Pachtnormen en pachtprijzen

Aanpassing pachtprijzen en pachtnormen 2024

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen en pachtnormen voor 2024 vastgesteld. Deze zijn per 1 juli 2024 van kracht geworden, waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2025 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse aanpassing van de pachtprijzen is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor stijging van de pachtprijs. Deze percentages variëren van +16 tot +65%

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm en na verhoging niet hoger dan 110 % van de regionorm. De 90%/110% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Hieronder vindt u een overzicht per regio.

 

Regio
Regionorm 2023 (€/ha.)
Veranderpercentage (%)
Regionorm 2024 (€/ha.)
Bouwhoek en Hogeland 790 +21 956
Veenkoloniën en Oldambt 420 +30 547
Noordelijk weidegebied 621 +16 723
Oostelijk veehouderijgebied 666 +26 837
Centraal veehouderijgebied 649 +37 889
IJsselmeerpolders 1.398 +31 1.836
Westelijk Holland 518 +41 729
Waterland en Droogmakerijen 357 +61 576
Hollands/Utrechts weidegebied 842 +21 1.019
Rivierengebied 791 +21 959
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 499 +65 824
Zuidwest-Brabant 949 +28 1.216
Zuidelijk veehouderijgebied 750 +37 1.031
Zuid-Limburg 831 +34 1.110

 

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel over pachtnormen en -prijzen of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto