Beheer agrarisch vastgoed, advies bij o.a. ruilverkaveling

Beheer vastgoed

Bij beheer vastgoed komt veel kijken, dit vraagt om veel specifieke kennis. Heeft uw kerkelijke gemeente agrarisch vastgoed in bezit dan kunt u – wanneer u wilt – het beheer van uw agrarische grond geheel door onze rentmeesters laten verzorgen. Onze rentmeesters zijn in dat geval het eerste aanspreekpunt voor u als verpachter en verhuurder en zij regelen alle zaken die nodig zijn voor een zorgvuldig beheer vastgoed, passend bij actuele wet- en regelgeving over agrarisch vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de benodigde pacht- en huurovereenkomsten, het incasseren van de pacht en huur en het controleren en betalen van de vaste lasten, zoals het waterschap, onroerende zaakbelasting en verzekeringen. Ook als het om duurzaam grondbeheer gaat of opwekking van duurzame energie op uw grond zijn wij de juiste gesprekspartner. Stuk voor stuk zaken waar de rentmeesters van KKG dagelijks mee bezig zijn en waarover zij alle kennis in huis hebben. Deze kennis delen zij graag met u, neem gerust contact met ons op.

 

Ruilverkaveling

Ook als het gaat om ruilverkaveling kunnen onze rentmeesters u van dienst zijn. Bij ruilverkaveling is er sprake van de ruil van agrarische grond tussen eigenaren. Het doel erachter is dat de ruilverkaveling voor alle gebruikers een positieve uitwerking zal hebben. Het gaat versnippering tegen, grondeigenaars kunnen er op deze manier voor zorgen om zoveel mogelijk aaneengesloten land te krijgen. De agrarische grond is zo beter bereikbaar, wat het dagelijkse werk van de agrariër vergemakkelijkt en waardoor nieuwe ontwikkelingen sneller en beter doorgevoerd kunnen worden. Echter, elke betrokken partij heeft zijn eigen belangen, waardoor het geheel een ingewikkeld en langdurig proces kan worden. Onze rentmeesters hebben kennis van zaken en staan u graag bij.

 

Onteigening

Wanneer grond onteigend wordt, wordt de eigenaar gedwongen het eigendomsrecht over te dragen aan de overheid. De eigenaar verliest daarmee het eigendom over alles wat op deze grond staat. In dergelijke gevallen moet het algemeen belang wel aantoonbaar zijn en onmogelijk op een andere manier te realiseren. Redenen om grond te onteigenen zijn bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, zoals wegen (autowegen, spoorwegen en vaarwegen) en bruggen of voor de bouw van nieuwe woningen, kantoren en/of openbare voorzieningen.

De huidige eigenaar mag ervan uitgaan dat hij/zij een goede schadevergoeding ontvangt, de eigenaar mag er niet op achteruit gaan. Dit is echter lastig te bepalen. Want hoeveel is de grond waard? En hoeveel schade zal de eigenaar lijden? En zijn er nog andere mogelijkheden om de grond wél in bezit te houden? Laat u in dergelijke gevallen daarom altijd goed voorlichten en bijstaan, bijvoorbeeld door de rentmeesters van KKG. Zij kunnen u adviseren en bemiddelen. Goed om te weten: de kosten van KKG worden in het kader van onteigeningsprocessen altijd voor 100% door de overheid vergoed. Meer over onteigening leest u hier.

 

Aan- en verkoopbemiddeling van landerijen

Overweegt uw kerk om agrarisch vastgoed aan te kopen? Laat u dan goed adviseren. Onze rentmeesters kunnen u goed van dienst zijn. Meer hierover kunt u hier lezen.

 

Kortom, werkzaamheden die wij voor u uitvoeren:

  • het voeren van het dagelijks beheer vastgoed
  • het opmaken of wijzigen van (erf)pacht- en huurovereenkomsten agrarisch vastgoed
  • incasso van pachten en huren agrarisch vastgoed
  • het controleren en betalen van vaste lasten (waterschap, onroerende zaakbelasting, verzekeringen)
  • adviseren en bemiddelen bij ruilverkaveling, onteigening en toeslagrechten
  • aan- en verkoop van landbouwgrond

 

Meer informatie of vrijblijvend advies?

Onze rentmeesters voorzien u uiteraard graag van een deskundig advies als het gaat over agrarisch vastgoed. Stel gerust uw vragen over bijvoorbeeld beheer vastgoed of ruilverkaveling, we zijn er voor u. Wilt u vrijblijvend advies over de mogelijkheden in uw situatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto