Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm Hoftiezer, sinds 2018 voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aalten, vertelt over een moeilijke keuze met een prachtig eindresultaat.

Hoftiezer: ‘Ook in Aalten liepen de tekorten op. We ontvingen minder bijdragen en er is sprake van kerkverlating. Bij ongewijzigd beleid zou het fout gaan, er moest iets gebeuren.’ 

Een verdrietige constatering, maar wel een reële. En een waar de PG Aalten op voorbereid was: al in 2012 werd er een commissie opgericht die ervoor zorgde dat het beleid en de financiën goed op elkaar waren afgestemd en dat noodzakelijke besluiten weloverwogen genomen konden worden.

 

Op zoek naar een passende bestemming

Deze commissie adviseerde om te onderzoeken welke van de drie kerkgebouwen gesloten zou kunnen worden. In april 2016 werd besloten een passende bestemming voor de Oosterkerk te zoeken.

Hoftiezer: ‘Een besluit nemen is één ding. Het ten uitvoer brengen een ander. Zorgvuldigheid is nodig. Welke bestemming vinden we aanvaardbaar, wat vinden we belangrijk bij een overdracht, hoe gaan we om met het gevoel dat zoveel mensen hebben bij dit gebouw, wat is haalbaar en wat niet, waar kunnen we informatie en hulp halen?’

De kerk stond niet actief in de verkoop, maar er werd wel over gesproken. Zo had de PG Aalten goede gesprekken met een ander kerkgenootschap, maar helaas leidde dat niet tot verkoop. Toen meldden zich in de zomer van 2019 drie gegadigden die alle drie hun plan op papier hebben gezet. De kerkrentmeesters hebben vervolgens de best passende en meest haalbare bestemming uitgekozen.

Het college heeft veel voorwerk verricht. Met de keuze voor deze bestemming ging het traject een nieuwe fase in. Hoftiezer: ‘Vanaf dat moment is de zaak overgedragen aan rentmeester Luuk ten Hooven van KKG Adviseurs. Hij heeft ons de noodzakelijke professionele begeleiding gegeven: waar moet je op letten bij verkoop van een kerkgebouw, wat is belangrijk, wat zijn voetangels en klemmen, etc.’

 

Het gekozen plan

De initiatiefnemer van het gekozen plan is Annelies Lammers van KKWIEK, geboren Aaltense. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van woon- en zorgconcepten en zoekt bestemmingen voor monumentale gebouwen. Zij ontwikkelde het plan om de Oosterkerk te verbouwen en er studio’s in te realiseren voor mensen met dementie. Lammers bracht de juiste partijen bij elkaar – zoals architect Vincenth Schreurs, Bouwbedrijf Klomps en zorgonderneming Dagelijks Leven – en afgelopen augustus is Het Oosterkerkhuis geopend. De Oosterkerk is nu een thuis voor zo’n twintig bewoners die allen een eigen studio met een zit-/slaapkamer en badkamer hebben.

Maar zo snel als u dit las, ging dit natuurlijk niet. De verkoop van een kerkgebouw is een omvangrijk proces dat uiterst zorgvuldig behandeld moet worden. Hoftiezer: ‘In dit soort processen is het onmogelijk om iedereen tevreden te houden, hoe graag we dat ook willen. We hebben als college en kerkenraad geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Dat de verkoop van de Oosterkerk gevoelig ligt, is zeer begrijpelijk en daar hebben we ook alle begrip voor. Tenslotte verkoop je wel een kerkgebouw waar heel veel mensen dierbare herinneringen aan hebben.’

 

Thuis in de kerk

Dat gevoel is zeer bekend bij KKG Adviseurs. Zij zullen er dan ook alles aan doen om het proces zorgvuldig in goede banen te leiden. Hoftiezer: ‘Wij werken al jaren samen met KKG. Eerlijk gezegd weet ik niet anders. Zij begeleiden ons ook bij het beheren, aankopen en verpachten van gronden. Wij hebben alleen maar goede ervaringen met Luuk ten Hooven en KKG. De lijntjes zijn kort en de organisatie is goed benaderbaar. Zij nemen ons veel werk uit handen, we ervaren de deskundigheid en het meedenken als positief. KKG is deskundig en betrouwbaar. Een prima partij die kerken ondersteunt bij zaken die voor de meeste vrijwilligers te gecompliceerd zijn.’

Rentmeester Luuk ten Hooven kreeg naast de begeleiding van de PG Aalten de opdracht om ervoor te zorgen dat diverse waardevolle elementen in de Oosterkerk niet verloren zouden gaan, zoals het orgel, diverse glas-in-loodramen en het prachtige gedenkraam, een geschenk aan de inwoners van Aalten voor hun verdiensten in de Tweede Wereldoorlog. Deze elementen spelen nu een mooie rol in het nieuwe ontwerp. Een prachtig eindresultaat dat zelfs de Erfgoedprijs 2023 van de gemeente Aalten won, hieronder krijgt u een kleine impressie.

 

Afscheid van de Oosterkerk

Met een mooi programma heeft de PG Aalten afscheid genomen van de Oosterkerk. Er waren inloopavonden en -middagen, orgelconcerten, er is een gedenkboek gemaakt, twee cd’s met orgelmuziek en geïnteresseerden konden delen van de inventaris overnemen. De dag na de afscheidsdienst zijn zij begonnen met het ontruimen van de kerk, waarna de overdracht kon plaatsvinden.

Hoftiezer: ‘De overdracht van de kerk was een bijzonder moment. Ik hoop dat niet nog eens mee te maken. Het is toch wel een verschil of je je eigen huis verkoopt of het aardse ‘Huis des Heren’. In dit huis des Heren zijn nu vele woningen. Bij de bouw van de kerk – ruim honderd jaar geleden – is Psalm 84 vers 2 boven een deur geplaatst: ‘Hoe liefelijk zijn Uwe woningen, o Heere der heirscharen.’ Daar zal vast geen zorgcomplex mee bedoeld zijn, maar we hopen dat veel mensen zich hier thuis gaan voelen en door de uitstraling van hun huis de nabijheid van de Heer mogen ervaren.’

 

Weten wat de rentmeesters van KKG Adviseurs voor uw kerk kunnen doen? Neem contact op met de rentmeester in uw regio.

 

Overig Nieuws

KKG_header_nieuwbouw

KKG levert maatwerk bij nieuwbouw woningen Bergharen-Hernen

U weet waarschijnlijk wel dat KKG vastgoed beheert voor veel kerkelijke gemeenten. Nu zijn er kerken in allerlei soorten en…
KKA-Header-PGEde

KKA vult gat bij Protestantse Gemeente Ede

KKA zorgt ervoor dat de financiële administratie en salarisadministratie bij kerken en aanverwante instellingen op orde is. Hoe zij dat doen,…
KKG_header_duurzame_gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte

Regelmatig krijgen we een vraag van een opdrachtgever hoe we bij een gronduitgifte het thema ‘duurzaamheid’ meenemen. Omdat duurzaamheid een…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto