Nieuws

Sinds 2015 is de Evangelische Broedergemeente (EBG) één van de klanten van Stichting KKG Adviseurs. Adriaan Prins, rentmeester bij KKG Adviseurs, vertelt ons meer over de werkzaamheden die hij voor de EBG verricht: ‘Zelf ben ik sinds vorig jaar bij de Evangelische Broedergemeente betrokken. In eerste instantie als secondant en back-up van rentmeester Gerrit Kolkman, maar sinds kort als eerste aanspreekpunt voor huurders en de EBG.’

De Evangelische Broedergemeente – ook wel de Hernhutters genoemd – is een protestantse kerk met gemeenten in meer dan 35 landen over de hele wereld. De Nederlandse geschiedenis gaat terug tot 1736: de Broedergemeente vestigde zich toen in Zeist. In 1745 ontstonden het Broeder- en Zusterplein, waar de Hernhutters woonden, werkten en geloofden.

 

Wonen, werken en geloven

Vandaag de dag wordt er in Zeist nog steeds gewoond, gewerkt en geloofd. De kerk en de ‘godsakker’ (begraafplaats) zijn duidelijk zichtbaar op het terrein en zijn nog steeds in gebruik. Bij het toewijzen van woningen die vrijkomen, krijgen leden van de gemeente als eerste gelegenheid om te reageren, zodat gemeenteleden die willen wonen op of bij de pleinen dat ook kunnen. Het gebeurt echter regelmatig dat er vanuit de gemeente geen interesse is voor een woning. In dat geval kan iedereen reageren op de woning.

Adriaan Prins houdt zich bezig met dit soort zaken: ‘Het werk begint bij het onder contract houden van de aanwezige woningen. Als iemand de huur opzegt, zorgen wij dat er afspraken worden gemaakt over de oplevering en zoeken we nieuwe huurders. We maken afspraken met de nieuwe huurders over het contract, de huurprijs en wat er rondom de oplevering gebeurt aan onderhoudswerkzaamheden.’

Als dit over klein onderhoud en werkzaamheden rondom de wisselingen van huurders gaat, stuurt KKG Adviseurs dat verder aan. Meerjarenonderhoud en grotere onderhoudsprojecten lopen momenteel via de eigen rentmeester van de EBG. Prins: ‘We voeren regelmatig overleg met Jan Egas, de eigen rentmeester van de EBG. Hij is de schakel tussen het bestuur van de EBG en ons als ‘uitvoerders’.’

Op het terrein zijn ook bedrijven gevestigd. De werkzaamheden rondom de bedrijfsmatige verhuur, zoals afspraken maken en onderhandelen, liggen in dit geval voornamelijk op het bordje van de rentmeester van de EBG. KKG Adviseurs verzorgt wel de contracten, de administratie en de facturatie. Ook zorgen zij ervoor dat de huurprijzen – zowel voor wonen als werken – jaarlijks worden aangepast. Prins: ‘Op andere locaties zijn we wel actief in de bedrijfsmatige verhuur. Aangezien er in het zakelijke huurrecht diverse typen contracten zijn, is nauwkeurigheid hierbij geboden.’ De rentmeesters van KKG Adviseurs hebben de benodigde kennis in huis en zorgen voor een goede en correcte afwikkeling.

 

Aanspreekpunt voor huurders

Huurders hebben regelmatig onderhoudsvragen of vragen over wijzigingen die zij zelf aan willen brengen. Ook daarvoor kunnen zij bij Prins aankloppen. Hij heeft een werkplek in Zeist, maar geeft er vaak de voorkeur aan om de huurders thuis op te zoeken en de vragen en mogelijkheden ter plekke te bespreken. Hij zet zich ervoor in om de huurders zoveel als hij kan tegemoet te komen, zorgt ervoor dat alles goed wordt vastgelegd en juridisch deugt. Prins: ‘We spelen ook een rol bij bemiddeling tussen buren als zich bijvoorbeeld problemen voordoen. Dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar het vergt wel zorgvuldigheid.’

 

Beheer onroerend goed

KKG Adviseurs verhuurt alle woningen aan het Broeder- en Zusterplein in Zeist (gelegen voor slot Zeist) en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Aan een aantal omliggende straten zijn nog meer panden van de EBG gevestigd, ook die verhuur wordt verzorgd door KKG Adviseurs. Het beheer van panden is een van de diensten die de rentmeesters aanbieden. Prins: ‘Verspreid door het land voeren we het beheer voor een heel aantal woningen. Soms betreft dat enkele ‘losse’ woningen, maar op een aantal plaatsen gaat het ook om grotere samenhangende complexen. In dat laatste geval gaat het vaak om stichtingen die vanuit het verleden een band met kerken hebben of daaruit voortkomen en van oorsprong een ideële doelstelling hebben van huisvesting van een bepaalde doelgroep.’

 

Monument en nieuwbouw

De woningen aan het Broeder- en Zusterplein in Zeist zijn monumentaal. Wonen in monumenten brengt altijd iets bijzonders met zich mee. Prins: ‘De uitstraling van de panden is geweldig, maar er zijn ook beperkingen. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn bijvoorbeeld beperkter dan bij moderne woningen. Wie hier huurt, neemt dat voor een deel voor lief. De woningen voldoen niet allemaal aan de eisen van de moderne tijd. Het is zaak om daarin ‘bij’ te blijven, om ook op de langere termijn zekerheid te hebben dat er vraag blijft naar wonen op de pleinen.’

Zo oud als de woningen aan het Broeder- en Zusterplein zijn, zo nieuw zijn de recent opgeleverde woningen aan de Zinzendorflaan. Dit nieuwbouwproject met een prachtig uitzicht op de slotgracht bestaat uit vijf woningen en zes appartementen. De woningen hebben een uitstraling die past bij de monumentale omgeving. In tegenstelling tot de monumenten zijn deze nieuwe woningen nagenoeg energieneutraal.

De rentmeester van de EBG heeft dit nieuwbouwproces begeleid. KKG Adviseurs is hierbij vooral vanuit de verhuur betrokken geweest: de huurprijsbepaling vooraf, de werving van huurders (intern, via Funda en de website), het tussentijds bezoeken van de bouwplaats en later de bezichtiging van de woningen, de contractering van de nieuwe huurders, de oplevering en wat verder volgt. En dan is er achter de schermen nog de administratieve en financiële afwikkeling. Prins: ‘Wij verzorgen het innen van de huur, daarnaast zijn we ook voor een aantal panden verantwoordelijk voor de afwikkeling van de servicekosten: in sommige appartementen is een groot deel van de voorzieningen centraal geregeld. We zorgen ervoor dat iedere huurder daar zijn specifieke aandeel in betaalt. Al met al gaat het erom dat de eigenaar ontzorgd wordt bij alles wat bij de verhuur van de panden komt kijken.’

Ten slotte vragen we Adriaan Prins hoe het voor hem is om te werken in zo’n historische omgeving: ‘De EBG is een prachtige plek om te werken. Het ensemble van de gebouwen die liggen aan de laan die leidt naar Slot Zeist is prachtig en cultuurhistorisch gezien van grote waarde. De geschiedenis van de Hernhutters, die zo verweven is met het vastgoed, verrijkt dat zeer.’

 

Wilt u meer weten over het werk van de rentmeesters?

Neem gerust contact op met de rentmeester in uw regio.

Wilt u meer weten over de historie van de Hernhutters en hun prachtige omgeving in Zeist? Kijk dan deze video van Slotstad RTV:

EBG_Zeist

Wonen, werken en geloven bij de Hernhutters

Sinds 2015 is de Evangelische Broedergemeente (EBG) één van de klanten van Stichting KKG Adviseurs. Adriaan Prins, rentmeester bij KKG…
Begraafplaatsenadministratie

Staat uw begraafplaats onder water? Let op!

Als u een eigen huis bezit en de hypotheek is hoger dan de verkoopwaarde dan zegt men: ‘Uw huis staat…
IBB_GroeiMagazine2_2020

Gods Kerk blijft bestaan

In de tweede editie van GroeiMagazine van dit jaar stond een interview met Gijsbert Geluk en Petra Stassen, beiden directeur…
KKG_Corona_en_pacht

Corona en (erf)pacht

Het zijn vreemde tijden, ook voor kerken. Met betrekking tot de gemeente en de vieringen heeft u afgelopen maanden grote…
KKA_Twinfield

Twinfield: nu nog veiliger

KKA is al vele jaren Twinfield-dealer en Basecone-supervisor voor kerkelijk Nederland. Samen zorgen we ervoor dat kerken hun online boekhouding…
KKG_beheer_panden

Uw pand in goede handen

Vandaag de dag gebeurt er veel binnen de kerken. De coronacrisis maakt het er niet eenvoudiger op. Er komt veel…
kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Veel kerken hebben immers te maken met dezelfde ontwikkelingen: weinig tot geen nieuwe aanwas,…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

De Silas Groep is één loket voor christelijke kerken met een compleet aanbod van hulp bij jaarrekening en begroting, financiële…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl