Nieuws

De tijd staat niet stil, ook – of misschien wel juist – binnen de kerken niet. Binnen het klantenbestand van KKA zien we ontwikkelingen bij gemeenten die zoeken naar mogelijkheden om op een positieve manier het gemeenteleven vorm te blijven geven. Wilco den Dikken, hoofd regiokantoor KKA Amersfoort: ‘Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Protestantse Gemeente Koggenland en de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk. Beide colleges en gemeenten zijn klant van KKA. Wij doen de financiële administratie voor de beide gemeenten en stellen de jaarrekeningen op.’

Zo kwam Den Dikken in contact met de heer Piet Nell, interim-voorzitter van de Protestantse Gemeente Koggenland: ‘De Protestantse Gemeente Koggenland is een kerkgemeenschap met helaas een wat ouder ledenbestand. Door de hoge leeftijden kunnen veel gemeenteleden de kerk niet meer bezoeken. Er is in Ursem en Berkhout een goede samenwerking met twee woonzorgcentra. Eens per maand worden hier kerkdiensten gehouden in samenwerking met de plaatselijke Rooms-Katholieke parochie. Enthousiaste kerkenraadsleden en onze predikant doen er alles aan om mogelijkheden te ontplooien voor meer laagdrempelig kerkbezoek. De kerstsamenzang van afgelopen december was hier een goed voorbeeld van.’

 

Samenwerken en fuseren

In het gebied dat de Protestantse Gemeente Koggenland beslaat, werkten vroeger maar liefst vier predikanten. Totdat in de jaren 20 van de vorige eeuw de ontkerkelijking toesloeg. In 1970 was er nog één predikant over die werkte voor de gemeenten van Avenhorn, Ursum en Berkhout. Deze gemeenten fuseerden in 1996 en daaruit is de Protestantse Gemeente Koggenland ontstaan.

Bij deze samenwerking en fusie bleef het niet. Nell: ‘Al sinds 2018 houden de Protestantse Gemeente Koggenland en de nabijgelegen Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk gezamenlijke diensten, naast diensten voor de eigen gemeenschap. De gezamenlijke diensten bevallen dermate goed dat recent door beide kerkenraden besloten is om vanaf de zomermaanden voortaan alle diensten gezamenlijk te vieren. Naast de gezamenlijke diensten zijn er nog meer initiatieven ontstaan, zoals een gezamenlijke cantorij, een schildersgroep, gespreksgroep, et cetera. Kortom: vele zaken geschieden dus gezamenlijk, maar bestuurlijk opereren beide gemeentes nog gescheiden. Het is dus niet meer dan logisch dat een bestuurlijke samenvoeging volgt en dat proces start deze zomer.’

Op dit moment hebben beide gemeenten samen één predikant die door elke gemeente voor 0,5 fte gedragen wordt. Een belangrijke samenwerking die ook na een fusie voortgezet kan worden. Het ziet ernaar uit dat er voorlopig gekerkt kan blijven worden in de bestaande kerken, maar het is voor te stellen dat de gebouwen op termijn onderwerp van studie zullen worden.

 

Kans op knelpunten?

Zo ver is het nog niet, hopelijk kunnen de gebouwen nog lange tijd behouden worden. Eerst zal de samenwerking verder uitgerold worden. Nell: ‘Doordat de samenwerking vanuit de kerkleden is gegroeid, is het mooi organisch ontstaan. Hierdoor zijn wij tot op heden nog geen knelpunten tegengekomen. Sterker nog, er is juist een stimulans vanuit de kerkleden om de samenwerking te intensiveren. We gaan zorgvuldig te werk en zitten binnenkort met beide kerkenraden en een externe begeleider aan tafel om te inventariseren of en zo ja, welke knelpunten zouden kunnen ontstaan. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg kunnen beide kerkenraden besluiten om wel of geen deskundige begeleider in te schakelen en voor welke onderwerpen dat nodig zou kunnen zijn.’

 

ANBI-status behouden

Den Dikken: ‘De rol van KKA in de samenwerking zelf is beperkt, wel denken we mee over de inrichting van de nieuwe administratie, de waarderingsgrondslagen en de richtlijnen. Ook is het belangrijk dat de ANBI-status behouden blijft. De administraties moeten daarom uniform zijn en aan alle ANBI-eisen voldoen. Wij hebben daar veel ervaring mee en daarom is het goed om regelmatig even te overleggen en ervaringen te delen.’

Nell: ‘We hebben positieve herinneringen aan het overleg met Wilco den Dikken met betrekking tot het opzetten van een geüpdatete versie van ons gezamenlijke beleidsplan. Binnenkort schuiven wij weer met hem aan tafel om te spreken over ons voornemen om een stichting op te richten.’

KKA verzorgt sinds enkele jaren de administratie voor de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk en nu dus ook voor de Protestantse Gemeente Koggenland. We hopen dat deze samenwerking tot mooie resultaten mag leiden richting de fusie en ook zeker daarna.

 

Weten wat KKA voor uw gemeente kan betekenen?

Neem contact op met Wilco den Dikken.

 

KKA-Samenwerken-en-fuseren-in-de-kerk

Samenwerken en fuseren in de kerk

De tijd staat niet stil, ook – of misschien wel juist – binnen de kerken niet. Binnen het klantenbestand van…
Silas2307_Schouwbrieven

Wat kunt u doen met schouwbrieven?

Schone sloten dragen bij aan een goede aan- en afvoer van water. Ze moeten de juiste diepte hebben en er…
Silas2307_Regeldruk

Wwft, ANBI, AVG en FRIS. Hoezo regeldruk?!

Vanuit onze rol om in opdracht van kerkenraden jaarrekeningen te controleren, zie ik heel veel jaarrekeningen langskomen. Een veel voorkomend…
Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…
KKA online werkgeversportaal

Een online werkgeversportaal zorgt voor inzicht en overzicht

U weet waarschijnlijk wel dat onze KKA-afdeling ‘salarisadministratie’ in Barneveld voor kerken en aanverwante organisaties alles verzorgt dat te maken…
Krimp-en-toch-hoopvol

Toekomstgericht kerk-zijn

Het kerkbezoek is na corona behoorlijk gedaald, stelt het Nederlands Dagblad op 10 maart 2023. Dat is niet verrassend, maar wel…
In Memoriam

In Memoriam Hendrik Jan Woltersom

Op dinsdag 27 december 2022 is onze gewaardeerde collega, rentmeester mr. Hendrik Jan Woltersom, overleden. Het afscheid van Hendrik Jan…
kkg kerk platteland 3 2

Pacht- en huuropbrengst in 2022 gestegen naar 13,9 miljoen euro

KKG en KKG Adviseurs hebben gezamenlijk in 2022 voor onze opdrachtgevers in totaal 13,9 miljoen aan inkomsten opgehaald, waarvan 10,3…
KKA_Twinfield

Automatische koppeling Twinfield met SKG Online

PKN-gemeenten en -diaconieën die gebruikmaken van LRP, Scipio Online of Twinfield hebben de mogelijkheid om Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) te…
KKA_Verzekeringen

KKA Verzekeringen > Jabes Verzekeringen

Sinds november 2022 heeft KKA de dienstverlening met betrekking tot verzekeringen ondergebracht bij Jabes Verzekeringen in Harderwijk; een kantoor dat thuis is…
Silas Groep vacature bestuurder

Silas Groep benoemt nieuwe directeur

De Silas Groep heeft de heer Wim Hoogenboom uit Bodegraven benoemd tot nieuwe directeur. Met ingang van 1 september 2022…
KKG_Rookmelder_verplicht

Rookmelders verplicht

Per 1 juli 2022 treedt er een wijziging op in het Bouwbesluit, die gevolgen kan hebben voor de woningen die…
Silas_Groep_Eendaguithetleven1500x800

Een werkdag uit het leven van de directeur van de Silas Groep

  De huidige directeur van de Silas Groep neemt na een kleine zeven jaar afscheid.   Interesse in deze functie?…
KKG1201_Boer-in-de-knel

Boer in de knel

De rentmeesters van KKG worden in toenemende mate benaderd door agrariërs die tegen beperkingen op het gebied van (her)financiering  aanlopen.…
KKA2101-richtlijn-begraafplaats

De begraafplaats en de nieuwe richtlijn

Het jaar is alweer bijna voorbij en bijna alle jaarrekeningen die betrekking hebben op het boekjaar van 2020 zijn weer…
KKG2112_Pastorie_verkopen

Pastorie verkopen of toch niet?

Als makelaar voor kerkelijk vastgoed hebben wij als KKG geregeld te maken met colleges die overwegen een pastorie te verkopen.…
KKA2113_Fraude-in-de-kerk

Fraude in de kerk, hoe voorkomt u dat?

Regelmatig staan er in de verschillende media artikelen over sportverenigingen, VVE’s of andere clubs waarbij een greep in de kas…
Wat-doen-we-met-het-erkgebouw

Wat doen we met het kerkgebouw?

In steeds meer kerken staat deze vraag hoog op de agenda. Er komen minder mensen in de kerk, er zijn…
Zorgvuldig-snoeien-doet-bloeien

Zorgvuldig snoeien doet bloeien, ook in de kerk?

Toekomstbestendig zijn en de kerk(scan) Steeds vaker ervaren wij dat kerken moeite hebben met het zien of vinden van toekomstperspectief.…
PG-Ressen_Vierplek

‘Op het gebied van de kerk? Dan moet je gewoon naar KKA gaan.’

KKA is opgericht in 1996, als een logisch vervolg en aanvulling op de werkzaamheden van KKG. Zo zijn er kerken…
ArtikelKerkbeheerJan2021

Beleggen in grond is nog steeds interessant

Onlangs verscheen het maandblad Kerkbeheer met daarin een interview met Gijsbert Geluk:   Tekst: Nelline Breukhoven (VKB)   Negatief rendement…
EBG_Zeist

Wonen, werken en geloven bij de Hernhutters

Sinds 2015 is de Evangelische Broedergemeente (EBG) één van de klanten van Stichting KKG Adviseurs. Adriaan Prins, rentmeester bij KKG…
Begraafplaatsenadministratie

Staat uw begraafplaats onder water? Let op!

Als u een eigen huis bezit en de hypotheek is hoger dan de verkoopwaarde dan zegt men: ‘Uw huis staat…
IBB_GroeiMagazine2_2020

Gods Kerk blijft bestaan

In de tweede editie van GroeiMagazine van dit jaar stond een interview met Gijsbert Geluk en Petra Stassen, beiden directeur…
KKG_Corona_en_pacht

Corona en (erf)pacht

Het zijn vreemde tijden, ook voor kerken. Met betrekking tot de gemeente en de vieringen heeft u afgelopen maanden grote…
KKA_Twinfield

Twinfield: nu nog veiliger

KKA is al vele jaren Twinfield-dealer en Basecone-supervisor voor kerkelijk Nederland. Samen zorgen we ervoor dat kerken hun online boekhouding…
KKG_beheer_panden

Uw pand in goede handen

Vandaag de dag gebeurt er veel binnen de kerken. De coronacrisis maakt het er niet eenvoudiger op. Er komt veel…
kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Veel kerken hebben immers te maken met dezelfde ontwikkelingen: weinig tot geen nieuwe aanwas,…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

De Silas Groep is één loket voor christelijke kerken met een compleet aanbod van hulp bij jaarrekening en begroting, financiële…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto