De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari 2019 startte de officiële samenwerking tussen de stichtingen Kerkelijk Waardebeheer, KKA, KKG en KKG Adviseurs. De laatstgenoemde drie stichtingen werkten al nauw samen. Samen met Kerkelijk Waardebeheer vormen zij de Silas Groep. We kijken terug met Gijsbert Geluk, directeur van drie van de vier stichtingen: KKA, KKG en KKG Adviseurs. Ook werpen we een blik op de toekomst.

 

We kijken eerst achterom en vragen Gijsbert Geluk hoe hij terugkijkt op dit eerste jaar: ‘Ik kijk dan in de eerste plaats naar onze klanten. Voor onze klanten (voornamelijk kerken) is het van belang en waardevol dat wij ze van dienst kunnen zijn met een breder palet van dienstverlening door adviseurs en medewerkers uit eigen kring. Dat is een mooie stap voorwaarts. Vooral op het terrein van vraagstukken over boventalligheid van kerkgebouwen kunnen we meer van dienst zijn. Dat zijn vaak ook de lastigste en meest gevoelige zaken. Als wij daarbij kunnen helpen om het proces verder te brengen, is dat van toegevoegde waarde. We hebben daar nu meer deskundigheid voor in huis. Kerken moeten eigenlijk niet te veel tijd met hun gebouwenvraagstukken bezig zijn, maar het Goede Nieuws doorgeven. Als we dan een beetje in de voetsporen treden van Silas word ik blij.’

 

Samenwerking

Kerken weten de stichtingen van de Silas Groep goed te vinden. Geluk: ‘Dat stemt ons tevreden, ook als we kijken naar het aantal vragen dat op ons afkomt en waarbij wij van dienst kunnen zijn.’ De verschillende stichtingen krijgen meer vragen om offertes en dienstverlening dan ooit. Dat zegt iets over de Silas Groep, maar natuurlijk ook over de ontwikkeling bij de kerk. Er zijn minder vrijwilligers beschikbaar en meer werk moet worden uitbesteed. Geluk: ‘Een deel van de goede gang van zaken bij ons heeft een schaduwkant, namelijk: de krimp van de kerk. Maar goed, als er dan toch werk gedaan moet worden, laat de Silas Groep het dan vooral doen.’

Wanneer partijen samen verder gaan, gaat dat niet altijd vanzelf. Geluk: ‘We ervaren de gebruikelijke hobbels die gemiddeld bij een samengaan voorkomen. We zijn niet gefuseerd, maar het heeft er wel wat van weg en meestal zijn dat geen makkelijke processen. Werkwijze en cultuur zijn verschillend en daar moet je samen weer een nieuw draagvlak voor vinden. Dat geeft wel eens moeilijke momenten, maar je houdt het einddoel voor ogen, daar doe je het voor.’

 

Verrassingen

Tijdens zo’n proces van samengaan zijn er altijd verrassingen. Geluk: ‘Als positieve verrassing denk ik aan onze naam waarmee we als groep naar buiten treden. Het is altijd moeilijk om een nieuwe naam te bedenken, maar toen de suggestie van ‘Silas Groep’ langskwam, was het voor mij gelijk goed. Het is mooi om aan Silas te kunnen refereren en het werk dat hij samen met Paulus verrichtte ten dienste van nieuwe gemeenten die werden gesticht. Negatieve verrassingen vergeet ik weer snel…’

 

Is er veel veranderd?

Geluk: ‘Voor sommige collega’s is er veel veranderd en anderen zullen in het dagelijkse werk niet zoveel verandering hebben ervaren, anders dan de huisstijl die veranderd is. We merken overigens dat de nieuwe huisstijl en website als fris en duidelijk ervaren worden. Met deze nieuwe huisstijl benadrukken we dat we als stichtingen onderdeel uitmaken van de Silas Groep en met elkaar samenwerken.’

De beide besturen hebben ieder een bestuurslid afgevaardigd naar het andere bestuur, waardoor er een verwevenheid is ontstaan en de wederzijdse belangen goed gevolgd kunnen worden.

De rentmeesters van KKG en KKG Adviseurs werken bij sommige vraagstukken samen met de adviseurs van Kerkelijk Waardebeheer. Geluk: ‘Dat is nieuw voor hen. Je kunt van elkaar leren. De dienstverlening is geherstructureerd. Alle dienstverlening die met kerkgebouw gerelateerde vraagstukken te maken heeft, wordt uitgevoerd binnen Kerkelijk Waardebeheer. Dit is de grootste verandering. Verder verzorgen we gewoon nog steeds netjes de administratie voor veel kerken, stellen we de jaarrekening samen of voeren we het beheer over landbouwgrond en stedelijk vastgoed.’

Bestaande klanten hebben waarschijnlijk niet veel gemerkt van het samengaan, buiten de nieuwe huisstijl. Geluk: ‘Wij kunnen klanten bij boventalligheid van kerken wel meer van dienst zijn, als dat speelt. Ook doen we meer aan kennisdelen en bewustwording op het terrein van kerkgebouwenbeleid. Hoe wil je als kerkelijke gemeente kerk zijn, hoe houden we de kerk in ons midden? Antwoorden op die vragen bepalen hoe je met je kerkgebouwen omgaat. Een klant die alleen klant is voor boventalligheid van een kerk zal geen verandering ervaren omdat zo’n ervaring incidenteel is.’

 

Resultaten in het afgelopen jaar…

Veel werk keert telkens terug. Ieder jaar moeten de pachten en huren geïnd worden of een jaarrekening gemaakt. Het is mooi als dat jaar op jaar naar tevredenheid van de klant mag gebeuren, zodanig dat de kerk er bijna geen omkijken naar heeft. Geluk: ‘We houden de relatie met onze klanten graag goed, daar werken we aan. Bijvoorbeeld door goed werk te leveren en de kerk verder te helpen met de snelle veranderingen die op diverse terreinen worden doorgevoerd.’

Ook zijn er eenmalige en tijdelijke projecten, zoals de dienstverlening rondom vraagstukken over het kerkgebouw. Geluk: ‘Een mooi voorbeeld van zo’n project is het werk dat we mochten verrichten voor de Protestantse Gemeente Lemmer. Na meerdere jaren met heel moeilijke en spannende momenten is er met inzet van diverse van onze deskundigen een oplossing gevonden voor het kerkgebouw en de bijbehorende gebouwen die overbodig raakten. De Protestantse Gemeente Lemmer heeft afgelopen najaar meegewerkt aan een van onze regionale bijeenkomsten waarbij we gezamenlijk voorlichting gaven en kennis deelden over het proces. Er is nu weer sprake van gemeenteopbouw in Lemmer. Andere kerkbestuurders kunnen weer leren van deze ervaringen.’
Meer over dit project leest u hier.

 

…bieden garantie voor de toekomst?

We kijken vooruit, wat kunnen we dit jaar van de Silas Groep verwachten?

Geluk: ‘Je mag verwachten dat we op de ingeslagen weg verder gaan. Na een jaar is zo’n grote verandering nog niet helemaal geabsorbeerd, we gaan die verder finetunen. Het moet tegenwoordig allemaal snel, snel. Maar sommige dingen hebben ook tijd nodig en die tijd is het meer dan waard.’

Ten slotte vragen we Gijsbert Geluk hoe hij kijkt naar de toekomst van de Silas Groep en de kerken. Geluk: ‘De toekomst van Silas Groep ziet er goed uit, op alle fronten ervaren we een gestage groei. Ik zou willen dat die in de toekomst veroorzaakt werd door groei van de kerk, maar dan moeten we misschien internationaal gaan en dat zit er niet in… Het geloof in God zal niet verdwijnen, Zijn Koninkrijk is nabij. Maar jammer genoeg nog niet ten volle, die toekomst is geweldig.’

Overig Nieuws

KKG_header_nieuwbouw

KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en…
KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG_header_duurzame_gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto