Toekomstgericht kerk-zijn

Het kerkbezoek is na corona behoorlijk gedaald, stelt het Nederlands Dagblad op 10 maart 2023. Dat is niet verrassend, maar wel teleurstellend. Als ondersteuner van kerken in Nederland zijn we begaan met onze opdrachtgevers en betreuren we deze daling. Daarnaast is het voor ons van belang om te weten wat dit voor onze dienstverlening betekent. Bij een daling van het kerkbezoek verwacht je ook een afname in de vraag naar onze dienstverlening maar dat is niet het geval.

Die daling in het kerkbezoek baart ook de landelijke PKN zorgen. Om niet alleen met verdriet en teleurstelling te kijken naar de krimp van de kerken, heeft de PKN een werkboek opgesteld onder de noemer ‘Toekomstgericht gemeente zijn’:

 

“Naar onze overtuiging komt het in onze tijd en context aan op ‘lege handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. We oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus; we volgen Hem. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is. (…) De kerk leeft van genade. We beginnen de visienota met deze bevrijdende grondtoon.”

 

De PKN vraagt aan alle 1.500 PKN-gemeenten om na te denken over de eigen identiteit en dan wel zo specifiek mogelijk: hoe zien zij zichzelf in relatie tot de omgeving en hoe verhoudt de gemeente zich tot die omgeving? Op die manier ontwikkelt de gemeente een toekomstgericht beeld: waar willen we naartoe?

We zien zelf ook dat het steeds moeilijker wordt voor lokale gemeenten om het kader bemenst te krijgen. Als er steeds minder financieel deskundigen zijn, komt KKA vaker in beeld om taken op financieel administratief gebied op te pakken. We zien dan ook een stijging van het aantal opdrachtgevers. Dat geldt voor de PKN-kerken én voor de niet-PKN-kerken, waaronder katholieke parochies en gelieerde stichtingen. Ditzelfde speelt ook bij KKG, daar zien we een stijging van het beheerde oppervlakte.

 

Meerjarig perspectief

De Silas Groep helpt graag mee met het opstellen van een financieel plaatje voor een meerjarig perspectief, zodat gemeenten in staat worden gesteld de mogelijke keuzen in beeld te brengen. Zo’n aanpak creëert perspectief zodat er ontspanning komt in het gemeente-zijn. Ontspanning, niet vanuit optimisme, maar vanuit verwachting en hoop. En vanuit dit perspectief geloven we ook dat het zin heeft om bezig te zijn met de toekomst van de gemeente en zo met het werken aan Gods Koninkrijk.

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen? Neem contact op!

 

Wim Hoogenboom

Overig Nieuws

Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto