Wwft, ANBI, AVG en FRIS. Hoezo regeldruk?!

Vanuit onze rol om in opdracht van kerkenraden jaarrekeningen te controleren, zie ik heel veel jaarrekeningen langskomen. Een veel voorkomend thema in de toelichtingen betreft de toenemende regeldruk die allemaal terechtkomt bij de vrijwilliger/penningmeester. Ook in de persoonlijke gesprekken met colleges komt dit veelal ter sprake. De penningmeesters besteden al heel veel tijd om te zorgen dat het ‘normale’ werk van betalingen en boeken goed plaatsvindt. Dat ze daarbij met steeds meer regels van hogerhand te maken krijgen, werkt niet motiverend.

Vanuit de AVG moet geborgd worden dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vragen de banken om een UBO op te geven. De ANBI stelt eisen aan de publicatie van de jaarcijfers. Daarnaast heeft de PKN-kerk een systeem FRIS dat specifieke eisen stelt aan de boekhouding en gedetailleerde vragen stelt over de administratieve organisatie.

 

Helpende hand

Al deze toenemende regeldruk heeft op zich goede en nobele doelstellingen. Het effect is wel dat veel vrijwilligers door de bomen het bos niet meer zien en ook niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Wij kunnen dan een helpende hand bieden en leggen de vragen en frustraties neer bij onze contacten zodat deze signalen op zijn minst gehoord worden. Op deze wijze heeft de GCBB binnen de PKN toegezegd dat de voorgestelde controlecategorieën zodanig worden aangepast dat het aantal verplichte accountscontroles (RA) beperkt zal blijven tot circa 40 grote PKN-gemeenten.

Ook hebben we bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) een vraag neergelegd om samen met de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) een standaard document op te stellen. In zo’n document staat dan hoe de structuur en de vertegenwoordiging van de kerk en de diaconie is en dat kerkgenootschappen een eigen statuut hebben en dat deze niets met het burgerlijk wetboek te maken hebben.

 

Blijf niet zitten met frustraties

Mijn oproep is om niet te blijven zitten met je frustraties als het gaat over toenemende regeldruk. Neem actie, zoek medestanders en ga er mee naar de betreffende instantie. Wij willen daar graag aan meewerken. De energie moet niet wegvloeien naar regels en gedoe, maar worden ingezet om bij te dragen aan de primaire taken van de gemeente.

 

Wim Hoogenboom

Overig Nieuws

KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…
KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto