Nieuws

De vraag was vrij direct: “is Kerkelijk Waardebeheer commercieel of niet?” Op sommige directe vragen kan men toch geen direct antwoord geven. In de eerste plaats omdat niet duidelijk is wat er met het begrip ‘commercieel’ wordt bedoeld. Deze term wordt in de praktijk nogal verschillend gebruikt, zeker als het om kerkgebouwen gaat. Kerkelijk Waardebeheer is het allebei, zowel commercieel als niet, en hieronder lichten we dat toe. In gesprek met u gaan we graag concreet op in, naar aanleiding van uw vragen.

Commercieel als ‘winst-belust’

Kerkelijk Waardebeheer niet ‘winst-belust’, het is een stichting zonder winstoogmerk. Sterker nog: Kerkelijk Waardebeheer is een Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI) en dat is op zich redelijk uniek in een vastgoedwereld met veel snelle heren en dames. Dat we geen winstoogmerk hebben geldt voor ons zelf. Voor onze klanten zoeken we ondertussen wel weer naar het optimale resultaat, en dat kan zijn: de winst van een goede verkoop, en ook: de winst van een goede bestemming, en zelfs: de winst van een goed gevoel als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.

Dus ja, winst behalen en ja, ook breder kijken dan alleen maar naar de euro’s, als de klant dat tenminste wil. Vaak willen klanten dat. Wanneer zij een gebouw afstoten dat zij zelf van hun voorgangers toevertrouwd hebben gekregen. Dan willen ze dat hun bedoelingen zoveel mogelijk gerespecteerd worden, de oorspronkelijke bestemming respectvol naar de toekomst gebracht. Dat betekent vaak een goed nieuw gebruik of men wil gewoon een goede vergoeding voor het af te stoten kerkgebouw, zodat men die men in kan zetten voor de eigen geloofsgemeenschap. Het betekent men zich niet bij de neus wil laten nemen door zogenaamde commerciële deskundigen.

Commercieel als ‘dichtbij de klant’

Jazeker, Kerkelijk Waardebeheer is commercieel in die zin dat we sterk aansluiten bij de wensen en gevoelens van onze klanten. Tevreden klanten, daar streven we naar en dus gaan we niet zomaar onze eigen weg. We luisteren goed en alert naar de wensen. Dat zien wij dan weer als diepte-investeringen. Natuurlijk houden we daarbij wel de kwaliteit van het resultaat in de gaten. Dat is onze toegevoegde waarde, onze deskundigheid, en daar mag een klant op rekenen. Dus gaan we ook het gesprek met hen aan om ze uit te dagen, op betere/andere ideeën te brengen.

Bij Kerkelijk Waardebeheer is het niet een kwestie van “u vraagt wij draaien… en de kassa rinkelt vrolijk door”. Meedenken om een goed en door de geloofsgemeenschap gedragen resultaat te bereiken, dat is ons doel, dat is wat wij primair willen. Niet zoveel mogelijk uren draaien en declareren. Daarom laten we geloofsgemeenschappen bepaalde zaken ook zelf doen, als ze dat willen en kunnen. We geven hen graag de vrije hand, stimuleren zelfwerkzaamheid waar mogelijk, en zorgen ondertussen voor voortgang en kwaliteit.

Het is onze ambitie om een partner van kerken te zijn en dus sluiten onze werkzaamheden vooral op onze klanten aan. Voor Kerkelijk Waardebeheer is het namelijk belangrijk dat kerken trots zijn op hun eigen beslissingen, hoe moeilijk die wellicht ook zijn. Daar helpen we graag bij, want een goed gevoel overhouden aan het afstoten van kerkgebouwen is niet eenvoudig en toch heel belangrijk. Dat we de lokale kerken juist in hun zelfstandigheid willen verstevigen blijkt ook uit onze activiteiten op het terrein van kennisdeling. Als onderdeel van de Silas-groep willen we ons als een ware Silas gedragen: een betrouwbare vriend en partner van de apostel Paulus. Zodat hij zijn werk kon doen en zich geen zorgen hoefde te maken over de faciliteiten, die ook toen al nodig waren.

Commercieel als efficiënt

Nee, ook wij verdoen inderdaad liever geen tijd of maken onnodige kosten. We werken graag zo efficiënt mogelijk. Doelgericht, op basis van heldere offertes, in begrijpelijke adviezen en door professionele begeleiding van vastgoedtrajecten.

Alleen… ook daarbij weten we als geen ander dat geloofsgemeenschappen meer doelen hebben, dat doelstellingen soms nog ter discussie staan en dat gevoelens een belangrijke rol spelen, niet alleen de centen. Onze ervaring is dat geloofsgroepen verder willen kijken dan veel beperkte commerciële neuzen lang zijn en die vooral eigen voordeel willen opsnuiven. We kunnen snel, efficiënt en zakelijk zijn, en weten ook dat dat niet zaligmakend is voor de kerken. Dus laten we sommige methoden van snelle heren en dames in de vastgoedwereld liever links liggen. We hebben er wel de deskundigheid voor, en gaan primair voor degelijkheid, kwaliteit en draagvlak. Dat zijn belangrijke waarden voor ons en ja, dat vergt soms extra inspanningen en tijd. Die we graag besteden. Misschien niet zo efficiënt, maar ja.

Het antwoord op de vraag of Kerkelijk Waardebeheer commercieel is, is wat ons betreft dus: ja zeker, als het om de klanten gaat en neen, we hoeven er zelf niet rijk van te worden.

 

commercieel vs

Is Kerkelijk Waardebeheer wel of niet commercieel?

De vraag was vrij direct: “is Kerkelijk Waardebeheer commercieel of niet?” Op sommige directe vragen kan men toch geen direct…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
kerktoren PKN Eefde-1

Kerkenvisies: een vat vol uitdagingen

Inmiddels alweer een jaar geleden, gaf mevrouw Van Engelshoven, Minister van OC&W in de Stevenskerk in Nijmegen het startschot voor…
subsidieskopie

De zin en onzin van subsidie aanvragen

Van 1 oktober tot en met 30 november kan er – onder andere door kerken – bij de Rijksdienst voor…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Meer dan een makelaar

Meer dan een makelaar…

Over de bijzondere waarde van Kerkelijk Waardebeheer In gesprekken met Kerkelijk Waardebeheer gaat het vaak over het afstoten en herbestemmen…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Fred Heidinga, adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer: ‘Om dit te onderzoeken op feitelijke mogelijkheden, maar…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…
bouwstenen voor een kerkenvisie

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
BouwVKB

Protestantse bouwstenen voor gebouwenbeleid

Recent verscheen een boeiende bundel: ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019‘ (uitgave VKB…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

Dit keer zijn we in gesprek met Lucas Sluiter, alweer enkele jaren adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer. Sinds 1 januari 2019…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
Cover onderzoek kerkenvisies

Kerkenvisies, hoe realistisch is dat nou?

Een uitdagend en interessant project, dat van de Kerkenvisies, maar… hoe realistisch is het nou eigenlijk? Dat is wel een…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
dorpskerken

God buiten de deur gezet…

Het was een korte maar rake opmerking in het interview met Dr. Jacobine Gelderloos in Woord & Weg van juni…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
Notre_Dame_on_fire-cropped

Een grijze oude Dame vat vlam

Plots stond de Notre-Dame in brand, hoog sloegen de vlammen uit toren en dak. Wereldwijde reacties volgden. De Franse president…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
Kerkenbeurs_overzicht

De Silas Groep op de Kerkenbeurs

Op 22 en 23 maart 2019 vindt de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. De Kerkenbeurs is een…
St.-Marien-Kirche und das Anneliese Brost Musikforum Ruhr

Ondertussen bij onze buren

Het vinden van een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen die hun oorspronkelijk functie geheel of gedeeltelijk verliezen, is geen exclusief Nederlands…
Vaticaan

Nieuwe richtlijnen herbestemming uit Rome

Eind 2018 werden richtlijnen voor herbestemming van RK-kerkgebouwen gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn niet afgekondigd door de Paus, maar komen van…
begeleiding

Kerksluiting en het belang van goede begeleiding

Wat hebben ‘seksueel misbruik’ en ‘kerksluiting’ met elkaar te maken? In het januari nummer van Woord & Weg (officieel orgaan…
De mensen van de Silas Groep a

Nieuwe partner van kerken

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe organisatie die christelijke kerken in Nederland ondersteunt in materiële zaken: de Silas…
KKG en Kerkelijk Waardebeheer

Een bijzondere samenwerking

In Amersfoort tekenden de voorzitters van de besturen van KKA, KKG – Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer op 20 juni jl.…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…
107_P1070854-605x450

Samen voor kerken

De besturen van Kerkelijk Waardebeheer en KKG Adviseurs hebben besloten tot een onderzoek naar een samengaan van beide organisaties in…

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto