21 september 2023 tussen 15.00 en 16.30 uur.

 

Datum overdracht

1 juli 2024.

 

Bieding

De inschrijfformulieren moeten op dinsdag 21 november 2023 tussen 15.00 en 15.15 uur worden ingeleverd in het zalencomplex De Esch, Hessenweg 47 A, 7771 RD Hardenberg.

Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats en iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.

 

U kunt hieronder een brochure downloaden met o.a. een fotopresentatie, inschrijfformulier, verkoopvoorwaarden en toelichting, ontwerp koopovereenkomst, kadastrale kaart en leggers, beheersverordening Hardenberg-Wonen.

Ook kunt u bouwtekeningen en de rapporten van de het verkennend bodemonderzoek en de asbestinventarisatie downloaden.

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met woning en kerkelijk centrum
Adres: Hessenweg 47 en 49, 7771 RD Hardenberg
Kadastrale gegevens: Gemeente Ambt-Hardenberg, sectie O, nummers 3698 en 3570, groot 8.495 m²
Bestemming: Maatschappelijk met een archeologische dubbelbestemming

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • de heer ing. L. ten Hooven (06 – 51 34 12 00) of bij
 • KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer 033 – 467 10 10 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.

  Brochure(s) aanvragen


  U kunt ook een brochure aanvragen. Dit kan telefonisch via KKG (Adviseurs) of vul hieronder uw gegevens in en klik op 'Volgende' om toegang te krijgen tot de brochure. U kunt het bestand vervolgens downloaden.


  Neem contact met mij op
  Kaart

  Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

  Er geldt copyright op deze foto