Boer in de knel

De rentmeesters van KKG worden in toenemende mate benaderd door agrariërs die tegen beperkingen op het gebied van (her)financiering  aanlopen. Banken blijken steeds vaker niet bereid om (extra) geld te verstrekken. Deze trend is landelijk zichtbaar. Achtergrond van deze problematiek is dat banken als uitgangspunt voor het verstrekken van (her)financieringen steeds meer kijken naar cashflow en rendement waarbij onderpand een steeds minder prominente rol speelt.

Voor de betreffende agrariër is het daarom lastig om (extra) geld te lenen voor de aankoop van landbouwgrond dan wel voor de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe (ligboxen)stal. Voornoemde situaties bieden interessante mogelijkheden voor kerken om geld te beleggen met een zeer beperkt risico en een rendement tussen de 2,5 en 3 % op jaarbasis. Globaal zijn er 2 opties:

 

  • Optie 1

Een agrariër wil grond kopen maar de bank wil niet financieren. Oplossing: de kerk koopt de betreffende grond aan en geeft deze vervolgens uit in erfpacht aan de agrariër.

 

  • Optie 2

Een agrariër krijgt geen financiering voor de bouw van een nieuwe (ligboxen)stal. Oplossing: de kerk koopt eigendomsgronden van de betreffende boer aan en geeft deze vervolgens weer aan hem uit in erfpacht. Met de opbrengsten van deze transactie kan de agrariër vervolgens zelf de bouw van de (ligboxen)stal financieren.

 

Voordelen voor de agrariër én de kerk

Met name de afgelopen 5 jaar heeft KKG diverse transacties voor kerken uitgevoerd op basis van bovenstaande opties of een variant daarop. De ervaring is dat zowel de agrariër als de kerk voordeel behalen uit dergelijke constructies. Beide partijen zijn, ook na verloop van tijd, blij met de gekozen constructie.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met de rentmeester in uw regio.

 

Luuk ten Hooven
Rentmeester KKG / KKG Adviseurs

Overig Nieuws

In Memoriam

In Memoriam Hendrik Jan Woltersom

Op dinsdag 27 december 2022 is onze gewaardeerde collega, rentmeester mr. Hendrik Jan Woltersom, overleden. Het afscheid van Hendrik Jan…
kkg kerk platteland 3 2

Pacht- en huuropbrengst in 2022 gestegen naar 13,9 miljoen euro

KKG en KKG Adviseurs hebben gezamenlijk in 2022 voor onze opdrachtgevers in totaal 13,9 miljoen aan inkomsten opgehaald, waarvan 10,3…
KKA_Twinfield

Automatische koppeling Twinfield met SKG Online

PKN-gemeenten en -diaconieën die gebruikmaken van LRP, Scipio Online of Twinfield hebben de mogelijkheid om Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) te…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto