Agrarisch makelaar, ook dat is KKG

De rentmeesters van KKG houden zich bezig met het beheer van kerkelijk onroerend goed, te weten: grond en gebouwen, niet zijnde kerkgebouwen. Bij gebouwen gaat het meestal om pastorieën, verenigingsgebouwen, kantoorpanden of woningen. Bij grond gaat het om grasland of landbouwgrond, vandaar dat we de werkzaamheden van de rentmeesters van KKG ook kunnen betitelen als agrarische makelaardij.

 

Agrarische makelaardij

Agrarisch makelaar, wat houdt dat in? Een agrarisch makelaar weet wat er speelt in de agrarische wereld, houdt alle ontwikkelingen bij en is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Mochten er redenen zijn voor een kerk om grond te verkopen dan kunt u hier meer informatie vinden over dit onderwerp.

Met grond worden goede en inflatiebestendige rendementen gehaald, in tegenstelling tot het rendement op uw vermogen op een spaarrekening. Daarnaast zijn de risico’s zeer beperkt. Grond levert nu vrijwel altijd meer direct cashrendement op dan een rentedragende belegging. Daarnaast was de waardeontwikkeling de afgelopen decennia heel interessant voor de agrarische makelaardij. Dat is een reden waarom grond als belegging weer in de belangstelling staat en een goede reden kan zijn om juist nu grond te kopen.

 

Aankoop agrarische grond

Wanneer uw kerk overweegt om agrarisch vastgoed aan te kopen, is het zeer aan te raden om u goed te laten adviseren. Mogelijk heeft u al een perceel op het oog, maar ook als dat niet het geval is, kunnen onze rentmeesters u goed van dienst zijn. Als agrarisch makelaar krijgen zij regelmatig grond aangeboden en hebben zij goed zicht op de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het betreffende perceel. Zij bemiddelen graag voor u. KKG kan een financieel raamwerk maken en legt dat aan uw kerk voor, waarna de benodigde vervolgstappen gezet kunnen worden. De agrarisch makelaar van KKG begeleidt het gehele traject, van taxatie tot en met het tekenen van de overeenkomsten.

 

Grond taxeren

Ook het taxeren van grond behoort tot de taken van de agrarische makelaardij. Onze rentmeesters zijn specialisten, zowel op het gebied van agrarische grond als op het gebied van gebouwd vastgoed. Denk bij dit laatste aan pastorieën, kosterswoningen en verenigingsgebouwen. Meer hierover kunt u lezen op deze pagina.

 

Beheer agrarische grond

Daar waar de agrarische makelaardij zich bezighoudt met de aan- en verkoop van grond, gaan de rentmeesters nog een stap verder. Zo beheren zij bijvoorbeeld op dit moment voor ruim 500 colleges van kerkrentmeesters en diakenen en een aantal stichtingen ca. 15.000 ha agrarisch vastgoed. Ook uw kerk kunnen zij veel werk uit handen nemen. Wat zij voor uw kerk kunnen betekenen, leest u hier.

 

Beheer woningen

KKG beheert circa 450 panden namens kerken en gelieerde organisaties. Dit kunnen woningen zijn, pastorieën, verenigingsgebouwen en dergelijke. Werkzaamheden die daarbij komen kijken, zijn bijvoorbeeld het voeren van het dagelijkse beheer, incasseren van huren, debiteurenbewaking, het opstellen van contracten, controleren en betalen van vaste lasten. De rentmeesters zijn hierbij het eerste aanspreekpunt voor de huurder. Meer hierover leest u hier en hier.

 

Meer informatie?

Onze agrarische makelaardij is gericht op het hele land. Elke regio heeft zijn eigen agrarisch makelaar/rentmeester met veel agrarische kennis en ervaring. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto