Taxatie

Taxeren is het bepalen van de waarde van een object. Het kan om allerlei goederen gaan, roerende en onroerende goederen, maar ook vermogensrechten. Om te taxeren moet men aan specifieke voorwaarden voldoen en gecertificeerd zijn.

Taxatie gebouwen en grond

Onze rentmeesters taxeren onroerende goederen: gebouwen en grond. De waarde van onroerende goederen kan op verschillende manieren getaxeerd worden. Zo kennen we  bijvoorbeeld de marktwaarde (de waarde in het economisch verkeer), de WOZ-waarde (die door de burgerlijke gemeente wordt bepaald), de executiewaarde (de waarde die een object bij gedwongen verkoop heeft). Het gaat steeds om een andere waarde, voor hetzelfde object. Voor u als eigenaar is het belangrijk om te weten wat de juiste marktwaarde is. Onze rentemeesters rekenen het voor u uit.

De marktwaarde wordt bepaald op basis van diverse parameters. Bij woningen spelen de zogenaamde referentieobjecten een belangrijke rol. Dat zijn vergelijkbare woningen. Bekeken wordt voor welk bedrag die recent zijn verkocht, en dat bepaalt dan deels de waarde van een huis. Andere belangrijke gegevens die een rol spelen zijn ligging, staat van onderhoud, isolatie e.d.

Kerkelijke onroerende zaken

Bij kerkelijke onroerende zaken is het vaak ingewikkeld om een vergelijking te maken met andere objecten. Soms zijn er geen referentieobjecten. Aan de ene kant omdat het vaak niet om standaard gebouwen gaat, maar om bijzondere. Aan de andere kant omdat ze wellicht na verkoop een nieuwe bestemming krijgen. Dat betekent ook iets voor de waarde.

Rentmeesters

Onze rentmeesters zijn specialisten in grond, met name agrarische grond, en in alle soorten gebouwen, met name kerkelijke gebouwen (kerkgebouwen, pastorieën, parochiecentra, patronaatsgebouwen, diaconieën en nog veel meer). Wilt u meer weten over het taxeren van onroerend goed? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto