Wonen, werken en geloven bij de Hernhutters

Sinds 2015 is de Evangelische Broedergemeente (EBG) één van de klanten van Stichting KKG Adviseurs. Adriaan Prins, rentmeester bij KKG Adviseurs, vertelt ons meer over de werkzaamheden die hij voor de EBG verricht: ‘Zelf ben ik sinds vorig jaar bij de Evangelische Broedergemeente betrokken. In eerste instantie als secondant en back-up van rentmeester Gerrit Kolkman, maar sinds kort als eerste aanspreekpunt voor huurders en de EBG.’

De Evangelische Broedergemeente – ook wel de Hernhutters genoemd – is een protestantse kerk met gemeenten in meer dan 35 landen over de hele wereld. De Nederlandse geschiedenis gaat terug tot 1736: de Broedergemeente vestigde zich toen in Zeist. In 1745 ontstonden het Broeder- en Zusterplein, waar de Hernhutters woonden, werkten en geloofden.

 

Wonen, werken en geloven

Vandaag de dag wordt er in Zeist nog steeds gewoond, gewerkt en geloofd. De kerk en de ‘godsakker’ (begraafplaats) zijn duidelijk zichtbaar op het terrein en zijn nog steeds in gebruik. Bij het toewijzen van woningen die vrijkomen, krijgen leden van de gemeente als eerste gelegenheid om te reageren, zodat gemeenteleden die willen wonen op of bij de pleinen dat ook kunnen. Het gebeurt echter regelmatig dat er vanuit de gemeente geen interesse is voor een woning. In dat geval kan iedereen reageren op de woning.

Adriaan Prins houdt zich bezig met dit soort zaken: ‘Het werk begint bij het onder contract houden van de aanwezige woningen. Als iemand de huur opzegt, zorgen wij dat er afspraken worden gemaakt over de oplevering en zoeken we nieuwe huurders. We maken afspraken met de nieuwe huurders over het contract, de huurprijs en wat er rondom de oplevering gebeurt aan onderhoudswerkzaamheden.’

Als dit over klein onderhoud en werkzaamheden rondom de wisselingen van huurders gaat, stuurt KKG Adviseurs dat verder aan. Meerjarenonderhoud en grotere onderhoudsprojecten lopen momenteel via de eigen rentmeester van de EBG. Prins: ‘We voeren regelmatig overleg met Jan Egas, de eigen rentmeester van de EBG. Hij is de schakel tussen het bestuur van de EBG en ons als ‘uitvoerders’.’

Op het terrein zijn ook bedrijven gevestigd. De werkzaamheden rondom de bedrijfsmatige verhuur, zoals afspraken maken en onderhandelen, liggen in dit geval voornamelijk op het bordje van de rentmeester van de EBG. KKG Adviseurs verzorgt wel de contracten, de administratie en de facturatie. Ook zorgen zij ervoor dat de huurprijzen – zowel voor wonen als werken – jaarlijks worden aangepast. Prins: ‘Op andere locaties zijn we wel actief in de bedrijfsmatige verhuur. Aangezien er in het zakelijke huurrecht diverse typen contracten zijn, is nauwkeurigheid hierbij geboden.’ De rentmeesters van KKG Adviseurs hebben de benodigde kennis in huis en zorgen voor een goede en correcte afwikkeling.

 

Aanspreekpunt voor huurders

Huurders hebben regelmatig onderhoudsvragen of vragen over wijzigingen die zij zelf aan willen brengen. Ook daarvoor kunnen zij bij Prins aankloppen. Hij heeft een werkplek in Zeist, maar geeft er vaak de voorkeur aan om de huurders thuis op te zoeken en de vragen en mogelijkheden ter plekke te bespreken. Hij zet zich ervoor in om de huurders zoveel als hij kan tegemoet te komen, zorgt ervoor dat alles goed wordt vastgelegd en juridisch deugt. Prins: ‘We spelen ook een rol bij bemiddeling tussen buren als zich bijvoorbeeld problemen voordoen. Dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar het vergt wel zorgvuldigheid.’

 

Beheer onroerend goed

KKG Adviseurs verhuurt alle woningen aan het Broeder- en Zusterplein in Zeist (gelegen voor slot Zeist) en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Aan een aantal omliggende straten zijn nog meer panden van de EBG gevestigd, ook die verhuur wordt verzorgd door KKG Adviseurs. Het beheer van panden is een van de diensten die de rentmeesters aanbieden. Prins: ‘Verspreid door het land voeren we het beheer voor een heel aantal woningen. Soms betreft dat enkele ‘losse’ woningen, maar op een aantal plaatsen gaat het ook om grotere samenhangende complexen. In dat laatste geval gaat het vaak om stichtingen die vanuit het verleden een band met kerken hebben of daaruit voortkomen en van oorsprong een ideële doelstelling hebben van huisvesting van een bepaalde doelgroep.’

 

Monument en nieuwbouw

De woningen aan het Broeder- en Zusterplein in Zeist zijn monumentaal. Wonen in monumenten brengt altijd iets bijzonders met zich mee. Prins: ‘De uitstraling van de panden is geweldig, maar er zijn ook beperkingen. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn bijvoorbeeld beperkter dan bij moderne woningen. Wie hier huurt, neemt dat voor een deel voor lief. De woningen voldoen niet allemaal aan de eisen van de moderne tijd. Het is zaak om daarin ‘bij’ te blijven, om ook op de langere termijn zekerheid te hebben dat er vraag blijft naar wonen op de pleinen.’

Zo oud als de woningen aan het Broeder- en Zusterplein zijn, zo nieuw zijn de recent opgeleverde woningen aan de Zinzendorflaan. Dit nieuwbouwproject met een prachtig uitzicht op de slotgracht bestaat uit vijf woningen en zes appartementen. De woningen hebben een uitstraling die past bij de monumentale omgeving. In tegenstelling tot de monumenten zijn deze nieuwe woningen nagenoeg energieneutraal.

De rentmeester van de EBG heeft dit nieuwbouwproces begeleid. KKG Adviseurs is hierbij vooral vanuit de verhuur betrokken geweest: de huurprijsbepaling vooraf, de werving van huurders (intern, via Funda en de website), het tussentijds bezoeken van de bouwplaats en later de bezichtiging van de woningen, de contractering van de nieuwe huurders, de oplevering en wat verder volgt. En dan is er achter de schermen nog de administratieve en financiële afwikkeling. Prins: ‘Wij verzorgen het innen van de huur, daarnaast zijn we ook voor een aantal panden verantwoordelijk voor de afwikkeling van de servicekosten: in sommige appartementen is een groot deel van de voorzieningen centraal geregeld. We zorgen ervoor dat iedere huurder daar zijn specifieke aandeel in betaalt. Al met al gaat het erom dat de eigenaar ontzorgd wordt bij alles wat bij de verhuur van de panden komt kijken.’

Ten slotte vragen we Adriaan Prins hoe het voor hem is om te werken in zo’n historische omgeving: ‘De EBG is een prachtige plek om te werken. Het ensemble van de gebouwen die liggen aan de laan die leidt naar Slot Zeist is prachtig en cultuurhistorisch gezien van grote waarde. De geschiedenis van de Hernhutters, die zo verweven is met het vastgoed, verrijkt dat zeer.’

 

Wilt u meer weten over het werk van de rentmeesters?

Neem gerust contact op met de rentmeester in uw regio.

Wilt u meer weten over de historie van de Hernhutters en hun prachtige omgeving in Zeist? Kijk dan deze video van Slotstad RTV:

Overig Nieuws

KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…
KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto