Nieuws

Voor u gelezen

En hoe gaan we onze kerken weer opzoeken? Na maanden, aarzelend, misschien na aanmelding? Vinden kerkgangers de weg terug? En waarom zouden ze dat willen? Maria ter Steeg las voor ons Herademing een tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek met als titel De kerk als heilige ruimte . Over de betekenis van het kerkgebouw, in deze tijd. Ter inspiratie!

Ademruimte
De redactie van Herademing  is oecumenisch. De naam ‘Herademing’ zegt al wat het tijdschrift doet: nieuwe adem geven, ademruimte. Het juni-nummer 2020 van het tijdschrift Herademing heeft als onderwerp: ‘de kerk als heilige ruimte’. Zoals het septembernummer als onderwerp zal hebben: ‘Europa als heilige ruimte’.

Aantrekkingskracht van kerkgebouwen
Om kerkgebouwen in de steden en dorpen van Nederland is de laatste jaren veel te doen. Kerkelijk Waardebeheer weet daar alles van. Dit voorjaar waren alle kerken ook nog eens maandenlang gesloten vanwege besmettingsrisico. Het juni-nummer 2020 van Herademing laat prachtig zien waar die stenen muren voor bedoeld zijn. Wat ze verbeelden, in zich dragen, beschermen, mogelijk maken. En waarom we er zouden willen terugkeren.

Kijkplezier
Eerst zijn er wat tips voor websites, waar je bijvoorbeeld de luchtboogbeeldjes van de Sint-Jan in Den Bosch kunt zien, of de Goudse Glazen van de Sint-Jan in Gouda. Of de Gelderse kerken uitgebreid in beeld ziet. Of alle kerken van de architect Pierre Cuypers. Volop kijkplezier.

Groene kathedraal
Dan is er een gesprek met de van huis uit katholieke kweker Tom van Dijk in het Rietveld bij Hazerswoude, onder wiens handen een Groene Kathedraal groeide: een dubbele rij schuin gegroeide beuken, door de jaren heen aangevuld met een paar palen, een partijtje stenen, een kerkraam. Natuur als doorkijkje naar de hemel. Je kunt de groene kathedraal bezoeken, er even komen zitten.

Mystieke wederkerigheid
In dit nummer van Herademing laat vervolgens Ad de Keyzer zien, dat God geen vaste woonplaats heeft, maar dat mensen een tempel willen bouwen waar Gods Naam kan wonen. Waar God en mens elkaar oproepen en zoeken. In de woorden en de muziek van de liturgie ontstaat een mystieke wederkerigheid. Zo wordt een kerkgebouw ‘heilig’, een gewijde ruimte. Ruimte van God.

Herbestemde gewijde grond
Voor wie die ervaring kent, kan een kerklocatie, ook als die wordt afgebroken en ingericht als woonlocatie, een beloftevolle plek zijn. Predikante Marianne Vonkeman en haar man gingen na hun pensionering wonen in een appartement waar vroeger een kerk stond. In het koopcontract werd de toekomstige bewoners een kwalitatieve verplichting opgelegd, namelijk een bepaalde kwaliteit van leven, die met de vroegere bestemming van het gebouw in overeenstemming was. Voor de oud-predikante was het een beslissend moment toen ze de ingemetselde gevelsteen van het appartementencomplex zag: ‘Christus de hoeksteen. In Hem wordt ook gij opgebouwd tot een woning van God in de Geest’. Als het niet zo regende, schreef Marianne Vonkeman, had ik mijn schoenen uitgetrokken. Niet alleen een kerk, maar een mensenleven als gewijde grond.

Thuiskomen
Een vergelijkbare ervaring beschrijft Gerard Pieter Freeman in een artikel over de heilige Franciscus. Christus vraagt in het kerkje van San Damiano dat Franciscus het instortende kerkje herstelt. Franciscus nam die opdracht letterlijk, hij heeft zelfs drie kerkjes gerestaureerd. Dat deed hij, omdat hij door zijn ontmoeting met de melaatsen van zijn tijd wist, dat de kerk een plaats is waar mensen thuiskomen omdat ze door God aanvaard zijn.

Lege plek om te blijven
Dat een ‘ruimte voor God’ om aandacht en vrijhouden vraagt, laat predikante Barbara Zwaan zien. Ze begint haar werkdag in het verpleeghuis meestal met schriftlezing en gebed in het stiltecentrum, mooi centraal gelegen op de begane grond. De lezenaar bevat een oud stuk steen dat nog stamt uit de vorige vestiging van het huis. ‘Mijn oog zal op u zijn, Ps 32, vs 8’ staat erin gegraveerd. Het stiltecentrum wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, maar moet vooral een ruimte voor bezieling blijven. Ook dat hoort bij het welzijn van bewoners. ‘Een lege plek om te blijven’, een stille toevlucht onder het oog van God.

Er staat nog veel meer moois in dit juni-nummer van Herademing. Het tijdschrift heeft een breed zicht op christelijke spiritualiteit, is prachtig geïllustreerd, en verschijnt 4 keer per jaar. Een aanrader voor wie ‘heilige ruimte’ in deze wereld ter harte gaat.

Herademing. KokBoekencentrum  Losse nummers en proefabonnement mogelijk.

herademing juni 2020

De kerk als heilige ruimte

Voor u gelezen En hoe gaan we onze kerken weer opzoeken? Na maanden, aarzelend, misschien na aanmelding? Vinden kerkgangers de…
diamant en steenkool-web

Kerk tussen gisteren en morgen

Plots komt er veel op ons af. Natuurlijk niet alleen op kerken, maar zeker ook op hen. Corona trekt een…
KKA_Twinfield

Twinfield: nu nog veiliger

KKA is al vele jaren Twinfield-dealer en Basecone-supervisor voor kerkelijk Nederland. Samen zorgen we ervoor dat kerken hun online boekhouding…
KKG_beheer_panden

Uw pand in goede handen

Vandaag de dag gebeurt er veel binnen de kerken. De coronacrisis maakt het er niet eenvoudiger op. Er komt veel…
bidden voor laptop-web

Viraal, virtueel, spiritueel en Kerkelijk Waardebeheer.

Met de huidige Covid-crisis is het belang van de audiovisuele middelen in één keer boven aan de kerkelijke agenda komen…
looproute corona-web

Kerkgebouwen in Coronatijd

Alles van waarde is weerloos. Een onzichtbaar en daarom niet minder aanwezig virus legt het leven op een groot aantal…
kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…
SONY DSC

Is die dorpskerk nu wel of niet belangrijk?

Het Katholiek Nieuwsblad onderzocht in verband met kerksluiting de vraag of ‘God nog in het dorp woont’ (themanummer januari 2020).…
Rolde_Jacobuskerk

Geloven in dorpskerken

De eerste dorpskerkentour komt eraan. Bestemd voor mensen die hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.…
de olifant in de kamer

De olifant in de kerk

In huwelijkse perikelen kan het woord ‘scheiding’ als een bom inslaan en een kantelpunt betekenen.  Zoals de naam van een…
commercieel vs

Is Kerkelijk Waardebeheer wel of niet commercieel?

De vraag was vrij direct: “is Kerkelijk Waardebeheer commercieel of niet?” Op sommige directe vragen kan men toch geen direct…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
kerktoren PKN Eefde-1

Kerkenvisies: een vat vol uitdagingen

Inmiddels alweer een jaar geleden, gaf mevrouw Van Engelshoven, Minister van OC&W in de Stevenskerk in Nijmegen het startschot voor…
subsidieskopie

De zin en onzin van subsidie aanvragen

Van 1 oktober tot en met 30 november kan er – onder andere door kerken – bij de Rijksdienst voor…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Meer dan een makelaar

Meer dan een makelaar…

Over de bijzondere waarde van Kerkelijk Waardebeheer In gesprekken met Kerkelijk Waardebeheer gaat het vaak over het afstoten en herbestemmen…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Fred Heidinga, adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer: ‘Om dit te onderzoeken op feitelijke mogelijkheden, maar…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…
bouwstenen voor een kerkenvisie

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
BouwVKB

Protestantse bouwstenen voor gebouwenbeleid

Recent verscheen een boeiende bundel: ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019‘ (uitgave VKB…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

Dit keer zijn we in gesprek met Lucas Sluiter, alweer enkele jaren adviseur bij Kerkelijk Waardebeheer. Sinds 1 januari 2019…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
Cover onderzoek kerkenvisies

Kerkenvisies, hoe realistisch is dat nou?

Een uitdagend en interessant project, dat van de Kerkenvisies, maar… hoe realistisch is het nou eigenlijk? Dat is wel een…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
dorpskerken

God buiten de deur gezet…

Het was een korte maar rake opmerking in het interview met Dr. Jacobine Gelderloos in Woord & Weg van juni…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
Notre_Dame_on_fire-cropped

Een grijze oude Dame vat vlam

Plots stond de Notre-Dame in brand, hoog sloegen de vlammen uit toren en dak. Wereldwijde reacties volgden. De Franse president…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
Kerkenbeurs_overzicht

De Silas Groep op de Kerkenbeurs

Op 22 en 23 maart 2019 vindt de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. De Kerkenbeurs is een…
St.-Marien-Kirche und das Anneliese Brost Musikforum Ruhr

Ondertussen bij onze buren

Het vinden van een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen die hun oorspronkelijk functie geheel of gedeeltelijk verliezen, is geen exclusief Nederlands…
Vaticaan

Nieuwe richtlijnen herbestemming uit Rome

Eind 2018 werden richtlijnen voor herbestemming van RK-kerkgebouwen gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn niet afgekondigd door de Paus, maar komen van…
begeleiding

Kerksluiting en het belang van goede begeleiding

Wat hebben ‘seksueel misbruik’ en ‘kerksluiting’ met elkaar te maken? In het januari nummer van Woord & Weg (officieel orgaan…
De mensen van de Silas Groep a

Nieuwe partner van kerken

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe organisatie die christelijke kerken in Nederland ondersteunt in materiële zaken: de Silas…
KKG en Kerkelijk Waardebeheer

Een bijzondere samenwerking

In Amersfoort tekenden de voorzitters van de besturen van KKA, KKG – Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer op 20 juni jl.…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…
107_P1070854-605x450

Samen voor kerken

De besturen van Kerkelijk Waardebeheer en KKG Adviseurs hebben besloten tot een onderzoek naar een samengaan van beide organisaties in…

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto