Pachtnormen

Aanpassing pachtprijzen 2019

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen voor 2019 vastgesteld. Deze worden per 1 juli a.s. van kracht waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2020 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse pachtprijsaanpassing is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor daling van de pachtprijs. Deze percentages variëren van -38% tot +17%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm. De 90% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van na 2007 geldt de regionorm als bodem. Hieronder vindt u een overzicht per regio.

 

Regio
Regionorm 2018
(€/ha.)
Veranderpercentage
(%)
Regionorm 2019
(€/ha.)
Bouwhoek en Hageland 653,– +4 682,–
Veenkoloniën en Oldambt 640,– -9 581,–
Noordelijk weidegebied 586,– +10 646,–
Oostelijk veehouderijgebied 608,– +13 688,–
Centraal veehouderijgebied 467,– +17 545, —
IJsselmeerpolders 1.125,– -10 1.013,–
Westelijk Holland 548,– -9 501,–
Waterland en Droogmakerijen 296,– +9 324,–

Hollands/Utrechts

weidegebied

706,– +13 796,–
Rivierengebied 631,– +16 731,–
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 505,– -38 315,–
Zuidwest-Brabant 740,– +4 768,–
Zuidelijk veehouderijgebied 550,– +5 580,–
Zuid-Limburg 718,– -20 576,–

 

Van belang is dat betreffende pachtprijsverlagingen van rechtswege zijn opgelegd en uitsluitend gelden voor reguliere pachtovereenkomsten.

Aangezien er vanaf 2011 een jaarlijkse aanpassing plaatsvindt, zal de volgende herziening medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto