Corona en (erf)pacht

Het zijn vreemde tijden, ook voor kerken. Met betrekking tot de gemeente en de vieringen heeft u afgelopen maanden grote problemen ondervonden en ook uw vergaderingen vonden aangepast of niet plaats.

Het bovenstaande is niet iets waar KKG u mee kan helpen. Waar KKG u wél mee kan helpen, is het volgende: het ligt in de lijn der verwachting dat qua corona de wereld- en de Nederlandse economie hard geraakt zal worden en dat dit ook niet onopgemerkt zal blijven binnen de agrarische sector. Sterker nog, het zal de agrarische sector raken, maar de vraag is in hoeverre. Dit zal per bedrijfstak (melkveehouderij, varkenshouderij, akker- en/of groenteteelt) verschillen. Waarschijnlijk zullen er één of meer (erf)pachters in meer of mindere mate in de problemen komen. De kans bestaat dat zij de oplossing voor deze problemen geheel of gedeeltelijk bij u als grondeigenaar zullen zoeken. Het vergt maatwerk om op zo’n moment met een goede oplossing te komen.

 

KKG denkt mee en adviseert

Er kan gekeken worden of opschorting van de betalingsverplichtingen soelaas biedt, termijnenkredieten kunnen worden bewaakt en wellicht kan er door de (erf)pachter zekerheid worden verschaft (bankgarantie). Er zijn nog meer oplossingen mogelijk, maar het voert te ver om deze in dit korte bestek allemaal te noemen.

Eén ding willen wij niet onvermeld laten: het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van openstaande posten is wel het laatste waar u aan moet denken. Mocht u tegen problemen met uw (erf)pachter – al dan niet coronagerelateerd – aanlopen, adviseren wij u contact op te nemen met de rentmeester in uw regio, die helpt u graag verder.

 

Overig Nieuws

KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…
KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto