Nieuws

In steeds meer kerken staat deze vraag hoog op de agenda. Er komen minder mensen in de kerk, er zijn minder vrijwilligers, de financiële situatie kan snel veranderen. KKG Adviseurs biedt de helpende hand. We spreken rentmeesters Gerrit Kolkman en Luuk ten Hooven.

Kolkman: ‘We merken dat veel gemeentes min of meer ‘gedwongen’ een besluit moeten nemen. Als we dit vergelijken met 10 jaar geleden kunnen we zeker zeggen dat het nu in een stroomversnelling komt.’

De rentmeesters komen zeer uiteenlopende situaties tegen. Soms gaat het om één kerkgebouw dat verkocht moet worden. In andere gevallen kan het gaan om een plaats waar meerdere kerken samen in de PKN zijn opgegaan. Elke gemeente bracht zijn eigen kerkgebouw mee, terwijl één kerkgebouw eigenlijk voldoende is. Dan kan het zomaar om drie of vier kerkgebouwen gaan. In de Rooms-Katholieke Kerk zijn het vaak nog omvangrijkere projecten. Ten Hooven: ‘In de Rooms-Katholieke Kerk vallen meerdere parochies onder één bestuur. Zo zijn we nu bezig voor 15 parochies tegelijk. Parochies waar dezelfde vragen spelen en waar een aantal kerkgebouwen verkocht zullen worden.’

Een standaard stappenplan bestaat daarom ook niet. Elke situatie is uniek. Wanneer het om meerdere kerken gaat, zal er bijvoorbeeld een tijdpad uitgezet worden. Kolkman: ‘Het is niet verstandig om meerdere kerken in een klein gebied tegelijk aan te bieden, dan ga je onderling concurreren.’

 

Hoe kunnen die beslissingen genomen worden?

Kolkman: ‘Welke stappen we zetten, is afhankelijk van de vraag die binnenkomt. Soms vraagt een kerk direct om een taxatie. We vragen dan altijd waar deze voor dient. Als blijkt dat de kerk wil weten hoe zij keuzes moeten maken, vragen wij of het niet verstandig is om eerst een advies te laten schrijven.’ Voor adviezen werkt KKG Adviseurs samen met enkele gespecialiseerde partijen. De rentmeesters houden de regie, begeleiden het traject en voeren de taxatie uit die meestal een onderdeel van het advies is.

Kolkman: ‘Bij het taxeren geven we altijd twee waarden. We taxeren kerken op basis van voortgezet religieus gebruik én geven een waarde bij herbestemming met de hoogst mogelijke financiële opbrengst.’ Een taxatierapport geeft inzicht in de mogelijkheden en tussen welke marges de kerk verkocht kan worden. Alles wordt duidelijk toegelicht. Dit is van groot belang, de kerk kan op basis hiervan beslissen wat de vervolgstap moet zijn.

 

Een kerk verkopen, hoe dan?

Hoge kosten voor het onderhoud kunnen een reden zijn om de kerk te verkopen. Al zou de kerk bij wijze van spreken voor een symbolische euro verkocht worden, zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van de baan. Soms overwegen kerken om het gebouw onder te brengen in een stichting. Dat is een optie, maar zo’n stichting wil – heel begrijpelijk – niet geconfronteerd worden met een hoge kostenpost en zal dan om een ‘bruidsschat’ vragen. Kolkman: ‘Het is goed dat zulke stichtingen bestaan. Voor een aantal kerken is dit functioneel en positief, want dan kun je die kerk in stand houden. Nadeel is dat je de kerk verkoopt tegen een negatieve prijs. Het is ons altijd nog gelukt om een kerk voor een positief bedrag te verkopen.’

In overleg wordt bekeken welke manier het beste bij het kerkgebouw en de gemeente past.

 

Juridisch getoetste overeenkomsten

Een kerk kan bepaalde wensen hebben over wat er gebeurt met de kerk na de verkoop. Dit kan worden opgenomen in een kettingbeding. In overleg stellen de rentmeesters de koopovereenkomst op en verzorgen de hele procedure tot aan de handtekening bij de notaris.

Soms wil een potentiële koper een optie op het kerkgebouw nemen. Begrijpelijk, want bij herbestemming is van tevoren niet te garanderen dat alles kan en mag. Met een optie loopt de koper geen risico. Echter, voor de kerk geeft dit weinig zekerheid. Ten Hooven: ‘Ik adviseer dan om zaken te doen onder opschortende voorwaarden. Met de koper worden afspraken gemaakt over de koopsom. De koper krijgt een bepaalde tijd om de bestemming te wijzigen en moet kunnen aantonen welke acties ondernomen zijn. Hier zijn termijnen aan verbonden, zodat we weten wat er gebeurt en dat er iets gebeurt.’

De koper maakt kosten, waardoor het minder vrijblijvend wordt. Er ontstaan geen discussies meer over de koopprijs, die staat immers al vast. Mocht de koper uiteindelijk toch niet af willen nemen, wordt de overeenkomst ontbonden. De ervaring leert dat de koper dat liever voorkomt. Ten Hooven: ‘Er blijft natuurlijk altijd een risico dat het niet doorgaat, maar dat is een tijdrisico. Alle investeringen worden gedaan door de tegenpartij. Het zijn langdurige trajecten, maar het heeft zin om te wachten. Meestal levert dit een hogere opbrengst voor de kerk op.’

De rentmeesters zijn bekend met deze constructies. Het is altijd maatwerk, maar het wiel hoeft niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden. Bovendien: de overeenkomsten zijn juridisch getoetst.

 

Emotionele keuzes

Eigenlijk gaan alle keuzes altijd gepaard met emoties. Er zijn altijd voor- én tegenstanders. De rentmeesters hebben hier veel ervaring mee. Ten Hooven: ‘Wij zijn de enige partij die werkt vanuit het idee: wat is het beste voor de kerk? Wij hebben geen enkel eigenbelang. Kerken zijn ervan verzekerd dat ze er met ons een onafhankelijke partij bij betrekken. Een partij die de taal van de kerk spreekt en die maar één doel heeft: zorgen dat de beste keuze voor die kerk gemaakt wordt.’

Kerken die met KKG Adviseurs hebben samengewerkt, laten vaak weten dat zij het zeer verhelderend vonden dat de rentmeesters met een frisse blik naar de situatie kijken. Zij zijn niet emotioneel betrokken en kunnen de opties daardoor objectief naast elkaar zetten, inclusief voor- en nadelen. Dan kan de discussie gaan over waar hij over moet gaan: wat is verstandig voor de kerk? De feiten liggen op tafel, hiermee geven de rentmeesters een mogelijke richting aan. Als een kerkgebouw verkocht moet worden, helpt KKG Adviseurs de geloofsgemeenschap daarmee om meer toekomstbestendig te worden. Dat kan betekenen dat de wijze van kerk-zijn verandert, echter wel met als doel de gemeente te behouden. De kerk beslist uiteraard uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Zeker is dat het een weloverwogen keuze is en dat de rentmeesters van KKG Adviseurs elke kerk hier graag bij helpen.

 

Ten slotte

We sluiten af met een citaat van de oud-voorzitter van ons bestuur, dr. A. Mosterd: ‘Zijn er kerken die hulp kunnen gebruiken? Gewoon even Amersfoort bellen.’ Schroom niet: 033 – 467 10 10.

Wat-doen-we-met-het-erkgebouw

Wat doen we met het kerkgebouw?

In steeds meer kerken staat deze vraag hoog op de agenda. Er komen minder mensen in de kerk, er zijn…
Zorgvuldig-snoeien-doet-bloeien

Zorgvuldig snoeien doet bloeien, ook in de kerk?

Toekomstbestendig zijn en de kerk(scan) Steeds vaker ervaren wij dat kerken moeite hebben met het zien of vinden van toekomstperspectief.…
PG-Ressen_Vierplek

‘Op het gebied van de kerk? Dan moet je gewoon naar KKA gaan.’

KKA is opgericht in 1996, als een logisch vervolg en aanvulling op de werkzaamheden van KKG. Zo zijn er kerken…
ArtikelKerkbeheerJan2021

Beleggen in grond is nog steeds interessant

Onlangs verscheen het maandblad Kerkbeheer met daarin een interview met Gijsbert Geluk:   Tekst: Nelline Breukhoven (VKB)   Negatief rendement…
EBG_Zeist

Wonen, werken en geloven bij de Hernhutters

Sinds 2015 is de Evangelische Broedergemeente (EBG) één van de klanten van Stichting KKG Adviseurs. Adriaan Prins, rentmeester bij KKG…
Begraafplaatsenadministratie

Staat uw begraafplaats onder water? Let op!

Als u een eigen huis bezit en de hypotheek is hoger dan de verkoopwaarde dan zegt men: ‘Uw huis staat…
IBB_GroeiMagazine2_2020

Gods Kerk blijft bestaan

In de tweede editie van GroeiMagazine van dit jaar stond een interview met Gijsbert Geluk en Petra Stassen, beiden directeur…
KKG_Corona_en_pacht

Corona en (erf)pacht

Het zijn vreemde tijden, ook voor kerken. Met betrekking tot de gemeente en de vieringen heeft u afgelopen maanden grote…
KKA_Twinfield

Twinfield: nu nog veiliger

KKA is al vele jaren Twinfield-dealer en Basecone-supervisor voor kerkelijk Nederland. Samen zorgen we ervoor dat kerken hun online boekhouding…
KKG_beheer_panden

Uw pand in goede handen

Vandaag de dag gebeurt er veel binnen de kerken. De coronacrisis maakt het er niet eenvoudiger op. Er komt veel…
kkg kerk platteland 3 2

Terug naar de basis

Veranderingen binnen de kerk lijken steeds sneller te gaan. Waar vrijwilligers voorheen hun taak gedurende lange tijd verrichtten, merken we…
De mensen van de Silas Groep a

De toekomst ziet er goed uit

Het eerste jaar van de Silas Groep ligt alweer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is: op 1 januari…
KKA_Eenklantalsambassadeur

Een klant als ambassadeur

KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken en aanverwante organisaties. Eén van die aanverwante organisaties is de Internationale Bijbelbond (IBB).…
Leegstaande pastorie of kosterswoning

Leegstaande pastorie of kosterswoning?

Veel kerken zijn in het bezit van een pastorie, (kosters)woning of overige panden. Het komt regelmatig voor dat deze panden…
KKA_Twinfield

Overstappen naar Twinfield?

Overweegt u om over te stappen naar een ander boekhoudpakket maar twijfelt u nog? Kom dan naar onze gratis basiscursusavond…
getrouwd met het kerkgebouw-web

Getrouwd met een kerkgebouw?

Meestal is het een afwijzende uitdrukking: ‘ik ben met jou niet getrouwd’. Waarmee kan men allemaal wel niet ‘getrouwd zijn’? …
Anbi's

Kansen voor kerken

Wat zijn de ontwikkelingen rondom administratie en grondbeheer bij kerken en welke tendensen zijn zichtbaar in het kerkelijk landschap? Twee…
Kunnen-die-vierkante-meters-efficienter-gebruikt-worden

Kunnen die vierkante meters efficiënter gebruikt worden?

Deze vraag leeft binnen veel kerken. Veel kerken hebben immers te maken met dezelfde ontwikkelingen: weinig tot geen nieuwe aanwas,…
begraafplaats-2

Begraafplaats-administratie en -boekhouding; zijn de voorzieningen toereikend?

De kop van dit artikel zegt al voldoende. Voor een begraafplaats dien je 2 administraties bij te houden. De eerste…

12 bouwstenen en 3 bijlagen; een handreiking voor kerkenvisies.

Kort voordat de zomervakantie begon verscheen ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’, een handreiking van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. We…
partner-web

Partner van kerken? Wat levert het op?

De Silas Groep is één loket voor christelijke kerken met een compleet aanbod van hulp bij jaarrekening en begroting, financiële…
KKA administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

Start vandaag nog met FRIS

FRIS is het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit hulpmiddel kunnen colleges van kerkrentmeesters…
kkg kerk platteland 3 2

Koop grond… maar deze niet!

Op 13 en 15 april jl. heeft het Financieel Dagblad uitgebreid bericht over een bijzondere vorm van grondspeculatie in Nederland.…
Sint_Nicolaasbasiliek-Kansel_web

Een preek over kerkelijk vastgoed in drie punten

In bepaalde protestantse tradities bestaat een goede preek uit drie punten (in andere tradities en geloofsgemeenschappen heb je weer andere…
jaarrekening, adminstratie

Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg,…
Digtale Kerkenkaart Nederlandkopie

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman…
KKA administratie, zelf doen of uitbesteden

Administratie, zelf doen of uitbesteden?

Op vrijdag 22 maart heeft het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op de Kerkenbeurs een presentatie gegeven over de vraag…
kkg kerk platteland 3 2

Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak…
KKA bewaarplicht

Wijziging bewaarplicht

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto