Voorkom verlies ANBI-status

“Houd de datum 1 juli 2019 in de gaten,” zo waarschuwt Johan Slagter, hoofd van het KKA Regiokantoor in Mariënberg, “als kerk moet je voor die tijd een verkorte exploitatierekening van 2018 transparant op het internet gepubliceerd hebben. Dit is één van de ANBI-verplichtingen van de fiscus die al per 1 januari 2016 voor de kerkgenootschappen is ingegaan. Voor andere non-profit organisaties geldt deze verplichting overigens al sinds 1 januari 2014. Gelukkig hebben parochies, gemeentes, caritasinstellingen en diaconieën nog wat uitstel gekregen, maar per 1 juli 2018 is het nu echt serieus. De belastingdienst heeft inmiddels geconstateerd dat een aanzienlijk aantal gemeenten hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. En ook een flink aantal parochies is door de fiscus hierover aangeschreven.”

ANBI-status verliezen
“Als sanctie kan de fiscus, bij ontbreken van gegevens op de eigen website van de gemeente of parochie, de ANBI-status van de kerk intrekken,” zo vertelt Slagter.
Bij een 35-tal parochies heeft de fiscus gedreigd om de ANBI-status in te trekken. De reden van de nalatigheid is vaak overmacht: ziekte, uitval van een penningmeester of een fusie van parochies. Wil men de ANBI-status van de kerk veiligstellen, dan is er dus werk aan de winkel.

Gevolgen
Tijdige publicatie in combinatie met een aantal andere verplichtingen in het kader van de ANBI-transparantie, daarmee verzekert volgens Slagter een gemeente zich voor behoud van de ANBI-status. Slagter: “Dit is heel belangrijk, want zonder deze status is het toepassen van de fiscale aftrek van giften niet meer mogelijk. Schenkingsovereenkomsten van leden met parochies, gemeenten en diaconieën kunnen dan in het gedrang komen.” Geen wonder dat ook het landelijk bureau van de PKN, gemeenten en diaconieën hierop aanspreekt en een format voor deze te publiceren gegevens door gemeenten en diaconieën op hun website heeft staan. Voor katholieke parochies en caritasinstellingen wordt dit door hun eigen bisdom geregeld. Het tijdig aanleveren van de jaarrekening aan hun bisdom is daarvoor noodzakelijk.

Hulp nodig?
Wanneer uw kerk geen eigen website heeft, is het moeilijk om de door de ANBI-regeling verplichte gegevens via het internet openbaar te maken. In die gevallen kunt u gebruikmaken van ons ANBI-portaal. Heeft u wel een eigen website maar wilt u toch gebruik maken van ons ANBI-portaal? Neem contact met ons op.

Maakt u zich zorgen over het tijdig vaststellen van de jaarrekening van uw gemeente of heeft u hulp nodig om uw administratie op orde te houden? Neem contact op met het KKA kantoor in uw regio. Laat KKA uw gemeente of parochie helpen en voorkom ANBI-status verlies.

Overig Nieuws

KKA_Twinfield

Twinfield: nu nog veiliger

KKA is al vele jaren Twinfield-dealer en Basecone-supervisor voor kerkelijk Nederland. Samen zorgen we ervoor dat kerken hun online boekhouding…
KKG_beheer_panden

Uw pand in goede handen

Vandaag de dag gebeurt er veel binnen de kerken. De coronacrisis maakt het er niet eenvoudiger op. Er komt veel…
bidden voor laptop-web

Viraal, virtueel, spiritueel en Kerkelijk Waardebeheer.

Met de huidige Covid-crisis is het belang van de audiovisuele middelen in één keer boven aan de kerkelijke agenda komen…

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto