Wat kunt u doen met schouwbrieven?

Schone sloten dragen bij aan een goede aan- en afvoer van water. Ze moeten de juiste diepte hebben en er mag niet te veel begroeiing in staan. Daarom is elk jaar onderhoud aan de sloten nodig. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de A-watergangen (weteringen en de grotere sloten), kleinere sloten (‘schouwsloten’) moeten worden onderhouden door eigenaren van percelen die aan deze sloten grenzen. Deze sloten moeten altijd voor 1 november zijn geschoond. Het waterschap controleert dus de sloten die een belangrijke functie hebben voor het waterbeheer in de regio en deze controle (de schouw) wordt regelmatig uitgevoerd.

 

Pachter of college?

Veel waterschappen sturen de schouwbrieven aan de grondeigenaar, want deze is juridisch verantwoordelijk voor het schouwen. Echter, het zijn de pachters die deze brieven moeten krijgen omdat zij het onderhoud moeten uitvoeren. Heeft u het beheer uitbesteed aan KKG, dan zijn de pachters op de hoogte van het feit dat zij voor 1 november de sloten moeten hebben geschoond Dit staat namelijk in onze algemene voorwaarden bij een pachtcontract.

Schoont een pachter niet of niet op tijd, dan ontvangt de eigenaar van het waterschap een waarschuwing en een termijn waarbinnen dit alsnog moet gebeuren. Is het binnen de gestelde termijn nog steeds niet gebeurd, dan hanteert elk waterschap een andere sanctieroute waarbij soms het opleggen van een dwangsom niet geschuwd wordt.

KKG vraagt altijd aan de betrokken waterschappen om het correspondentieadres van colleges te wijzigen naar het correspondentieadres van ons kantoor. Dit lukt niet altijd. Dus heeft u een schouwbrief van het waterschap ontvangen, mail deze dan naar ons kantoor.

 

> Ontvangt u als college brieven van het waterschap inzake het schouwen van sloten in uw gebied? Stuur deze dan meteen door via e-mailadres: info@kkgkka.nl  Dan kunnen wij ervoor zorgen dat we een en ander (kunnen) afhandelen met uw pachter(s).

 

Wat kunt u doen met ontvangen aanslagen?

De gemeenten, waterschappen en/of samenwerkingsverbanden sturen helaas de laatste tijd weer steeds vaker de aanslag rechtstreeks naar het college. Deze aanslagen kunt u ook weer doorsturen naar KKG. Vermeld u er wel even bij of u zelf zorgdraagt voor de betaling of dat u wilt dat KKG namens u betaalt en het in de rekening courant verwerkt.

Kiest u voor de eerste optie (zelf betalen), dan willen wij de aanslag toch ook graag per mail ontvangen omdat wij deze nodig hebben voor controle en een eventuele doorberekening aan de pachter(s).

 

Ontvangt u als college aanslagen? Stuur deze dan meteen door via e-mailadres: boekhouding@kkgkka.nl o.v.v. betaald/niet betaald. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat we een en ander (kunnen) afhandelen.

 

Overig Nieuws

KKG-vacature-rentmeester

KKG: nog steeds springlevend, zelfs na 75 jaar

In 1948 is Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) opgericht door de Maatschappij van Welstand. Het doel was om kerken…
KKA-Header-Twinfield

Werk slimmer… niet harder

Digitalisering in ons privéleven juichen we toe, terwijl we de administratie vaak blijven doen zoals we het altijd al deden.…
PGAalten_IMG_1398

Een huis met vele woningen

Het werk van KKG Adviseurs draagt bij aan verrassende resultaten. Een mooi voorbeeld vinden we in Aalten. De heer Harm…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto