Verhuur en beheer woning Ravenswaaij

De rentmeesters van KKG en KKG Adviseurs werken voor zeer uiteenlopende klanten: verschillende denominaties, oud en jong, groot en klein. Deze keer belichten we de Protestantse Gemeente Ravenswaaij en krijgen we een inkijkje in wat er komt kijken bij de verhuur van een woning. We spreken met de heer Henk van Heteren, voorzitter van de kerkenraad en diaken. Daarnaast is hij beheerder van de begraafplaats en archivaris van de kerkelijke gemeente.

Van Heteren: ‘Ravenswaaij is een klein dorp, gelegen aan de rivier de Lek. De kerk staat aan de Lekdijk. We hebben 39 belijdende leden, 74 doopleden, 96 pastorale eenheden. We hebben een kerkelijk werker voor een beperkte tijd in dienst.’ Het betreft hier dus een kleine gemeente, maar wel een met een lange historie. In 1326 werd de eerste kerk op deze plaats voor het eerst genoemd. De kerk maakte veel mee, werd in 1573 door de Spanjaarden verwoest, maar werd na ruim 70 jaar weer herbouwd. Rond 1800 werd de toren door de Fransen gevorderd. De huidige kerk is vrijwel gelijk aan de eerste kerk die genoemd werd: een gotische kerk met hoge spitse ramen en prachtige gewelven.

 

Advies bij conflict

Naast de kerk bezit de Protestantse Gemeente Ravenswaaij ook een woning. Van Heteren: Ongeveer 10 jaar geleden zijn wij in contact gekomen met KKG en hebben wij ze ingeschakeld. Wij hadden een conflict met de huurder van de woning en waren daarom op zoek naar rechtsbijstand. KKG heeft deze zaak serieus opgenomen.’ De rol van KKG hierin was adviserend en er is samengewerkt met een advocatenkantoor uit het netwerk van KKG.

 

Aankoop grond

Na verloop van tijd heeft de Protestantse Gemeente Ravenswaaij de samenwerking met KKG weer opgezocht omdat de gemeente voornemens was om grond aan te kopen. Een goede keuze, want grond geeft jaarlijks een behoorlijk rendement én het is behoorlijk inflatievast. KKG heeft inderdaad grond voor de gemeente aangekocht en in erfpacht uitgegeven.

 

Beheer woning

Sinds een aantal jaren voert KKG het beheer over de woning. Als een kerk zelf geen potentiële huurder heeft, neemt KKG deze zoektocht op zich. De woning wordt te huur aangeboden op Funda en de website van KKG. Indien gewenst kunnen er advertenties worden geplaatst en worden er bezichtigingen ingepland en verzorgd. Uit de geïnteresseerden doet KKG een voordracht en als het college het op prijs stelt, kan er vooraf een kennismaking met de kandidaat/kandidaten geregeld worden. KKG heeft de huidige huurder van de woning van de Protestantse Gemeente Ravenswaaij aangedragen en verzorgt alles rondom de verhuur, denk hierbij aan het opstellen van contracten, het innen van de huur en dergelijke.

Toen de woning aan renovatie toe was, heeft de rentmeester een plan uitgewerkt van zaken die aangepakt moesten worden en op basis daarvan een aantal aannemers gevraagd een offerte uit te brengen. Daar kwam een advies aan het college uit voort en tijdens de uitvoering heeft de rentmeester ook het nodige contact met de aannemer gehad.

KKG voert het gebruikelijke beheer en onderhoud van de woning. Onlangs heeft rentmeester Adriaan Prins geadviseerd rondom een investering in verduurzaming en wat deze investering zou betekenen voor de huurprijs. Van Heteren: ‘Over het rentmeesterschap van de woning zijn wij tevreden. Bij een vraag omtrent verduurzaming heeft de rentmeester getoond parate kennis te hebben van zonnepanelen en de consequenties hiervan voor de huurder.’

 

De toekomst

De toekomst van de kerk in Ravenswaaij is onzeker. Het is een kleine gemeente, de inkomsten zijn niet zo hoog, terwijl de kosten dat wel zijn. Van Heteren: ‘We kunnen niet zelfstandig blijven. Maar zolang we zelfstandig zijn, zal KKG wel onze rentmeester blijven. Wij zien ze als een bekwame partner, correct en ook wat betreft de samenwerking kan ik KKG aanbevelen.’

 

Heeft u een vraag over verhuur, beheer en/of verduurzaming? Neem contact op met de rentmeester in uw regio.

 

 

Overig Nieuws

KKG_header_nieuwbouw

KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en…
KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG_header_duurzame_gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto