Wat kunt u doen met schouwbrieven?

Schone sloten dragen bij aan een goede aan- en afvoer van water. Ze moeten de juiste diepte hebben en er mag niet te veel begroeiing in staan. Daarom is elk jaar onderhoud aan de sloten nodig. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de A-watergangen (weteringen en de grotere sloten), kleinere sloten (‘schouwsloten’) moeten worden onderhouden door eigenaren van percelen die aan deze sloten grenzen. Deze sloten moeten altijd voor 1 november zijn geschoond. Het waterschap controleert dus de sloten die een belangrijke functie hebben voor het waterbeheer in de regio en deze controle (de schouw) wordt regelmatig uitgevoerd.

 

Pachter of college?

Veel waterschappen sturen de schouwbrieven aan de grondeigenaar, want deze is juridisch verantwoordelijk voor het schouwen. Echter, het zijn de pachters die deze brieven moeten krijgen omdat zij het onderhoud moeten uitvoeren. Heeft u het beheer uitbesteed aan KKG, dan zijn de pachters op de hoogte van het feit dat zij voor 1 november de sloten moeten hebben geschoond Dit staat namelijk in onze algemene voorwaarden bij een pachtcontract.

Schoont een pachter niet of niet op tijd, dan ontvangt de eigenaar van het waterschap een waarschuwing en een termijn waarbinnen dit alsnog moet gebeuren. Is het binnen de gestelde termijn nog steeds niet gebeurd, dan hanteert elk waterschap een andere sanctieroute waarbij soms het opleggen van een dwangsom niet geschuwd wordt.

KKG vraagt altijd aan de betrokken waterschappen om het correspondentieadres van colleges te wijzigen naar het correspondentieadres van ons kantoor. Dit lukt niet altijd. Dus heeft u een schouwbrief van het waterschap ontvangen, mail deze dan naar ons kantoor.

 

> Ontvangt u als college brieven van het waterschap inzake het schouwen van sloten in uw gebied? Stuur deze dan meteen door via e-mailadres: info@kkgkka.nl  Dan kunnen wij ervoor zorgen dat we een en ander (kunnen) afhandelen met uw pachter(s).

 

Wat kunt u doen met ontvangen aanslagen?

De gemeenten, waterschappen en/of samenwerkingsverbanden sturen helaas de laatste tijd weer steeds vaker de aanslag rechtstreeks naar het college. Deze aanslagen kunt u ook weer doorsturen naar KKG. Vermeld u er wel even bij of u zelf zorgdraagt voor de betaling of dat u wilt dat KKG namens u betaalt en het in de rekening courant verwerkt.

Kiest u voor de eerste optie (zelf betalen), dan willen wij de aanslag toch ook graag per mail ontvangen omdat wij deze nodig hebben voor controle en een eventuele doorberekening aan de pachter(s).

 

Ontvangt u als college aanslagen? Stuur deze dan meteen door via e-mailadres: boekhouding@kkgkka.nl o.v.v. betaald/niet betaald. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat we een en ander (kunnen) afhandelen.

 

Overig Nieuws

KKA-Samenwerken-en-fuseren-in-de-kerk

Samenwerken en fuseren in de kerk

De tijd staat niet stil, ook – of misschien wel juist – binnen de kerken niet. Binnen het klantenbestand van…
Silas2307_Regeldruk

Wwft, ANBI, AVG en FRIS. Hoezo regeldruk?!

Vanuit onze rol om in opdracht van kerkenraden jaarrekeningen te controleren, zie ik heel veel jaarrekeningen langskomen. Een veel voorkomend…
Energielasten-en-verduurzaming

Energielasten en verduurzaming

Ook kerken hebben te maken met sterk gestegen energielasten. Deze stijging kan soms leiden tot problemen. De Maatschappij van Welstand…

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto