KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken te helpen bij het herstel van de oorlogsschade. In de loop van de tijd heeft KKG zich ontwikkeld tot hét rentmeesterskantoor voor hervormde gemeenten en later, dankzij Samen-op-Weg, voor alle kerken. KKG neemt het beheer van vastgoed uit handen van de kerken, zodat zij zich in de eerste plaats kunnen richten op het verkondigen van het Evangelie.

 

Wat doet KKG?

KKG beheert voor haar opdrachtgevers landbouwgrond en stedelijk vastgoed (uitgezonderd kerkgebouwen). Ze int pacht en huur, voert het debiteurenbeheer, bemiddelt bij aan- en verkoop van grond en onroerend goed, stelt (erf)pacht- en huurovereenkomsten op, adviseert en bemiddelt bij ruilverkaveling, onteigening, fosfaat- en toeslagrechten, herbestemming en ontwikkeling van grond en gebouwen en taxeert vastgoed.

Nu, 75 jaar later, is KKG nog steeds springlevend. 14 collega’s beheren met veel enthousiasme en energie namens ruim 500 colleges en andere kerkelijke organisaties ruim 12.000 ha pachtgronden en vele verhuurobjecten. Om ook in de toekomst de opdrachtgevers van dienst te zijn is KKG dit najaar overgegaan op een standaard ICT-applicatie voor pacht en beheer. KKG kan zo op vertrouwde wijze haar dienstverlening continueren en nieuwe stappen zetten in de verdere digitalisering van de diverse werkzaamheden.

 

Silas Groep

KKG maakt inmiddels deel uit van de Silas Groep waar ook de stichtingen Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) en KKG Adviseurs bij horen. Samen bieden zij christelijke kerken in Nederland dienstverlening aan op het terrein van beheer van kerkelijk vastgoed en administraties. Het ontzorgen van kerkelijke gemeenten en aanverwante organisaties is het overkoepeld doel. En dat doen we dus al 75 jaar met deskundige en betrokken collega‘s.

 

Wilt u weten wat wij voor uw kerk kunnen doen? Neem gerust contact met op met de rentmeester in uw regio!

Overig Nieuws

KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…
HeaderKerkRavenswaaij

Verhuur en beheer woning Ravenswaaij

De rentmeesters van KKG en KKG Adviseurs werken voor zeer uiteenlopende klanten: verschillende denominaties, oud en jong, groot en klein.…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto