Geschiedenis

KKG werd in 1948 opgericht onder de naam Kantoor der Geestelijke Goederen. Het kantoor werd speciaal opgericht voor het beheren van kerkelijke onroerende zaken. Dat was nodig. Tijdens de oorlog waren er diverse vernielingen aangericht aan kerkelijke gebouwen. Deskundige mensen die bereid waren het beheer van de kerkelijke eigendommen op zich te nemen, ontbraken. Vanuit die behoefte ontstond KKG.

De stichting werd opgericht vanuit de Regionale Commissie voor het Zuiden van de Nederlandse Hervormde Kerk en was bedoeld voor de gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. Het kantoor zetelde in Eindhoven. In het bestuur van de Regionale Commissie voor het Zuiden hadden de secretaris en de rentmeester van de Maatschappij van Welstand zitting, die vanuit hun kennis en ervaring met het platteland bijdroegen aan het werk van KKG. Tot op heden zijn er nauwe banden met de Maatschappij van Welstand.

 

Kantoor der Kerkelijke Goederen

De vraag naar de deskundigheid van KKG nam toe en haar werkgebied breidde steeds verder uit. Tegelijkertijd bleek dat de rentmeesters de naam ‘Kantoor der Geestelijke Goederen’ veelvuldig moesten uitleggen. De naam werd in 1979 veranderd in ‘Kantoor der Kerkelijke Goederen’. Deze naam draagt de stichting tot op de dag van vandaag.

Het werkgebied van de stichting breidde geleidelijk uit naar het hele land en daarom werd in 1997 besloten het kantoor te verhuizen naar een centraler gelegen plaats. Dat werd Amersfoort.

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werd KKG dienstbaar voor alle kerken en aanverwante organisaties binnen deze kerk. Met haar vijf deskundige rentmeesters staat zij colleges van kerkrentmeesters, beheercommissies, diaconieën en stichtingsbesturen bij rondom vraagstukken op het gebied van vastgoed.

 

Wilt u meer weten over KKG?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto