Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een containerbegrip is waar iedereen iets anders onder verstaat, gaan we dan in gesprek met de opdrachtgever over hoe we duurzaamheid in die specifieke omgeving het beste kunnen betrekken bij de gronduitgifte. Het gaat nooit alleen om de bodemkwaliteit van het stuk te verpachten grond, maar ook over de agrarische bedrijven als geheel, de gevoerde bedrijfsvoering, de omliggende percelen, de aanwezige flora en fauna, de biodiversiteit, het landschap en de waterkwaliteit.

 

Zoeken naar kansen

Het duurzaamheidsvraagstuk leidt op veel plekken tot polarisatie in het debat. Wij adviseren onze opdrachtgevers om vooral te zoeken naar kansen om ook de vele reguliere agrariërs te helpen bij de grote omslag die plaatsvindt in de landbouw. Ons streven is daarbij om ze zoveel mogelijk mee te nemen en erbij te betrekken.

Bij geliberaliseerde pacht met contracten van zes jaar (niet langer om een prijstoetsing door de Grondkamer te voorkomen) kunnen stimuleringsmaatregelen worden opgenomen in het kader van de duurzaamheid. Bij de evaluatie na zes jaar wordt dan bij een goede naleving als beloning geadviseerd de pachter opnieuw een contract aan te bieden en kan het pakket van duurzaamheidsaspecten worden geactualiseerd.

Langjarige zekerheid biedt voor de agrariërs kansen om – ook ten bate van de eigen bedrijfsvoering – de bodemkwaliteit duurzaam te verbeteren. Bij uitgifte in erfpacht, een zakelijk recht, is veel vrijheid om duurzaamheidsvoorwaarden op te nemen. Er is geen toetsing door de Grondkamer. Erfpacht wordt voor 26 jaar uitgegeven, waarbij de pachter en verpachter vrij zijn in het maken van afspraken.

 

Houd het simpel

De route bij het stimuleren van meer duurzame gronduitgifte start door gezamenlijk, dus met de eigenaar van de grond, na te gaan welke lokale duurzaamheidsaspecten spelen, wat de haalbare doelen en financiële kaders zijn. Ons motto is om het simpel te houden en vooral aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen. Bij de gronduitgifte slechts één onderdeel benadrukken, levert wellicht goede publiciteit op maar helpt de duurzaamheid niet. Nadat de doelen zijn vastgesteld gaan we samen aan de slag om met de beschikbare instrumenten die doelen kosteneffectief na te streven.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze zeven rentmeesters.

Overig Nieuws

KKG_header_nieuwbouw

KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en…
KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto