‘Op het gebied van de kerk? Dan moet je gewoon naar KKA gaan.’

KKA is opgericht in 1996, als een logisch vervolg en aanvulling op de werkzaamheden van KKG. Zo zijn er kerken die zelfs al voor de oprichting gebruikmaakten van de diensten van KKA. Een voorbeeld hiervan is de Protestantse Gemeente Ressen.

We spreken de heer Nico van Olst, kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Ressen. Deze gemeente heeft een samenwerkingsverband met de gemeenten van Lent en Oosterhout, genaamd De Vierplek. De heer Van Olst is inmiddels voorzitter van de centrale kerkenraad. Van Olst: ‘Op dit moment zitten we in een fusie. We hebben samen één dominee, maar werken financieel nog apart. Doordat we te weinig kerkenraadsleden hebben, zijn we bezig om alles uit te werken om tot één geheel te komen.’

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kerken één zijn, zowel in diensten en activiteiten als op papier. De verwachting is dat de drie gemeenten wel zullen blijven bestaan. De centrale kerkenraad beslist en regelt alles, zodat niet elke kerk dat apart hoeft te doen. Van Olst: ‘Ik heb ook de administratie van de centrale pot, waarin alle drie de kerken hun bijdrage storten. Alles wat centraal is, betalen we vanaf één bankrekening en we zorgen ervoor dat de administratie daar ook op ingericht is.’

 

De Vierplek en KKA

Oosterhout werkte ook al samen met KKA, nu komt Lent er ook bij. Van Olst: ‘Ik ben mij aan het verdiepen in de financiële situatie van Lent en daar helpt Monique mij bij.’ Monique Biesheuvel werkt bij het regiokantoor van KKA in Arnhem en ondersteunt De Vierplek nu enkele jaren. ‘Monique helpt ons om alles te digitaliseren. Facturen stuur ik naar haar door en zij zorgt ervoor dat de administratie ingeboekt wordt. Sinds dit jaar verzorgt zij ook de tweewekelijkse betalingen uit de centrale pot. Zij zet alles klaar en wij hoeven alleen maar op ‘ok’ te klikken. Daar ben ik erg blij mee. Monique denkt mee en ontlast ons. Ze heeft aan een half woord genoeg, ik kan haar altijd bellen als ik een vraag heb.’

Het motto van Monique is: meedenken met de klant. Dat kan Van Olst beamen: ‘Rond de begraafplaatsen wordt de regelgeving aangescherpt. Monique vroeg of ze ons daarbij kan helpen en dat gaat ook gebeuren. We gaan de drie begraafplaatsen beter in kaart brengen en pakken alles in één keer aan.’

Wat Van Olst ook aanspreekt, is de ‘KKA-Verklaring’: de kascontroleverklaring of deskundigenverklaring. Van Olst: ‘Zelfs als je heel handig met de administratie bent, is het verstandig om aan het eind toch naar KKA te gaan. Ze zijn dan geen accountant, maar met de verklaring die zij afgeven, hoef je daar niet meer naartoe. Dat scheelt weer accountantskosten.’

 

Een lange historie

Er staat nog veel op stapel. Van Olst: ‘Gelukkig hoef ik dit niet alleen te doen. KKA staat naast me.’ Dat doen de medewerkers van KKA al heel lang. ‘Wij kwamen in 1977 in Ressen wonen en zijn toen met ons bedrijf gestart. We hebben een fruitbedrijf met Landwinkel. Al snel werd ik gevraagd als kerkvoogd, maar dat heb ik wat vooruitgeschoven. Inmiddels ben ik al voor de tweede keer kerkvoogd en ook voorzitter van de centrale kerkenraad. Ik weet niet beter of de contacten met KKA zijn er, mijn voorganger sprak er ook al over.’

Hoogstwaarschijnlijk was dat toen nog onder de vlag van het Kantoor der Kerkelijke Goederen, waaruit KKA ontstaan is. De kerk van Ressen heeft namelijk ook ervaring met KKG: ‘Die helpen ons met de bezittingen. In ons geval kan dat om huizen gaan of om het verpachten van grond.’ Naast het regiokantoor van KKA te Arnhem heeft De Vierplek ook contact met het salarisbureau van KKA: ‘Sinds kort hebben we naast de dominee ook iemand die werk verricht onder de ouderen. De salarisadministratie hebben we uitbesteed aan KKA.’

Van Olst is zeer tevreden met het werk van deze stichtingen. ‘Dat ik KKG, KKA en het salarisbureau om me heen heb, geeft een goed gevoel en rust. Ze nemen me veel werk uit handen. Het is echt een ondersteuning op het kerk-zijn. Als het dan zover is dat je termijn erop zit, dan weet je dat je het goed kunt overdragen. Mijn opvolger staat er niet alleen voor.’

Het grote voordeel van KKA is volgens Van Olst dat zij gespecialiseerd zijn in kerken: ‘Er zijn veel regelingen die op de kerk van toepassing zijn. Dat is globaal bij iedere kerk hetzelfde. Al kan de uitwerking soms misschien net iets anders zijn, zij weten waar ze over praten. Alleen maar prettig. Voor ons eigen bedrijf hebben we ook een boekhouder waar we heel tevreden mee zijn. Die zou de administratie van de kerk ook wel kunnen doen, maar die is meer toegespitst op bedrijven. Zo heeft iedereen zijn eigen specialisme en capaciteiten. Op het gebied van de kerk? Dan moet je gewoon naar KKA gaan.’

 

Overig Nieuws

KKG_header_nieuwbouw

KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en…
KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG_header_duurzame_gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto