Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig, want tijdens de oorlog waren er diverse vernielingen aangericht aan kerkelijke gebouwen. Vanuit het gebrek aan deskundigheid over het beheer ontstond KKG. De vraag naar deskundigheid bleef bestaan, nam zelfs toe en KKG breidde haar werkgebied steeds verder uit.

Zo mag KKG de Hervormde gemeente Valburg-Homoet tot haar trouwe klantenkring rekenen. We spreken met de heer Johan den Hartog, adviseur van de kerkenraad van deze Hervormde gemeente: ‘De Hervormde gemeente Valburg-Homoet bestaat uit 331 meelevende leden en een zestigtal papieren leden. De gemeente behoort tot de hervormd-gereformeerde modaliteit -zeg maar klassiek hervormd- en heeft op dit moment een fulltime predikantsplaats. De laatste drie jaar is het ledental fors toegenomen, ook met jonge gezinnen: de gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de 45 jaar. Nog iedere maand neemt het aantal leden toe. Dat wordt veroorzaakt door een heldere, Bijbelse prediking met het bevel van geloof en bekering, grote betrokkenheid op elkaar en een eensgezinde kerkenraad.’

Den Hartog is vanaf 1985 bij de kerkelijke gemeente betrokken. Hij is acht jaar diaken geweest en daarna acht jaar ouderling-kerkrentmeester. Nu adviseert hij de kerkenraad al zo’n vijf jaar vanuit zijn achtergrond in de agrarische sector: ‘Ik mocht 42 jaar lesgeven aan het Middelbaar Agrarisch Onderwijs, waar ik met voldoening op terug mag kijken. Inmiddels ben ik een pensionado. Het is een voorrecht om nu op deze manier voor onze kerkelijke gemeente actief te mogen zijn.’

 

Al 33 jaar betrokken bij KKG

Het kerkbeheer van de Hervormde gemeente Valburg is al vanaf 1990 betrokken bij KKG. De diaconie pas jaren later, sinds 2013. Haar bezittingen zijn dan ook geringer. Naar verhalen van oud-bestuurders was er vroeger nogal verschil van inzicht over hoe om te gaan met het uitgeven van grond. Dit leidde tot ongemakkelijke situaties binnen de gemeente. KKG werd erbij betrokken en heeft de gemeente hierbij begeleid. Den Hartog: ‘Door de begeleiding van KKG en hun neutrale en deskundige kijk op de zaak werd alles professioneler aangepakt. Wij zijn als kerkelijke gemeente bevoorrecht dat we nogal wat onroerend goed bezitten, vanuit het verleden geschonken aan de kerk. Vooral omtrent pachtzaken is deskundige begeleiding belangrijk.’ Zelf werkt Den Hartog nu zo’n 13 jaar samen met Luuk ten Hooven, rentmeester van KKG: acht jaar als ouderling-kerkrentmeester en nu vijf jaar als adviseur. ‘Mijn eerste indruk van Luuk ten Hooven was dat we te maken kregen met een vakbekwame rentmeester.’

 

KKG helpt en ontzorgt

KKG houdt zich bezig met diverse zaken voor en namens de Hervormde gemeente Valburg-Homoet, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van pachtzaken van erfpacht tot de tegenwoordige geliberaliseerde pacht. KKG verzorgt transacties met derden, sluit jachtcontracten af, onderhoudt contact met het Kadaster en laat notariële zaken vastleggen. En dit alles inclusief de bijbehorende administratie. Den Hartog: ‘In onze gemeente ben ik namens de kerkenraad contactpersoon voor KKG. Zo zijn we zelf bij al deze zaken als kerkbeheer en diaconie verantwoordelijk en nauw betrokken.’

 

Bijzondere ervaringen met KKG

Den Hartog: ‘We hadden te maken met een pachter die zich niet aan het contract hield. Dit leidde zelfs tot een rechtszaak. Na veel inspanningen door het plaatselijke kerkbeheer in samenwerking met KKG is dit tot een goed einde gebracht.’

Verder is Den Hartog goed te spreken over het meedenken en de deskundigheid van KKG: ‘De predikantsplaats is jarenlang voor 60% geweest. Na een aantal jaren met meer financiële armslag en adviezen via KKG kon dit weer opgevoerd worden naar 100%. Heel bijzonder in deze tijd waarin we veel horen over krimpende kerkelijke gemeentes.’

Daarnaast omschrijft Den Hartog KKG als bereikbaar. Kerkelijke gemeentes -van welke kleur dan ook- kunnen altijd een beroep op KKG doen bij vraagstukken over kerkelijk onroerend goed.

 

Toekomstige samenwerking

Hoe ziet de toekomst eruit voor de Hervormde gemeente Valburg-Homoet en de samenwerking met KKG? Den Hartog: ‘Juist de laatste jaren is er veel gaande in de agrarische sector. Begeleiding van KKG is daarom onmisbaar. Hopelijk mag Gods Woord nog vele jaren klinken binnen onze gemeente mét de begeleiding van KKG voor al ons onroerend goed. Omdat wij zelf al ruim 30 jaar tot grote tevredenheid van hun diensten gebruikmaken, bevelen wij KKG dan ook zeker aan andere gemeentes aan!’

 

Overig Nieuws

KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…
KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto