Rookmelders verplicht

Per 1 juli 2022 treedt er een wijziging op in het Bouwbesluit, die gevolgen kan hebben voor de woningen die u in eigendom hebt of verhuurt. Dit betreft dus niet alleen de woningen die u verhuurt, maar bijvoorbeeld ook uw pastorie of kosterswoning.

Vanaf genoemde datum is het verplicht dat er in iedere bestaande woning rookmelders aanwezig zijn. Dit betekent dat op elke bouwlaag met verblijfruimtes ten minste één rookmelder aanwezig moet zijn.

In bestaande woningen hoeven deze melders niet aangesloten te zijn op het stroomnet of onderling verbonden te zijn, hoewel dat wel de grootste veiligheidswinst oplevert. Ook eenvoudige rookmelders met een batterij volstaan. De rookmelders dienen te voldoen aan de NEN-EN-14606 norm en moeten een CE-keurmerk te hebben.

Het onderhoud aan de rookmelders is een verantwoordelijkheid van de verhuurder, als onderdeel van de specifieke zorgplicht t.a.v. de bouwwerkinstallatie. Over klein onderhoud kunt u met huurders onderling afspraken maken.

Over de woningen die bij KKG in beheer zijn wordt met de betrokken colleges rechtstreeks contact opgenomen.

Meer informatie? Neem contact op met een van onze rentmeesters.

Overig Nieuws

Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto