Rookmelders verplicht

Per 1 juli 2022 treedt er een wijziging op in het Bouwbesluit, die gevolgen kan hebben voor de woningen die u in eigendom hebt of verhuurt. Dit betreft dus niet alleen de woningen die u verhuurt, maar bijvoorbeeld ook uw pastorie of kosterswoning.

Vanaf genoemde datum is het verplicht dat er in iedere bestaande woning rookmelders aanwezig zijn. Dit betekent dat op elke bouwlaag met verblijfruimtes ten minste één rookmelder aanwezig moet zijn.

In bestaande woningen hoeven deze melders niet aangesloten te zijn op het stroomnet of onderling verbonden te zijn, hoewel dat wel de grootste veiligheidswinst oplevert. Ook eenvoudige rookmelders met een batterij volstaan. De rookmelders dienen te voldoen aan de NEN-EN-14606 norm en moeten een CE-keurmerk te hebben.

Het onderhoud aan de rookmelders is een verantwoordelijkheid van de verhuurder, als onderdeel van de specifieke zorgplicht t.a.v. de bouwwerkinstallatie. Over klein onderhoud kunt u met huurders onderling afspraken maken.

Over de woningen die bij KKG in beheer zijn wordt met de betrokken colleges rechtstreeks contact opgenomen.

Meer informatie? Neem contact op met een van onze rentmeesters.

Overig Nieuws

Silas Groep vacature bestuurder

Silas Groep benoemt nieuwe directeur

De Silas Groep heeft de heer Wim Hoogenboom uit Bodegraven benoemd tot nieuwe directeur. Met ingang van 1 september 2022…
Silas_Groep_Eendaguithetleven1500x800

Een werkdag uit het leven van de directeur van de Silas Groep

  De huidige directeur van de Silas Groep neemt na een kleine zeven jaar afscheid.   Interesse in deze functie?…
KKG1201_Boer-in-de-knel

Boer in de knel

De rentmeesters van KKG worden in toenemende mate benaderd door agrariërs die tegen beperkingen op het gebied van (her)financiering  aanlopen.…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto