Boer in de knel

De rentmeesters van KKG worden in toenemende mate benaderd door agrariërs die tegen beperkingen op het gebied van (her)financiering  aanlopen. Banken blijken steeds vaker niet bereid om (extra) geld te verstrekken. Deze trend is landelijk zichtbaar. Achtergrond van deze problematiek is dat banken als uitgangspunt voor het verstrekken van (her)financieringen steeds meer kijken naar cashflow en rendement waarbij onderpand een steeds minder prominente rol speelt.

Voor de betreffende agrariër is het daarom lastig om (extra) geld te lenen voor de aankoop van landbouwgrond dan wel voor de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe (ligboxen)stal. Voornoemde situaties bieden interessante mogelijkheden voor kerken om geld te beleggen met een zeer beperkt risico en een rendement tussen de 2,5 en 3 % op jaarbasis. Globaal zijn er 2 opties:

 

  • Optie 1

Een agrariër wil grond kopen maar de bank wil niet financieren. Oplossing: de kerk koopt de betreffende grond aan en geeft deze vervolgens uit in erfpacht aan de agrariër.

 

  • Optie 2

Een agrariër krijgt geen financiering voor de bouw van een nieuwe (ligboxen)stal. Oplossing: de kerk koopt eigendomsgronden van de betreffende boer aan en geeft deze vervolgens weer aan hem uit in erfpacht. Met de opbrengsten van deze transactie kan de agrariër vervolgens zelf de bouw van de (ligboxen)stal financieren.

 

Voordelen voor de agrariër én de kerk

Met name de afgelopen 5 jaar heeft KKG diverse transacties voor kerken uitgevoerd op basis van bovenstaande opties of een variant daarop. De ervaring is dat zowel de agrariër als de kerk voordeel behalen uit dergelijke constructies. Beide partijen zijn, ook na verloop van tijd, blij met de gekozen constructie.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met de rentmeester in uw regio.

 

Luuk ten Hooven
Rentmeester KKG / KKG Adviseurs

Overig Nieuws

Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto