Pachtnormen en pachtprijzen

Aanpassing pachtprijzen en pachtnormen 2023

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen en pachtnormen voor 2023 vastgesteld. Deze zijn per 1 juli 2023 van kracht geworden, waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2024 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse aanpassing van de pachtprijzen is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor stijging van de pachtprijs. Deze percentages variëren van +12 tot +54%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm en na verhoging niet hoger dan 110 % van de regionorm. De 90%/110% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Hieronder vindt u een overzicht per regio.

 

Regio
Regionorm 2022 (€/ha.)
Veranderpercentage (%)
Regionorm 2023 (€/ha.)
Bouwhoek en Hogeland 695 +14 790
Veenkoloniën en Oldambt 365 +15 420
Noordelijk weidegebied 511 +22 621
Oostelijk veehouderijgebied 560 +19 666
Centraal veehouderijgebied 518 +25 649
IJsselmeerpolders 1.245 +12 1.398
Westelijk Holland 400 +30 518
Waterland en Droogmakerijen 232 +54 357
Hollands/Utrechts weidegebied 715 +18 842
Rivierengebied 650 +22 791
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 365 +37 499
Zuidwest-Brabant 839 +13 949
Zuidelijk veehouderijgebied 530 +42 750
Zuid-Limburg 607 +37 831

 

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel over pachtnormen en -prijzen of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto