KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en maten. Een standaard werkwijze is dan ook zeker niet van toepassing. De rentmeesters zoeken graag naar de beste opties voor de kerken en op deze manier ontstaan er soms prachtige projecten. Zo ook de nieuwbouw van twee levensloopbestendige woningen voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen. De heer E.N. van der Hoog, ouderling-kerkrentmeester/voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, vertelt ons hierover.

De PG Bergharen-Hernen is een gemeente met 107 leden. Samen met de buurgemeente Horssen vormen zij een federatie die later dit jaar uitgebouwd wordt tot een fusie. De kerk is in het bezit van kerkelijk vastgoed, gebouwen en grond. Voor het beheer en onderhoud maken zij al langere tijd gebruik van de diensten van KKG. Van der Hoog: ‘Medio 2014 ben ik in mijn ambt verbonden. Op dat moment was er al een samenwerking met KKG.’ Het was even wennen, maar al snel maakte Van der Hoog kennis met rentmeester Ruud van Dongen. ‘De samenwerking met Ruud wordt door mij zeer gewaardeerd.’

 

Sparringpartner en zakelijk geweten

KKG int de pacht en huur en zorgt ervoor dat de tarieven op de juiste tijd en wijze aangepast worden. Zij houden contact met de huurders als het gaat over de huur en eventueel klein onderhoud. Gaat het om groot onderhoud, dan wordt dit afgestemd met de heer Van der Hoog: ‘Dit is allemaal tamelijk routinematig werk. Waar vooral de meerwaarde ligt, is dat de rentmeester van KKG voortdurend sparringpartner en zakelijk geweten is bij alle incidentele kwesties die meer projectmatig voorbijkomen, zoals bijvoorbeeld windenergie, de overgang van geliberaliseerde pacht naar erfpacht, de aankoop van grond, bouw en renovatie. Een breed palet aan zaken die alles bij elkaar de continuïteit van ‘kerk-zijn’ financieel mogelijk maken.’

 

Nieuwbouw levensloopbestendige woningen

De PG Bergharen-Hernen verhuurt al vele jaren een woning op een perceel van ruim 1.250 m2. Op een aangrenzend perceel ontstond enige tijd geleden een groter bouwplan. Dit was de aanleiding om te onderzoeken of er ook mogelijkheden waren op het perceel van de PG Bergharen-Hernen. Dit onderzoek heeft rentmeester Ruud van Dongen op zich genomen.

Met de huurder is overeengekomen dat het perceel van de bestaande woning verkleind wordt naar circa 600 m2. Dat houdt in dat er een perceel van circa 650 m2 beschikbaar komt voor de ontwikkeling van twee woningen. Het perceel had al wel de aanduiding ‘woonbestemming‘, maar nog geen ruimtelijke onderbouwing voor de ontwikkeling van woningen. Hiervoor heeft Buro Waalbrug uit Beuningen een planologisch traject uitgevoerd, waarna de gemeente Wijchen heeft ingestemd met de bouw van twee levensloopbestendige woningen. De plannen worden nu uitgewerkt, zodat naar verwachting begin 2025 twee woningen beschikbaar zijn voor gemeenteleden.

Van der Hoog: ‘Het is dus goed verlopen, maar het gaat wel over een meerjarig traject met de nodige kosten. Wanneer het project eenmaal goedgekeurd is, zijn die kosten achteraf relatief klein. Echter, dat weet je niet van tevoren. Rentmeester Ruud van Dongen heeft alles geregeld, mijn rol was het creëren van draagvlak binnen de kerkenraad. Verder is Ruud degene die de uitvoering heeft en ik draag zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Gezien het succes, heb ik dit traject uiteraard als zeer positief ervaren.’

 

Goede visie op beheer

Van der Hoog is zeer positief over de samenwerking met KKG: ‘Goed beheer gaat verder dan routinematig de naleving van bestaande contracten behartigen. Het gaat juist om het onderkennen van de goede en kwade kansen die het bezit van kerkelijk vastgoed met zich meebrengt. Het windenergieproject en de seniorenwoningen zijn daar goede voorbeelden van. KKG is een betrouwbare partner die doet wat ze zegt. Het kost soms wel meer tijd dan ik graag zou zien, maar uiteindelijk komt het goed.’ 

Van der Hoog bestempelt KKG als betrouwbaar en ziet ze als goede zakelijke sparringpartner. Hij waardeert het dat KKG een stap verder zet en verder gaat dan alleen de routine. ‘Onze gemeente vergrijst. Ik zie deze vergrijzing als een grotere bedreiging dan het financiële voortzettingsvermogen. Het vermogen is dusdanig dat daar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid over gedragen kan worden zonder professionele ondersteuning. KKG heeft een goede visie op beheer en ik kan ze daarom zeker aanbevelen.’

 

Wilt u weten wat de rentmeesters voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met de rentmeester in uw regio.

Overig Nieuws

KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG_header_duurzame_gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een…
KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto