Pachtnormen en pachtprijzen

Aanpassing pachtprijzen en pachtnormen 2022

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen en pachtnormen voor 2022 vastgesteld. Deze worden per 1 juli 2022 van kracht waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijzen worden gefactureerd op 1 november 2023 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse aanpassing van de pachtprijzen is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor daling van de pachtprijs. Deze percentages variëren van -23% tot +17%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm. De 90% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van na 2007 geldt de regionorm als bodem. Hieronder vindt u een overzicht per regio.

 

Regio
Regionorm 2021 (€/ha.)
Veranderpercentage (%)
Regionorm 2022 (€/ha.)
Bouwhoek en Hogeland 692,– 0 695,–
Veenkoloniën en Oldambt 387,– -6 365,–
Noordelijk weidegebied 514,– -1 511,–
Oostelijk veehouderijgebied 573,– -2 560,–
Centraal veehouderijgebied 442,– +17 518,–
IJsselmeerpolders 1.318,– -6 1.245,–
Westelijk Holland 413,– -3 400,–
Waterland en Droogmakerijen 230,– +1 232,–
Hollands/Utrechts weidegebied 639,– +12 715,–
Rivierengebied 626,– +4 650,–
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 471,– -23 365,–
Zuidwest-Brabant 856,– -2 839,–
Zuidelijk veehouderijgebied 533,– -1 530,–
Zuid-Limburg 557,– +9 607,–

 

Van belang is dat betreffende pachtprijsverlagingen van rechtswege zijn opgelegd en uitsluitend gelden voor reguliere pachtovereenkomsten.

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel over pachtnormen en -prijzen of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto