Kerk, koop grond!

In tijden van lage rentestanden (de verwachting is dat dit nog wel even zal duren) is het een lastige taak voor kerken om jaarlijks een sluitende begroting te presenteren, laat staan een sluitende meerjarenbegroting. In dit verband ziet de nabije toekomst er eveneens niet rooskleurig uit. Niet om vrolijk van te worden dus.

Rendement

Het probleem van de lage rentestand kan KKG niet voor u oplossen, uw inkomstenval in de exploitatie daarentegen wel, althans in bepaalde mate. Indien u grond koopt, is het mogelijk om een rechtstreeks rendement te genereren van maximaal 3%. Als u dus € 100.000,00 investeert in grond, levert u dat jaarlijks een bijdrage in uw exploitatie op van € 3.000,00 (bij de uiteindelijke investering zal dit wellicht wat afwijken, het betreft maatwerk). Vergeleken met de huidige rente op een spaarrekening van 0,01% scheelt dit natuurlijk enorm. Daar komt bij dat het rendement op grond inflatiebestendig is, hetgeen u van uw vermogen op de bank niet kunt zeggen. De canon (dat is de door de erfpachter betaalde huur voor het gebruik van de grond) wordt door ons namelijk jaarlijks op basis van CPI geïndexeerd. CPI is het Consumenten Prijs Index-cijfer hetgeen vergelijkbaar is met de inflatie in Nederland. Tot slot zal de grond bij einde erfpacht waarschijnlijk in waarde zijn gestegen.

Vast duurzaam en natuurlijk

Ook past grond bij uitstek bij een kerkgenootschap. Het is vast, duurzaam en natuurlijk. Grond is de basis van de wereld waarin wij leven. Vanuit de grond, de bodem wordt ons voedsel geproduceerd. Ook is het risico-arm. Niets in deze wereld is risicoloos, maar beleggen in agrarische grond is wel risico-arm. Dit heeft meerdere redenen: de onderliggende waarde zal waarschijnlijk goed blijven, want er is bij agrarische grond sprake van schaarste. Deze schaarste zal alleen maar groter worden. Denk hierbij aan het feit dat er elke dag landbouwgrond verloren gaat in Nederland (door wegen, water, natuur en stedelijk ontwikkeling om maar wat te noemen), gekoppeld aan toenemende vraag naar landbouwproducten op basis van een groeiende wereldbevolking.

Ook speelt een rol bij de risico-inschatting van beleggen in grond dat hierbij zaken gedaan worden in de agrarische sector in Nederland. En dit betreft een vooruitstrevende bedrijfstak, solvabel maar ook erg betrouwbaar. In dat verband is het goed om erop te wijzen dat bij de pachten en erfpachten die door ons kantoor voor kerken worden geïnd nauwelijks sprake is van incassoproblemen.

Grond te koop!

Maar is er grond te koop? En zijn er solide agrariërs die deze in erfpacht willen aannemen en willen exploiteren? Het antwoord op beide vragen luidt volmondig: ja! Die grond is er en ondernemende boeren die vooruit willen zijn er ook. KKG kan u helpen met het daadwerkelijk vinden hiervan. Het betreft maatwerk, waarbij de rentmeester van ons kantoor in uw gebied u kan helpen. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor te Amersfoort op telefoonnummer 033 – 467 10 10 of een e-mail sturen naar info-beheer@kkgkka.nl.

Wij helpen u graag!

De rentmeesters van het Kantoor der Kerkelijke Goederen

 

 

Lees hier meer >> Koop grond… maar deze niet!

Overig Nieuws

Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto