Nieuws

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we dat de wisseling van de wacht tegenwoordig sneller gaat. Dit heeft tot consequentie dat de kennis van zaken terug kan lopen én ook een stukje continuïteit ontbreekt. De situatie die hierdoor kan ontstaan, slokt alle aandacht op. Soms ten koste van waar het écht om gaat: het opbouwen van het geloof, het gemeente-zijn.

‘KKG is er om deze gemeenten bij te staan,’ zo zegt rentmeester Luuk ten Hooven. ‘Wist u bijvoorbeeld dat onze ervaren rentmeesters op dit moment voor ca. 500 colleges van kerkrentmeesters en diakenen en een aantal stichtingen ruim 15.000 ha agrarisch vastgoed en ca. 450 panden beheren?’ De rentmeesters van KKG zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving en nemen de kerken veel werk uit handen.

 

Beheer agrarisch vastgoed

Veel kerken hebben door erfenissen en giften grond verkregen. KKG helpt eigenaars van agrarisch vastgoed bij het beheer ervan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van het dagelijkse beheer, het opmaken en/of wijzigen van (erf)pacht- en huurovereenkomsten, de incasso van (erf)pacht en huur, debiteurenbewaking en de correcte afhandeling van de vaste lasten. Ook zijn de rentmeesters het eerste aanspreekpunt voor de (erf)pachter of huurder.

De lage rentestand van vandaag de dag zorgt ervoor dat kerken graag beleggen in landbouwgronden. Dit levert immers vrijwel altijd meer op dan de rente en hiermee wordt het eigen vermogen van de kerk niet uitgehold. Het is dan ook een aanrader om (meer) grond aan te kopen.

 

Grond aankopen, maar hoe dan?

Ten Hooven: ‘Colleges vragen zich wel eens af hoe dat allemaal moet: grond aankopen, beheren en alles wat daarbij hoort. Eigenlijk hoeven zij dat niet te weten, want wij weten de weg. Van het zoeken naar een geschikt perceel, taxeren, contracten opstellen, goedkeuring aanvragen bij de landelijke kerk tot en met het sluiten van de overeenkomsten. Alles kan door ons verzorgd worden, van A tot Z.‘

Wanneer gemeenten interesse tonen, hebben zij vaak nog geen grond op het oog. Wel geld op de op de rekening dat niet rendeert. De rentmeesters van KKG kunnen dan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

KKG krijgt regelmatig grond aangeboden. Soms is de verkopende partij dan wel de potentiële erfpachter een bestaande pachter, maar vaker nog wordt zaken gedaan met nieuwe partij. KKG koopt alleen grond als er een pachter of erfpachter beschikbaar bij is. Het is niet de bedoeling om eerst te kopen en daarna pas te onderzoeken of er iemand voor gevonden kan worden. Ten Hooven: ‘We hebben ondertussen een enorm netwerk. We krijgen bijvoorbeeld veel grond aangeboden via agrarische adviseurs. Zij hebben contact met bedrijven die een investeerder zoeken en betrekken KKG er dan bij. We merken dat mensen er graag voor kiezen om in zee te gaan met een kerk. Al zijn ze zelf soms buitenkerkelijk, de kerk wordt wel gezien als een betrouwbare partij.’

 

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Ten Hooven: ‘Over het algemeen kijk ik eerst of de locatie geschikt is. Locaties die mogelijk interessant zijn, leg ik aan de betreffende gemeente voor.’

Het kan zijn dat er een afstand tussen de kerk en het perceel is, het perceel hoeft niet per se in de nabije omgeving te liggen. De gemeente kan een voorkeur aangeven. Ten Hooven: ‘In het verleden was het zo dat je de kerktoren moest kunnen zien vanaf het perceel, maar dat is niet meer zo. Afstand speelt geen rol meer, de aankoop van grond wordt steeds meer puur als belegging gezien.’

Is er een geschikt perceel gevonden, dan maakt KKG het financiële raamwerk dat vervolgens aan de kerk voorgelegd wordt.

 

Pachtvormen

Over het algemeen kiezen de opdrachtgevers voor erfpacht. Dit biedt namelijk zekerheid over het rendement op de lange termijn.

Het kan echter ook zo zijn dat een boer zijn grond wil verkopen en verwacht daar nog zo’n 5-10 jaar werkzaam te zijn. Dan kan de grond tijdelijk in geliberaliseerde pacht uitgegeven worden. Ten Hooven: ‘Het rendement is dan natuurlijk wat minder, maar dan weten we wel zeker dat het aan het einde van de pachtperiode vrij is en het perceel vervolgens tegen maximaal rendement in erfpacht uitgegeven kan worden. Alles is dus mogelijk, wij bieden maatwerk. Maar in de meeste gevallen kiezen kerken voor meer zekerheid over het rendement en dus voor erfpacht. Met erfpacht is vandaag de dag op jaarbasis een rendement van rond de 3% haalbaar.‘

Gaat de kerk akkoord met het voorstel, organiseert de rentmeester een bezoek aan het bedrijf en de grond. De rentmeester gaat meestal met een afvaardiging van de kerk op bezoek. Pas daarna wordt het besluit genomen of het al dan niet definitief doorgaat en de overeenkomsten getekend kunnen worden.

De rentmeesters van KKG blijven betrokken en kunnen u veel werk uit handen nemen. Dat scheelt u sowieso veel zorgen en vaak ook geld. KKG ontzorgt kerken, zodat zij weer terug naar de basis kunnen: het kerk-zijn.

Ten Hooven: ‘Het beheer van agrarisch vastgoed is één element. Ons totale dienstenpakket is veel breder. Een volgende keer vertellen we graag meer over het beheer en/of de verkoop van panden, zoals pastorieën en verenigingsgebouwen.’

 

Wilt u weten wat KKG voor uw kerk kan betekenen, neem dan contact op met de rentmeester in uw regio.

kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…
IMG_8053

Regionale bijeenkomsten

Trouw aan het kerkgebouw? Regionale bijeenkomsten over kerkenvisies en uw kerkgebouwen ·      Kerkenvisies: wat is het en wanneer is het voor…
SONY DSC

Is die dorpskerk nu wel of niet belangrijk?

Het Katholiek Nieuwsblad onderzocht in verband met kerksluiting de vraag of ‘God nog in het dorp woont’ (themanummer januari 2020).…
Rolde_Jacobuskerk

Geloven in dorpskerken

De eerste dorpskerkentour komt eraan. Bestemd voor mensen die hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.…
de olifant in de kamer

De olifant in de kerk

In huwelijkse perikelen kan het woord ‘scheiding’ als een bom inslaan en een kantelpunt betekenen.  Zoals de naam van een…
commercieel vs

Is Kerkelijk Waardebeheer wel of niet commercieel?

De vraag was vrij direct: “is Kerkelijk Waardebeheer commercieel of niet?” Op sommige directe vragen kan men toch geen direct…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
kerktoren PKN Eefde-1

Kerkenvisies: een vat vol uitdagingen

Inmiddels alweer een jaar geleden, gaf mevrouw Van Engelshoven, Minister van OC&W in de Stevenskerk in Nijmegen het startschot voor…
subsidieskopie

De zin en onzin van subsidie aanvragen

Van 1 oktober tot en met 30 november kan er – onder andere door kerken – bij de Rijksdienst voor…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Meer dan een makelaar

Meer dan een makelaar…

Over de bijzondere waarde van Kerkelijk Waardebeheer In gesprekken met Kerkelijk Waardebeheer gaat het vaak over het afstoten en herbestemmen…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Fred Heidinga, adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer: ‘Om dit te onderzoeken op feitelijke mogelijkheden, maar…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…
bouwstenen voor een kerkenvisie

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
BouwVKB

Protestantse bouwstenen voor gebouwenbeleid

Recent verscheen een boeiende bundel: ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019‘ (uitgave VKB…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

Dit keer zijn we in gesprek met Lucas Sluiter, alweer enkele jaren adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer. Sinds 1 januari 2019…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
Cover onderzoek kerkenvisies

Kerkenvisies, hoe realistisch is dat nou?

Een uitdagend en interessant project, dat van de Kerkenvisies, maar… hoe realistisch is het nou eigenlijk? Dat is wel een…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
dorpskerken

God buiten de deur gezet…

Het was een korte maar rake opmerking in het interview met Dr. Jacobine Gelderloos in Woord & Weg van juni…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
Notre_Dame_on_fire-cropped

Een grijze oude Dame vat vlam

Plots stond de Notre-Dame in brand, hoog sloegen de vlammen uit toren en dak. Wereldwijde reacties volgden. De Franse president…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
Kerkenbeurs_overzicht

De Silas Groep op de Kerkenbeurs

Op 22 en 23 maart 2019 vindt de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. De Kerkenbeurs is een…
St.-Marien-Kirche und das Anneliese Brost Musikforum Ruhr

Ondertussen bij onze buren

Het vinden van een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen die hun oorspronkelijk functie geheel of gedeeltelijk verliezen, is geen exclusief Nederlands…
Vaticaan

Nieuwe richtlijnen herbestemming uit Rome

Eind 2018 werden richtlijnen voor herbestemming van RK-kerkgebouwen gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn niet afgekondigd door de Paus, maar komen van…
begeleiding

Kerksluiting en het belang van goede begeleiding

Wat hebben ‘seksueel misbruik’ en ‘kerksluiting’ met elkaar te maken? In het januari nummer van Woord & Weg (officieel orgaan…
De mensen van de Silas Groep a

Nieuwe partner van kerken

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe organisatie die christelijke kerken in Nederland ondersteunt in materiële zaken: de Silas…
KKG en Kerkelijk Waardebeheer

Een bijzondere samenwerking

In Amersfoort tekenden de voorzitters van de besturen van KKA, KKG – Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer op 20 juni jl.…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…
107_P1070854-605x450

Samen voor kerken

De besturen van Kerkelijk Waardebeheer en KKG Adviseurs hebben besloten tot een onderzoek naar een samengaan van beide organisaties in…

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto