Wat is het ANBI-portaal?

Christelijke kerkgenootschappen beschikken over een zogenaamd groepsbeschikking inzake de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een groepsbeschikking heeft betrekking op het kerkgenootschap zelf en op haar zelfstandige onderdelen. Dit betekent dat plaatselijke protestantse gemeenten, parochies, diaconieën en caritasinstellingen op grond van deze groepsbeschikking als ANBI worden aangemerkt. Zij hoeven zich dus niet speciaal bij de Belastingdienst aan te melden, maar kunnen dat wel.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een organisatie waarin nagenoeg alle christelijke kerken vertegenwoordigd zijn, heeft met de Belastingdienst een convenant gesloten met afspraken over het toezicht op en de toepassing van ANBI-regelgeving op kerkelijke instellingen. Doordat kerken de ANBI-status hebben, genieten degenen die aan de kerk schenken een fiscaal voordeel.

Publicatieplicht ANBI’s

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar te maken. Dit in het kader van meer transparantie en inzicht in het functioneren van deze instellingen. De publicatieplicht geldt ook voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen. Het is voor u belangrijk om te voldoen aan de ANBI-eisen en als u daarover vragen hebt, denken we graag met u mee.

Geen eigen website? Maak gebruik van ons ANBI-portaal

Wanneer uw kerk geen eigen website heeft, is het moeilijk om de door de ANBI-regeling verplichte gegevens via het internet openbaar te maken. In die gevallen kunt u gebruikmaken van ons ANBI-portaal.

Heeft uw kerk wel een eigen website, maar wilt u toch liever gebruikmaken van ons ANBI-portaal? Uiteraard is dat ook mogelijk, neem gerust contact met ons op.

Hoe werkt het?

Voor een bedrag van € 110,- per jaar (tarief vanaf 1 januari 2023, exclusief btw) per college of entiteit kunt u uw gegevens op het portaal publiceren. Bij een PKN-college gaan wij ervan uit dat het PKN-format volledig wordt aangeleverd. Wanneer u gebruikmaakt van ons ANBI-portaal bent u zelf verantwoordelijk voor de publicatie van uw gegevens.

Wanneer u interesse heeft in het ANBI-portaal kunt u zich bij ons aanmelden. Stuur een e-mail naar info-administratie@kkgkka.nl of bel (033) 467 10 12. Wij informeren u over de werking van ons ANBI-portaal.

De volgende gegevens dienen binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd:

 • Officiële naam
 • RSIN/fiscaal nummer
 • Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders (met
  uitzondering van namen van bestuurders van kerkgenootschappen en namen van bestuurders waarvoor op
  verzoek ontheffing verleend is omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar
  oplevert voor de persoonlijke veiligheid)
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en
  voorgenomen bestedingen, met toelichting

U kunt gebruikmaken van dit formulier om uw gegevens in te vullen.

Een lijst met alle ANBI’s in Nederland wordt bijgehouden door de Belastingdienst. Zie daarvoor deze pagina.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto