Andere objecten

Te koop kerkgebouw ‘De Terskflier’ met bijbehorende nevenruimten te Sexbierum

Te koop via KKG Adviseurs | Prijs: Prijs op aanvraag

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Te koop:

Kerkgebouw ‘De Terskflier’ met bijbehorende nevenruimten, ondergrond en verder aan- en toebehoren

in eigendom bij Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

 

Algemene gegevens

 • Ligging: Het object is aan één zijde ontsloten langs de openbare weg, te weten de Tsjerk Hiddesstrjitte. Omliggende bebouwing wordt hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van de functie: wonen.
 • Adres: Tsjerk Hiddesstrjitte 27, 8855 CA Sexbierum.
 • De kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Sexbierum, sectie C nummer 3662, groot 2.205 m2.

 

Bestemming

De bestemming van het object is volgens het bestemmingsplan: BP Sexbierum/Pietersbierum van de gemeente Waadhoeke: Maatschappelijk (artikel 13) en Wonen – 2 (artikel 20), dit betreft de noordelijke strook van het perceel ter grootte van circa 350 m2.

Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder de volgende links: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

 

Utilitaire voorzieningen

Het object is aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens de eigendomstitel zijn op het object geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Op de kadastrale legger is geen aantekening van bijzondere bepalingen of vestigingseisen opgenomen.

 

Diversen

 • Er zijn op eigen terrein parkeermogelijkheden aanwezig.
 • In of aan het object zijn geen isolerende voorzieningen aangebracht.
 • Enkele deuren in het object zijn voorzien van asbesthoudende platen. Het linoleum op de traptreden in de kerkzaal naar de galerij is mogelijk asbesthoudend.
 • In de kerkzaal is ringleiding aanwezig.

 

Beschrijving van de Terskflier

Objectomschrijving en Bouwjaar

De Terskflier is gebouwd in 1928 en de nevenruimten/zalen in 1980.

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 803 m2.

 

Bouwaard, constructie

Het object is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels van het kerkgebouw bestaan uit dikke steensmuren, gemetseld in kruisverband. De gevels van de aanbouw (nevenruimten) bestaan uit spouwmuren in halfsteensverband.

Het kerkgebouw heeft een gecombineerd zadeldak/schilddak (kerk en toren) met harde dekking bestaande uit dakpannen. De kapconstructie is uitgevoerd in hout.
De aanbouw heeft een plat dak gedekt met bitumen. Hier is de dakconstructie uitgevoerd in metaal.

Het regenwater wordt afgevoerd via met zink ingelegde houten bakgoten. Aan het torendak zijn mastgoten bevestigd. Er zijn kunststof en zinken hemelwaterafvoeren aanwezig voorzien van vergaarbakken.
Bij de aanbouw zijn de geveleinden met trespa of hout afgewerkt voorzien van een zinken daklijst.

De vloeren van het kerkgebouw zijn uitgevoerd in hout en van de aanbouw in beton en deels afgewerkt met/voorzien van: een gietvloer/vloerbedekking/tapijttegels of onafgewerkt.

De binnenmuren/-wanden bestaan uit schoonmetselwerk deels voorzien van stucwerk of behang.
De plafonds bestaan uit houten schroten (kerkzaal) en voor de overige ruimten uit systeemplafonds.

De kozijnen/ramen in de kerkzaal zijn uitgevoerd in glas-in-lood. De kozijnen van de overige ruimten zijn van hout en voorzien van enkelglas.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

 • Kerkzaal met ca. 415 zitplaatsen inclusief galerij, trapopgang naar de galerij, en voorportaal met dubbele houten toegangsdeuren en twee zijdeuren. Totaal vloeroppervlak van de kerkzaal bedraagt circa 364 m2.
 • Consistoriekamer met doorgang naar zij-ingang, naar orgelgalerij en naar de kerkzaal, circa 33 m2.
 • Een vergaderzaal met harmonicawanden (in 3 delen op te splitsen) met een verhoogde toneelruimte, circa 60 m2.
 • Een vergaderzaal, circa 44 m2.
 • Berging (naast toneel met trapopgang), circa 5 m2.
 • Keuken zonder vaste apparatuur, circa 18 m2.
 • Entree/hal met garderobe en werkkast voorzien van 1 cv-ketel, circa 80 m2.
 • Kelder met 1 cv-ketel en met besturing van de vloerverwarming, circa 14 m2.

 

Sanitair/centrale verwarming

Sanitair

Bij de entree in de nevenruimten is een toiletgroep bestemd voor heren en in de hal tegenover de ingang van de kerkzaal is een toiletgroep voor dames.
Bij toiletgroepen zijn ruim bemeten.

 

Centrale verwarming

De aanwezige CV-ketels zijn van het merk Remeha type Calenta 40c en Type Quinta Pro 90 met bouwjaar 2013 respectievelijk 2016.
De kerkzaal heeft buizenverwarming met radiotoren. De nevenruimten (aanbouw) heeft vloerverwarming en gedeeltelijk convectieverwarming.

 

Algemeen

Energielabel

Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris, de kroonluchters en het kerkorgel.
 • Behoudens het hiervoor vermelde met betrekking tot asbest, is het eigenaar voor het overige niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.
 • In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen.

 

Datum bezichtiging

Bezichtiging is mogelijk op afspraak.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Tsjerk Hiddesstrjitte 27, 8855 CA Sexbierum
Kadastrale gegevens: Gemeente Sexbierum, sectie C nummer 3662, groot 2.205 m²
Bestemming: Maatschappelijk en Wonen

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Ing. G.J. Kolkman, 06 – 20 79 32 16 of g.kolkman@kkgkka.nl
 • of bij het KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen; a.jansen@kkgkka.nl).

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto