Andere objecten

Te koop: jeugdgebouw De Welput te Nieuw-Amsterdam

Te koop via KKG | Prijs: € 289.000,- k.k.

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Te koop:

Jeugdgebouw De Welput te Nieuw-Amsterdam

met ondergrond en verder aan- en toebehoren (hierna te noemen: ‘De Welput’)

in eigendom bij De Gereformeerde Kerk Nieuw-Amsterdam-Veenoord

 

Algemene gegevens

 • Ligging: Het object is centraal gelegen in het dorp Nieuw-Amsterdam in de provincie Drenthe. De omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van: wonen (met name vrijstaande woningen en gestapeld (‘Brikerstee’) en detailhandel (winkels langs de Vaart-Zuidzijde).
 • Adres: Sportlaan 3, 7833 CG Nieuw-Amsterdam
 • De kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Emmen, sectie G, nummer 8672, totaal groot: 697 m².

 

Bestemming

De bestemming van De Welput is: Maatschappelijk (artikel 17) en dubbel-bestemming: Waarde archeologie 4 (artikel 7). Dit blijkt uit de volgende vermeldingen:

 • 1) BP Nieuw-Amsterdam en Veenoord van de gemeente Emmen
 • 2) BP parapluplan Standplaatsen
 • 3) BP parapluplan parkeernormen gemeente Emmen
 • 4) BP Emmen, archeologie (facet bestemmingsplan)

 

Het bestemmingsplan kan separaat worden opgevraagd of nader worden bekeken via: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

 

Nutsvoorzieningen

De Welput is aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens de eigendomstitel zijn op De Welput geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Op de kadastrale legger is geen aantekening van bijzondere bepalingen of vestigingseisen opgenomen.

 

Diversen

 • De Welput is aan 2 zijden (Sportlaan en Karl Palmstraat) ontsloten aan de openbare weg.
 • Er zijn op eigen terrein geen parkeermogelijkheden. Parkeren vindt plaats op de openbare parkeerplaats achter het object (langs Sportlaan) of langs de openbare weg.
 • Langs de topgevel aan de noordzijde zijn asbesthoudende golfplaten aangebracht.

 

Bouwjaar

1973

 

Beschrijving van De Welput

De Welput is vermoedelijk op staal (dragende ondergrond) gefundeerd.

De gevels zijn opgetrokken uit baksteen spouwmuren (halfsteensverband). De binnenmuren bestaan uit schoonmetselwerk en/of stucwerk. De Welput heeft een plat dak, de dakconstructie bestaat uit stalen liggers met houten balken met bitumeuze dakbedekking. Hemelwater wordt afgevoerd door hemelwaterafvoeren met vergaarbakken.

De Welput is voorzien van betonnen vloeren met als afwerking: linoleum, zeil of tegels (keuken, sanitaire ruimten).

De ramen/kozijnen zijn van hout voorzien van dubbelglas.

De plafonds zijn voorzien van betonvezelplaten of gipsplaten.

 

Vloeroppervlakte

De Welput heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 176 m² en heeft een inhoud van ca. 475 m³.

 

Indeling met globale vloeroppervlaktes

 • Entree met garderobe (ca. 30 m²).
 • Keuken met uitgifteloket en een keukenblok voorzien van koelkast (ca. 10 m²).
 • Berging achter de keuken (ca. 15 m²).
 • Grote zaal met 2x schuifwanden (ca. 84 m²).

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair
In De Welput is een dames- en een herentoilet aanwezig, met 3 respectievelijk 1 closet(s).

De muren zijn half-betegeld, de vloeren voorzien van dhg-vloertegels.

 

Centrale verwarming
De Welput wordt verwarmd door radiatoren. Hiervoor is 1 cv-ketel aanwezig merk Remeha Hr24kw met als bouwjaar 2011.

 

Isolatie
De isolerende voorzieningen van De Welput bestaan uit spouwmuren en dubbelglas.

Voor het overige zijn er geen isolerende voorzieningen aangebracht.

 

Algemeen

 

Energielabel

Gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel.

In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris.
 • Het is de eigenaar niet bekend dat in, op, onder of aan De Welput, zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn, behoudens de vermelde asbesthoudende golfplaten.
 • GK Nieuw-Amsterdam-Veenoord heeft besloten dat De Welput verkocht mag worden overeenkomstig bijgevoegde voorwaarden “Tender” die een onlosmakelijk onderdeel vormen met de brochure. GK Nieuw-Amsterdam-Veenoord behoudt zich het recht van gunning voor en is vrij in zijn keuze.
 • De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincie Drenthe zal eveneens zijn goedkeuring dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de wederpartij.
 • In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, kijk voor meer informatie in de brochure.

 

Datum bezichtiging

Bezichtiging is mogelijk op afspraak.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

 

 

 

Kenmerken

Type object: Jeugdgebouw
Adres: Sportlaan 3, 7833 CG Nieuw-Amsterdam
Kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Emmen, sectie G, nummer 8672, totaal groot: 697m²
Bestemming: Maatschappelijk (artikel 17) en dubbel-bestemming: Waarde archeologie 4 (artikel 7) - ontwerpfase

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Rentmeester de heer G.J. (Gerrit) Kolkman, 06 – 20 79 32 16;
 • of bij Kantoor Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen; a.jansen@kkgkka.nl).

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto