Zorgvuldig snoeien doet bloeien, ook in de kerk?

Toekomstbestendig zijn en de kerk(scan)

Steeds vaker ervaren wij dat kerken moeite hebben met het zien of vinden van toekomstperspectief. De krimp zorgt er jammer genoeg voor dat er steeds minder leden zijn en daarmee dus ook minder vrijwilligers en/of bestuurders. Hoe ga je die krimp te lijf en hoe stel je het voortbestaan van de gemeente veilig?

Het ‘toekomstbestendig zijn’ lijkt hiermee een modewoord te worden en dat terwijl we weten dat die toekomst niet in onze eigen handen ligt… Maar de kerk heeft wel een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de ontvangen inkomsten om te gaan. En dat vraagt om begeleiding en advisering. Welke insteek kies je: investeer je warm van hart en vurig van geest in beleving en uitbreiding van het evangelie of laat je je regeren door cijfers? Hoe pak je deze problematiek als kerk aan?

 

Uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: bezuinigen op een kerkelijk bureau kan het opheffen van een laagdrempelig (gemeentelijk) ontmoetingspunt betekenen. Maar efficiency kan ook zijn dat die sociale functie niet door een goede beroepskracht maar door een vrijwilliger wordt ingevuld. Twee bewegingen tegelijkertijd.

Een ander voorbeeld: de kosten van het begeleiden van predikanten of kerkelijk werkers kunnen als een verliespost worden gezien. Efficiency speelt daarbij natuurlijk een rol, maar deze begeleiding kan ook als een investering in een betere toekomst gezien worden. Het is maar net welke keuze er gemaakt wordt.

 

De juiste keuzes

Kortom, het gaat om het maken van de juiste (beargumenteerde) keuzes, zodat er weer licht aan het eind van de tunnel gloort. Het gaat vaak over zaken die gevoelig kunnen liggen.

KKA en KKG kunnen helpen om bij die lastige vragen de goede antwoorden te vinden. De kerk is weliswaar geen bedrijf, maar toch moet ook daar soms worden bijgestuurd. Juist om die toekomst te ‘waarborgen’. In de natuur geeft snoei bloei, in de kerk kan dat ook. Natuurlijk moet er zorgvuldig en niet zomaar gesnoeid worden, maar vaak zijn er wel degelijk mogelijkheden om het toekomstbestendig zijn te beïnvloeden.

 

Weer perspectief vinden

Als u behoefte heeft om eens van een ‘buitenstaander’ te vernemen wat de kerk zou kunnen doen, vraag dan een kerkscan aan. Tijdens een gesprek onderzoeken we op basis van een aantal ervaringsgegevens naar aanpassingsmogelijkheden voor een beter perspectief. Richtinggevend advies waardoor u zelf de regie houdt en waar u uw voordeel mee kunt doen.

Via 033- 467 12 88 of info@silasgroep.nl kunt u altijd contact met ons opnemen en vragen naar de kerkscan.

Overig Nieuws

Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…
KKG_agrarisch_makelaar

Ruim 30 jaar tevreden: begeleiding van KKG is onmisbaar

Het Kantoor der Goederen (KKG) werd in 1948 opgericht, speciaal voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig,…
Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Richtlijnen: regeldruk of waardevol instrument?

Zoals overal in de maatschappij ontkomt ook de kerk niet aan steeds veranderende regel- en wetgeving. Op financieel vlak zijn…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto